EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
04.Рибарство
TOM 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

04.   Рибарство

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1991

L 072

20

 

 

31991R0650

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 650/91 на Комисията от 18 март 1991 година относно заявленията за помощи под формата на оперативни програми от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Ориентиране, в полза на инвестициите за подобряване на условията за преработка и за търговия с рибни продукти и продукти от аквакултури

3

1991

L 133

1

 

 

31991R1382

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1382/91 на Съвета от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки

13

1991

L 331

1

 

 

31991R3499

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3499/91 на Съвета от 28 ноември 1991 година за определяне на общностна рамка за проучвания и пилотни проекти, свързани с опазването и управлението на рибните ресурси в Средиземно море

24

1991

L 363

1

 

 

31991R3863

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3863/91 на Комисията от 16 декември 1991 година за определяне на минимални пазарни размери на раци, приложими за някои крайбрежни зони на Обединеното кралство

25

1991

L 365

1

 

 

31991R3880

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета от 17 декември 1991 година относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан

26

1992

L 021

4

 

 

31992R0189

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 189/92 на Съвета от 27 януари 1992 година за установяване на подробни правила за прилагане на някои мерки за контрол, приети от Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

44

1992

L 054

1

 

 

31992R0436

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 436/92 на Съвета от 10 февруари 1992 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1956/88 за установяване на подробни правила за прилагане на схемата за съвместно международно инспектиране, приета от Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

47

1992

L 059

9

 

 

31992R0540

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 540/92 на Комисията от 3 март 1992 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 650/91 на Комисията относно заявленията за помощи под формата на оперативни програми от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Ориентиране, в полза на инвестициите за подобряване на условията за преработка и за търговия с рибни продукти и продукти от аквакултури

67

1992

L 163

1

 

 

31992R1536

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1536/92 на Съвета от 9 юни 1992 година относно определяне на общите стандарти за търговия с консервирана риба тон и паламуд

68

1993

L 005

7

 

 

31993R0025

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 25/93 на Комисията от 8 януари 1993 година относно издаването на документи за внос на консервирана риба от някои видове риба тон и бонито от някои трети страни

72

1993

L 161

1

 

 

31993R1737

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1737/93 на Съвета от 24 юни 1993 година относно сключване на Споразумение за риболовните полета и морската среда между Европейската икономическа общност и Република Исландия

73

1993

L 161

2

 

 

21993A0702(01)

 

 

 

Споразумение за риболова и морската среда между Европейската икономическа общност и Република Исландия

74

1993

L 176

23

 

 

31993R1943

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1943/93 на Комисията от 16 юли 1993 година относно издаването на документи за внос на консерви от някои видове риба тон и бонито с произход от някои трети страни

76

1993

L 186

1

 

 

31993R2018

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2018/93 на Съвета от 30 юни 1993 година относно предаването на статистически данни за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан

77

1993

L 191

1

 

 

31993R2104

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2104/93 на Съвета от 22 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1382/91 относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки

97

1993

L 261

1

 

 

31993R2847

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 година относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

109

1993

L 299

1

 

 

31993R3329

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3329/93 на Съвета от 29 ноември 1993 година относно сключване на Споразумение за риболов между Европейската икономическа общност и правителството на Доминиканската република

125

1993

L 299

2

 

 

21993A1204(01)

 

 

 

Споразумение за риболов между Европейската икономическа общност и правителството на Доминиканската република

126

1993

L 318

1

 

 

31993R3447

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3447/93 на Съвета от 28 септември 1993 година относно сключването на Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Аржентина за взаимоотношенията в сектора на морския стопански риболов

132

1993

L 318

2

 

 

21993A1220(01)

 

 

 

Споразумение относно взаимоотношенията между Европейската икономическа общност и Република Аржентина в сектора на морския риболов

133

1993

L 340

1

 

 

31993R3675

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3675/93 на Съвета от 20 декември 1993 година за сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и правителството на Канада относно риболовните отношения

150

1993

L 340

3

 

 

21993A1231(09)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и правителството на Канада във връзка с риболовните взаимоотношения

152

1993

L 341

42

 

 

31993R3680

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3680/93 на Съвета от 20 декември 1993 година относно определяне на някои мерки за опазване и управление на рибните ресурси в регулаторната зона, определена в Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан

164

1993

L 346

19

 

 

31993D0739

 

 

 

Решение на Съвета от 13 декември 1993 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Исландия за стопанския риболов

176

1993

L 346

20

 

 

21993A1231(10)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно риболова

177

1993

L 346

25

 

 

31993D0740

 

 

 

Решение на Съвета от 13 декември 1993 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма във връзка със Споразумението за стопанския риболов между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

182

1993

L 346

26

 

 

21993A1231(11)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия във връзка със Споразумението за риболова между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

183

1994

L 054

28

 

 

31994D0117

 

 

 

Решение на Съвета от 21 февруари 1994 година относно установяване на минималните изисквания по отношение на структурата и оборудването, които следва да се спазват от някои малки предприятия, които осигуряват разпределението на рибни продукти в Гърция

187

1994

L 090

7

 

 

31994R0761

 

 

 

Регламент (ЕО) № 761/94 на Комисията от 6 април 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1956/88 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагане на схемата за съвместно международно инспектиране, приета от Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

189

1994

L 104

18

 

 

31994R0897

 

 

 

Регламент (ЕО) № 897/94 на Комисията от 22 април 1994 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение на пилотните проекти за постоянно наблюдение на местоположението на риболовните кораби на Общността

190

1994

L 114

1

 

 

31994R1043

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1043/94 на Съвета от 12 април 1994 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3680/93 относно определяне на някои мерки за опазване и управление на риболовните ресурси в регулаторната зона, определена в Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан

195

1994

L 121

3

 

 

31994R1093

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1093/94 на Съвета от 6 май 1994 година относно установяване на условията, при които риболовните кораби от трети страни могат да разтоварят директно и да търгуват със своя улов на пристанищата на Общността

197

1994

L 140

1

 

 

31994R1275

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1275/94 на Съвета от 30 май 1994 година относно адаптиране на режима, предвиден в главите Рибарство в Акта за присъединяване на Испания и Португалия

200

1994

L 171

1

 

 

31994R1626

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1626/94 на Съвета от 27 юни 1994 година относно утвърждаване на някои технически мерки за опазването на рибните ресурси в Средиземно море

202

1994

L 171

7

 

 

31994R1627

 

 

 

Регламент (EO) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 година относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов

209

1994

L 215

10

 

 

21994A0820(01)

 

 

 

Споразумение относно прилагането на част XI на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година

216

1994

L 339

11

 

 

31994R3259

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3259/94 на Съвета от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2930/86 определящ характеристиките на риболовните кораби

227

1994

L 350

13

 

 

31994R3317

 

 

 

Регламент (ЕО) № 3317/94 на Съвета от 22 декември 1994 година относно установяване на общи разпоредби за разрешаването на риболова във водите на трети страни в рамките на споразумения за риболов

230

1994

L 351

15

 

 

31994D0829

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 1994 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението за стопанския риболов между Европейската икономическа общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Гренландия, от друга страна

232

1994

L 351

16

 

 

21994A1231(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението за риболов между Европейската икономическа общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Гренландия, от друга

233

1995

L 067

33

 

 

31995D0084

 

 

 

Решение на Комисията от 20 март 1995 година за прилагане на приложението към Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета определящ характеристиките на риболовните кораби

235

1995

L 071

5

 

 

31995R0685

 

 

 

Регламент (ЕО) № 685/95 на Съвета от 27 март 1995 година относно управлението на риболовното усилие по отношение на някои риболовни зони и ресурси на Общността

240

1995

L 187

15

 

 

21995A0808(01)

 

 

 

Допълнителен протокол към споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз

252

1995

L 199

1

 

 

31995R2027

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2027/95 на Съвета от 15 юни 1995 година за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността

259

1995

L 236

24

 

 

31995D0399

 

 

 

Решение на Съвета от 18 септември 1995 година за присъединяването на Общността към Споразумението за създаване на Комисия по рибата тон в Индийския океан

267

1995

L 236

25

 

 

21995A1005(01)

 

 

 

Споразумение относно създаване на Комисия по риба тон в Индийския океан

268

Top