EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_002_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
04.Pescuit
Volumul 02

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

04.   Pescuit

Volumul 002

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1991

L 072

20

 

 

31991R0650

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 650/91 al Comisiei din 18 martie 1991 privind cererile de subvenționare, prin programe operaționale, din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA), secțiunea Orientare, a investițiilor care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de transformare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură

3

1991

L 133

1

 

 

31991R1382

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1382/91 al Consiliului din 21 mai 1991 privind trimiterea de date referitoare la debarcările de produse pescărești în țările membre

13

1991

L 331

1

 

 

31991R3499

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3499/91 al Consiliului din 28 noiembrie 1991 de stabilire a unui cadru comunitar pentru realizarea de studii și proiecte pilot legate de conservarea și administrarea resurselor halieutice din Mediterană

24

1991

L 363

1

 

 

31991R3863

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3863/91 al Comisiei din 16 decembrie 1991 privind stabilirea dimensiunii minime de comercializare a crabului aplicabile în anumite zone de coastă ale Marii Britanii

25

1991

L 365

1

 

 

31991R3880

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3880/91 al Consiliului din 17 decembrie 1991 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale ale statelor membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est

26

1992

L 021

4

 

 

31992R0189

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 189/92 al Consiliului din 27 ianuarie 1992 de stabilire a normelor de aplicare a unor măsuri de control adoptate de Organizația de pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

44

1992

L 054

1

 

 

31992R0436

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 436/92 al Consiliului din 10 februarie 1992 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1956/88 de stabilire a normelor de aplicare a programului de inspecție comună internațională adoptat de către Organizația pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

47

1992

L 059

9

 

 

31992R0540

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 540/92 al Comisiei din 3 martie 1992 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 650/91 al Comisiei privind cererile de asistență sub forma unor programe operaționale ale Secțiunii Orientare a Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru investițiile de îmbunătățire a condițiilor de prelucrare și comercializare pentru produsele pescărești și de acvacultură

67

1992

L 163

1

 

 

31992R1536

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1536/92 al Consiliului din 9 iunie 1992 privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de ton și de pălămidă

68

1993

L 005

7

 

 

31993R0025

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 25/93 al Comisiei din 8 ianuarie 1993 referitor la eliberarea documentelor de import pentru conservele din anumite specii de ton și de pălămidă originare din anumite țări terțe

72

1993

L 161

1

 

 

31993R1737

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1737/93 al Consiliului din 24 iunie 1993 privind încheierea Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda privind pescuitul și mediul marin

73

1993

L 161

2

 

 

21993A0702(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda privind pescuitul și mediul marin

74

1993

L 176

23

 

 

31993R1943

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1943/93 al Comisiei din 16 iulie 1993 referitor la eliberarea documentelor de import pentru conservele de anumite specii de ton și de pălămidă originare din anumite țări terțe

76

1993

L 186

1

 

 

31993R2018

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2018/93 al Consiliului din 30 iunie 1993 privind furnizarea de statistici referitoare la capturile de pește și la activitatea piscicolă a statelor membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest

77

1993

L 191

1

 

 

31993R2104

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2104/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1382/91 privind furnizarea de date referitoare la debarcarea de produse de pescărie în statele membre

97

1993

L 261

1

 

 

31993R2847

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului

109

1993

L 299

1

 

 

31993R3329

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3329/93 al Consiliului din 29 noiembrie 1993 privind încheierea unui acord în domeniul pescuitului între Comunitatea Economică Europeană și guvernul Comunității Dominica

125

1993

L 299

2

 

 

21993A1204(01)

 

 

 

Acord în domeniul pescuitului între Comunitatea Economică Europeană și Guvernul Comunității Dominica

126

1993

L 318

1

 

 

31993R3447

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3447/93 al Consiliului din 28 septembrie 1993 privind încheierea acordului între Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina privind relațiile în sectorul pescuitului marin

132

1993

L 318

2

 

 

21993A1220(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina privind relațiile în sectorul pescuitului maritim

133

1993

L 340

1

 

 

31993R3675

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3675/93 al Consiliului din 20 decembrie 1993 de încheiere a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și guvernul Canadei privind relațiile în domeniul pescuitului

150

1993

L 340

3

 

 

21993A1231(09)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Guvernul Canadei privind relațiile în sectorul pescuitului

152

1993

L 341

42

 

 

31993R3680

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3680/93 al Consiliului din 20 decembrie 1993 de stabilire a unor măsuri de conservare și gestionare a resurselor halieutice din aria de reglementare definită în Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest

164

1993

L 346

19

 

 

31993D0739

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 decembrie 1993 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda în domeniul pescuitului

176

1993

L 346

20

 

 

21993A1231(10)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda privind pescuitul

177

1993

L 346

25

 

 

31993D0740

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 decembrie 1993 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la Acordul în domeniul pescuitului între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei

182

1993

L 346

26

 

 

21993A1231(11)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei referitor la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei în sectorul pescuitului

183

1994

L 054

28

 

 

31994D0117

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 februarie 1994 de stabilire a cerințelor minime cu privire la structura și echipamentul pe care trebuie să le aibă anumite unități mici care asigură distribuirea produselor pescărești în Grecia

187

1994

L 090

7

 

 

31994R0761

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 761/94 al Comisiei din 6 aprilie 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1956/88 al Consiliului privind stabilirea normelor de aplicare a programului comun de inspecție și de supraveghere internațională adoptat de Organizația de Pescuit a Atlanticului de Nord-Vest

189

1994

L 104

18

 

 

31994R0897

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 897/94 al Comisiei din 22 aprilie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului privind proiectele pilot de localizare continuă a navelor comunitare de pescuit

190

1994

L 114

1

 

 

31994R1043

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1043/1994 al Consiliului din 12 aprilie 1994 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3680/93 de stabilire a unor măsuri de conservare și gestionare a resurselor halieutice din aria de reglementare definită în Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest

195

1994

L 121

3

 

 

31994R1093

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1093/94 al Consiliului din 6 mai 1994 privind stabilirea condițiilor în care navele de pescuit ale unei țări terțe pot descărca direct și comercializa capturile lor în porturile Comunității

197

1994

L 140

1

 

 

31994R1275

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1275/94 al Consiliului din 30 mai 1994 privind adaptări ale regimului prevăzut de capitolele referitoare la pescuit din Actul de aderare a Spaniei și a Portugaliei

200

1994

L 171

1

 

 

31994R1626

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1626/94 al Consiliului din 27 iunie 1994 de adoptare a unor măsuri tehnice de conservare a resurselor de pește în Marea Mediterană

202

1994

L 171

7

 

 

31994R1627

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1627/94 al Consiliului din 27 iunie 1994 de stabilire a dispozițiilor generale privind permisele de pescuit speciale

209

1994

L 215

10

 

 

21994A0820(01)

 

 

 

Acord privind punerea în aplicare a părții a XI-a din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982

216

1994

L 339

11

 

 

31994R3259

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3259/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2930/86 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit

227

1994

L 350

13

 

 

31994R3317

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3317/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 de stabilire a dispozițiilor generale privind autorizația de pescuit în apele unei țări terțe în cadrul unui acord de pescuit

230

1994

L 351

15

 

 

31994D0829

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 1994 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la amendamentul la Acordul în domeniul pescuitului între Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

232

1994

L 351

16

 

 

21994A1231(02)

 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori privind modificarea Acordului privind pescuitul dintre Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

233

1995

L 067

33

 

 

31995D0084

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 martie 1995 privind punerea în aplicare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 2930/86 al Consiliului de definire a caracteristicilor navelor de pescuit

235

1995

L 071

5

 

 

31995R0685

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 685/95 al Consiliului din 27 martie 1995 privind gestionarea eforturilor de pescuit referitoare la anumite zone și resurse de pescuit comunitare

240

1995

L 187

15

 

 

21995A0808(01)

 

 

 

Protocol adițional la acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Uniunea Europeană

252

1995

L 199

1

 

 

31995R2027

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2027/95 al Consiliului din 15 iunie 1995 de instituire a unui sistem de gestionare a efortului de pescuit referitor la anumite zone și resurse de pescuit comunitare

259

1995

L 236

24

 

 

31995D0399

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 septembrie 1995 privind aderarea Comunității la Acordul de instituire a Comisiei Tonului din Oceanul Indian

267

1995

L 236

25

 

 

21995A1005(01)

 

 

 

Acord de instituire a Comisiei pentru ton din Oceanul Indian

268

Top