EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:129:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 129, 25 maj 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 129

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
25 maj 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/760 av den 14 maj 2018 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

1

 

 

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/761 av den 16 februari 2018 om fastställande av gemensamma säkerhetsmetoder för de nationella säkerhetsmyndigheternas tillsyn efter utfärdandet av ett gemensamt säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1077/2012Text av betydelse för EES.  (1 )

16

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 av den 8 mars 2018 om upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010Text av betydelse för EES.  (1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 653/2007Text av betydelse för EES.  (1 )

49

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 av den 2 maj 2018 om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalningText av betydelse för EES.  (1 )

68

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/765 av den 23 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad gäller datumet för inlagring av skummjölkspulver som sålts genom anbudsinfordran

73

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/766 av den 23 maj 2018 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

74

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/767 av den 22 maj 2018 om fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet

76

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/768 av den 22 maj 2018 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 55:e mötet i expertkommittén för järnvägsbefordran av farligt gods inom den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik vad gäller vissa ändringar i bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik

77

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/769 av den 22 maj 2018 om utnämning av tre ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Nederländerna

80

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/770 av den 22 maj 2018 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Konungariket Spanien

81

 

*

Kommissionens delegerade beslut (EU) 2018/771 av den 25 januari 2018 om det tillämpliga systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för förankringsanordningar som används för byggnadsverk och som är avsedda att förhindra eller bromsa upp fall från hög höjd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011Text av betydelse för EES.  (1 )

82

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top