EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:129:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 129, 25. mai 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 129

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
25. mai 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/760, 14. mai 2018, Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/761, 16. veebruar 2018, millega kehtestatakse ühised ohutusmeetodid riiklike ohutusasutuste poolt pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohase ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa väljaandmist tehtavaks järelevalveks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1077/2012EMPs kohaldatav tekst  (1 )

16

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/762, 8. märts 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohastele ohutusjuhtimissüsteemi nõuetele vastavad ühised ohutusmeetodid ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 1158/2010 ja (EL) nr 1169/2010EMPs kohaldatav tekst  (1 )

26

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/763, 9. aprill 2018, millega kehtestatakse raudteeveo-ettevõtjatele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 alusel ühtse ohutustunnistuse väljaandmise praktiline kord ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 653/2007EMPs kohaldatav tekst  (1 )

49

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/764, 2. mai 2018, Euroopa Liidu Raudteeametile makstavate lõivude ja tasude ning nende maksmise tingimuste kohtaEMPs kohaldatav tekst  (1 )

68

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/765, 23. mai 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 hankemenetluse teel müüdud lõssipulbri lattu saabumise kuupäeva osas

73

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/766, 23. mai 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

74

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2018/767, 22. mai 2018, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti

76

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/768, 22. mai 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni ohtlike kaupade veo eksperdikomisjoni 55. istungjärgul võetav seisukoht rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni C lisa teatavate muudatuste suhtes

77

 

*

Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2018/769, 22. mai 2018, millega nimetatakse ametisse Madalmaade Kuningriigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kolm liiget

80

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/770, 22. mai 2018, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

81

 

*

Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2018/771, 25. jaanuar 2018, kohaldatava süsteemi kohta ehitustöödel kasutatavate ning inimeste kõrgelt kukkumist takistavate või seda peatavate ankurdusseadmete toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011EMPs kohaldatav tekst  (1 )

82

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top