EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:129:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 129, 2018. gada 25. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 129

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 25. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/760 (2018. gada 14. maijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

1

 

 

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/761 (2018. gada 16. februāris), ar ko izveido kopīgas drošības metodes uzraudzībai, ko valstu drošības iestādes veic pēc vienotā drošības sertifikāta vai drošības atļaujas izdošanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798, un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1077/2012Dokuments attiecas uz EEZ.  (1 )

16

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/762 (2018. gada 8. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 izveido kopīgas drošības metodes, kas attiecas uz prasībām drošības pārvaldības sistēmām, un atceļ Komisijas Regulas (ES) Nr. 1158/2010 un (ES) Nr. 1169/2010Dokuments attiecas uz EEZ.  (1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/763 (2018. gada 9. aprīlis), ar ko nosaka praktisku kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 653/2007Dokuments attiecas uz EEZ.  (1 )

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/764 (2018. gada 2. maijs) par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiemDokuments attiecas uz EEZ.  (1 )

68

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/765 (2018. gada 23. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/2080 groza attiecībā uz konkursa procedūrā pārdota vājpiena pulvera uzglabāšanas sākuma datumu

73

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/766 (2018. gada 23. maijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

74

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2018/767 (2018. gada 22. maijs), ar ko nosaka laikposmu devītajai pārstāvju ievēlēšanai Eiropas Parlamentā vispārējās tiešās vēlēšanās

76

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/768 (2018. gada 22. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas Bīstamo kravu pārvadājumu ekspertu komitejas 55. sesijā attiecībā uz dažiem Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem C papildinājuma grozījumiem

77

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2018/769 (2018. gada 22. maijs), ar ko ieceļ trīs Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus, ko izvirzījusi Nīderlandes Karaliste

80

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2018/770 (2018. gada 22. maijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

81

 

*

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2018/771 (2018. gada 25. janvāris) par piemērojamo sistēmu, lai novērtētu un pārbaudītu ekspluatācijas īpašību noturību piekares ierīcēm, ko izmanto būvēs un kas paredzētas, lai nepieļautu personu krišanu no augstuma vai lai apturētu kritienus no augstuma, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 305/2011Dokuments attiecas uz EEZ.  (1 )

82

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top