EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:129:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 129, 25. maj 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 129

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
25. maj 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/760 af 14. maj 2018 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

1

 

 

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/761 af 16. februar 2018 om fastsættelse af fælles sikkerhedsmetoder for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn efter udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1077/2012EØS-relevant tekst.  (1 )

16

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/762 af 8. marts 2018 om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010EØS-relevant tekst.  (1 )

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 af 9. april 2018 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2007EØS-relevant tekst.  (1 )

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/764 af 2. maj 2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelserEØS-relevant tekst.  (1 )

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/765 af 23. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår datoen for indlagring af skummetmælkspulver, der sælges ved licitation

73

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/766 af 23. maj 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

74

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2018/767 af 22. maj 2018 om fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet

76

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/768 af 22. maj 2018 om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 55. møde i ekspertkomitéen for befordring af farligt gods nedsat af Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer for så vidt angår visse ændringer af tillæg C til konventionen om internationale jernbanebefordringer

77

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2018/769 af 22. maj 2018 om beskikkelse af tre medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Nederlandene

80

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/770 af 22. maj 2018 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

81

 

*

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2018/771 af 25. januar 2018 om det gældende system til vurdering og kontrol af konstansen af forankringsanordninger, som anvendes til bygværk, og som skal hindre og standse fald fra højde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011EØS-relevant tekst.  (1 )

82

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top