EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:129:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 129, 25. května 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 129

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
25. května 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/760 ze dne 14. května 2018 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

1

 

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012Text s významem pro EHP.  (1 )

16

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010Text s významem pro EHP.  (1 )

26

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007Text s významem pro EHP.  (1 )

49

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhradyText s významem pro EHP.  (1 )

68

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/765 ze dne 23. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení

73

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/766 ze dne 23. května 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

74

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/767 ze dne 22. května 2018, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

76

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/768 ze dne 22. května 2018 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 55. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

77

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/769 ze dne 22. května 2018 o jmenování tří členů Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržených Nizozemským královstvím

80

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/770 ze dne 22. května 2018 o jmenování jednoho náhradníka Výboru regionů, navrženého Španělským královstvím

81

 

*

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/771 ze dne 25. ledna 2018 o systému posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelném na kotvicí zařízení používaná na stavbách, která mají zabránit pádům osob z výšky nebo zastavit pád z výšky, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011Text s významem pro EHP.  (1 )

82

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top