EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:129:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 129, 25 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 129

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
25 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/760 на Съвета от 14 май 2018 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

1

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/761 на Комисията от 16 февруари 2018 година за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на разрешение за безопасност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на КомисиятаТекст от значение за ЕИП.  (1 )

16

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/762 на Комисията от 8 март 2018 година за установяване на общи методи за безопасност във връзка с изискванията към системата за управление на безопасността съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1158/2010 и (ЕС) № 1169/2010 на КомисиятаТекст от значение за ЕИП.  (1 )

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 година за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на КомисиятаТекст от значение за ЕИП.  (1 )

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/764 на Комисията от 2 май 2018 година относно таксите и възнагражденията, дължими на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, и съответните условия за плащанеТекст от значение за ЕИП.  (1 )

68

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/765 на Комисията от 23 май 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на датата на внасяне на склад на обезмасленото мляко на прах, продавано чрез тръжна процедура

73

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/766 на Комисията от 23 май 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

74

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2018/767 на Съвета от 22 май 2018 година за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

76

 

*

Решение (EC) 2018/768 на Съвета от 22 май 2018 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 55-ата сесия на Комисията от експерти по превоза на опасни товари към Междуправителствената организация за международни железопътни превози по отношение на някои изменения на притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози

77

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2018/769 на Съвета от 22 май 2018 година за назначаване на трима членове, предложени от Кралство Нидерландия, в Европейския икономически и социален комитет

80

 

*

Решение (ЕС) 2018/770 на Съвета от 22 май 2018 година за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Испания, в Комитета на регионите

81

 

*

Делегирано решение (EC) 2018/771 на Комисията от 25 януари 2018 година относно приложимата система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на осигурителните устройства, използвани при строежи и предназначени за предотвратяване на падането на лица от височина или за спиране на падането от височина, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на СъветаТекст от значение за ЕИП.  (1 )

82

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top