EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Uradni list Evropske unije, L 138, 13. maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 138

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
13. maj 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 478/2014 z dne 12. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi s Somalijo

1

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 479/2014 z dne 12. maja 2014 o izvajanju Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 481/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi pravili o upravičenosti izdatkov za programe sodelovanja

45

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 482/2014 z dne 4. marca 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 114/2013 glede povprečnih specifičnih emisij CO2 v letu 2010, določenih za proizvajalca Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 483/2014 z dne 8. maja 2014 o zaščitnih ukrepih v zvezi s prašičjo drisko, ki jo povzroča deltakoronavirus, glede zahtev za zdravje živali pri vnosu v Unijo z razprševanjem posušene krvi in krvne plazme prašičjega izvora, ki sta namenjeni za proizvodnjo krme za rejne prašiče ( 1 )

52

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 484/2014 z dne 12. maja 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede hipotetičnega kapitala centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

57

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 485/2014 z dne 12. maja 2014 o odobritvi aktivne snovi Bacillus pumilus QST 2808 v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

65

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 486/2014 z dne 12. maja 2014 o preklicu odobritve aktivne snovi fenbutatin oksid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 487/2014 z dne 12. maja 2014 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, identičen kot sev AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolklofos-metil in tritikonazol ( 1 )

72

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 488/2014 z dne 12. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti kadmija v živilih ( 1 )

75

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 489/2014 z dne 12. maja 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 102/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov poslanih, med drugim, iz Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot s poreklom iz Republike Koreje ali ne

80

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 490/2014 z dne 12. maja 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

84

 

 

SKLEPI

 

 

2014/266/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 6. maja 2014 o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, glede spremembe Protokola št. 3 k Sporazumu (Opredelitev pojma „izdelki s poreklom“ in načini upravnega sodelovanja) po pristopu Hrvaške k Evropski uniji

86

 

 

2014/267/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 6. maja 2014 o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

98

 

 

2014/268/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 6. maja 2014 o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

102

 

 

2014/269/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 6. maja 2014 o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume

104

 

*

Sklep Sveta 2014/270/SZVP z dne 12. maja 2014 o spremembi Sklepa Sveta 2010/231/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

106

 

*

Izvedbeni sklep Sveta 2014/271/SZVP z dne 12. maja 2014 o izvajanju Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali

108

 

 

2014/272/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. maja 2014 o zaključku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom aglomerata kamna s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

110

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 432/2014 z dne 22. aprila 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 43/2014 glede nekaterih ribolovnih možnosti ( UL L 126, 29.4.2014 )

112

 

*

Popravek Direktive 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji ( UL L 127, 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top