EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Službeni list Europske unije, L 138, 13 svibnja 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 138

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
13. svibnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 478/2014 od 12. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 147/2003 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Somaliju

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 479/2014 od 12. svibnja 2014. o provedbi Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d'Ivoireu

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 оd 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 481/2014 оd 4. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim pravilima o prihvatljivosti izdataka za programe suradnje

45

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 482/2014 оd 4. ožujka 2014. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 114/2013 u pogledu prosječnih specifičnih emisija CO2 u 2010., navedenih za proizvođača Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 483/2014 оd 8. svibnja 2014. o zaštitnim mjerama povezanima s proljevom svinja uzrokovanim deltacoronavirusom u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za unošenje u Uniju krvi i krvne plazme svinjskog podrijetla osušenih raspršivanjem i namijenjenih proizvodnji hrane za svinje iz uzgoja ( 1 )

52

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 484/2014 оd 12. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na hipotetski kapital središnje druge ugovorne strane u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

57

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 485/2014 оd 12. svibnja 2014. o odobravanju aktivne tvari Bacillus pumilus QST 2808 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 ( 1 )

65

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 486/2014 оd 12. svibnja 2014. o oduzimanju odobrenja za aktivnu tvar fenbutatin oksid, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EZ) br. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 487/2014 оd 12. svibnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, identičan soju AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolklofos-metil i tritikonazol ( 1 )

72

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 488/2014 оd 12. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina kadmija u hrani ( 1 )

75

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 489/2014 оd 12. svibnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 102/2012 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz čelične užadi i kabela podrijetlom iz, među ostalim, Narodne Republike Kine kako je proširena na uvoz čelične užadi i kabela poslanih iz, među ostalim, Republike Koreje, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Republike Koreje ili ne

80

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 490/2014 оd 12. svibnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

84

 

 

ODLUKE

 

 

2014/266/EU

 

*

Odluka Vijeća od 6. svibnja 2014. o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti unutar Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972. u pogledu prilagodbe Protokola 3 uz Sporazum (definicija pojma „proizvod s podrijetlom” i načini upravne suradnje) slijedom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

86

 

 

2014/267/EU

 

*

Odluka Vijeća od 6. svibnja 2014. o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda

98

 

 

2014/268/EU

 

*

Odluka Vijeća od 6. svibnja 2014. o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda

102

 

 

2014/269/EU

 

*

Provedbena odluka Vijeća od 6. svibnja 2014. o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

104

 

*

Odluka Vijeća 2014/270/ZVSP od 12. svibnja 2014. o izmjeni Odluke Vijeća 2010/231/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Somalije

106

 

*

Provedbena odluka Vijeća 2014/271/ZVSP od 12. svibnja 2014. o provedbi Odluke 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d'Ivoirea

108

 

 

2014/272/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 12. svibnja 2014. o prekidanju antidampinškog postupka povezanog s uvozom kamenih aglomerata podrijetlom iz Narodne Republike Kine

110

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) br. 432/2014 od 22. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 43/2014 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti ( SL L 126, 29.4.2014 )

112

 

*

Ispravak Direktive 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji ( SL L 127, 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top