EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 138, 2014. május 13.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 138

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. május 13.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 478/2014/EU rendelete (2014. május 12.) az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 479/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 12.) az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet végrehajtásáról

3

 

*

A Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 3.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

5

 

*

A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

45

 

*

A Bizottság 482/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) a 114/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a Great Wall Motor Company Limited gyártóra vonatkozó átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátási adatok tekintetében történő módosításáról

51

 

*

A Bizottság 483/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 8.) a házisertések takarmányának előállítására szánt, porlasztva szárított sertésvér és sertésvérplazma Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket érintő, a sertések delta-koronavírus okozta hasmenéséhez kapcsolódó védelmi intézkedésekről ( 1 )

52

 

*

A Bizottság 484/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 12.) a központi szerződő fél feltételezett tőkéjére vonatkozó, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( 1 )

57

 

*

A Bizottság 485/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 12.) a Bacillus pumilus QST 2808 hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

65

 

*

A Bizottság 486/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 12.) a fenbutatin-oxid hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

70

 

*

A Bizottság 487/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 12.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a metrafenon, a primikarb, a rimszulfuron, a szpinozad, a tiametoxám, a tolklofosz-metil és a tritikonazol hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

72

 

*

A Bizottság 488/2014/EU rendelete (2014. május 12.) az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló kadmium felső határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

75

 

*

A Bizottság 489/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 12.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó és a többek között a Koreai Köztársaságból feladott – akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 102/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

80

 

 

A Bizottság 490/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

84

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/266/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. május 6.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, 1972. július 22-i megállapodáshoz satolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv Horvátországnak az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazítására vonatkozó, az említett megállapodással létrehozott vegyes bizottságon belül az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

86

 

 

2014/267/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. május 6.) az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról

98

 

 

2014/268/EU

 

*

A Tanács határozata (2014. május 6.) az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról

102

 

 

2014/269/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2014. május 6.) a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzéke tekintetében

104

 

*

A Tanács 2014/270/KKBP határozata (2014. május 12.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP tanácsi határozat módosításáról

106

 

*

A Tanács 2014/271/KKBP végrehajtási határozata (2014. május 12.) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat végrehajtásáról

108

 

 

2014/272/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. május 12.) a Kínai Népköztársaságból származó műkő behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

110

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 43/2014/EU rendeletnek bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 22-i 432/2014/EU tanácsi rendelethez ( HL L 126., 2014.4.29. )

112

 

*

Helyesbítés a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló, 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 127., 2014.4.29. )

114

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top