EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 138, 13. maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 138

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
13. maj 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 478/2014 af 12. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 479/2014 af 12. maj 2014 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

5

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer

45

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 482/2014 af 4. marts 2014 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 114/2013 for så vidt angår de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2010, der er anført for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 483/2014 af 8. maj 2014 om beskyttelsesforanstaltninger over for diarré hos svin forårsaget af et deltacoronavirus for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel til Unionen af sprøjtetørret blod og blodplasma fra svin bestemt til fremstilling af foder til opdrættede svin ( 1 )

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 484/2014 af 12. maj 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår den hypotetiske kapital for en central modpart i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2014 af 12. maj 2014 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus pumilus QST 2808, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 486/2014 af 12. maj 2014 om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet fenbutatinoxid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 487/2014 af 12. maj 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl og triticonazol ( 1 )

72

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 488/2014 af 12. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdierne for cadmium i fødevarer ( 1 )

75

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 489/2014 af 12. maj 2014 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra bl.a. Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea eller ej

80

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 490/2014 af 12. maj 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

84

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/266/EU

 

*

Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund af 22. juli 1972, til ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten (definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder til administrativt samarbejde) efter Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

86

 

 

2014/267/EU

 

*

Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

98

 

 

2014/268/EU

 

*

Rådets afgørelse af 6. maj 2014 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

102

 

 

2014/269/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 6. maj 2014 om ændring af afgørelse 2009/935/RIA for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

104

 

*

Rådets afgørelse 2014/270/FUSP af 12. maj 2014 om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

106

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/271/FUSP af 12. maj 2014 om gennemførelse af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

108

 

 

2014/272/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. maj 2014 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af agglomererede sten med oprindelse i Folkerepublikken Kina

110

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 432/2014 af 22. april 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 for så vidt angår visse fiskerimuligheder ( EUT L 126 af 29.4.2014 )

112

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union ( EUT L 127 af 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top