EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 138, 13. května 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 138

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
13. května 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 478/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 479/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

3

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu

5

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

45

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 482/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 114/2013, pokud jde o průměrné specifické emise CO2 v roce 2010 stanovené pro výrobce Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 483/2014 ze dne 8. května 2014 o ochranných opatřeních v souvislosti s prasečí diarrhoeou způsobenou deltakoronavirem, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz sprejově sušené krve a krevní plazmy z prasat určené k výrobě krmiva pro farmová prasata na území Unie ( 1 )

52

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hypotetický kapitál centrální protistrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ( 1 )

57

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Bacillus pumilus QST 2808 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

65

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 486/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky fenbutatinoxid a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 487/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identického s kmenem AQ 713, klodinafopu, metrafenonu, pirimikarbu, rimsulfuronu, spinosadu, thiamethoxamu, tolklofos-methylu a tritikonazolu ( 1 )

72

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 488/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v potravinách ( 1 )

75

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 489/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky

80

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 490/2014 ze dne 12. května 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

84

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/266/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 k úpravě protokolu 3 k dohodě (definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce) po přistoupení Chorvatska k Evropské unii

86

 

 

2014/267/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

98

 

 

2014/268/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014 o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

102

 

 

2014/269/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody

104

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/270/SZBP ze dne 12. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

106

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/271/SZBP ze dne 12. května 2014, kterým se provádí rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny

108

 

 

2014/272/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2014 o zastavení antidumpingového řízení týkající se dovozu aglomerovaného kamene pocházejícího z Čínské lidové republiky

110

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (EU) č. 432/2014 ze dne 22. dubna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014, pokud jde o některá rybolovná práva ( Úř. věst. L 126, 29.4.2014 )

112

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii ( Úř. věst. L 127, 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top