EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 138, 13 mei 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 138

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
13 mei 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 478/2014 van de Raad van 12 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 147/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 479/2014 van de Raad van 12 mei 2014 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 560/2005 tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust

3

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie van 3 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

5

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 481/2014 van de Commissie van 4 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot specifieke regels betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven voor samenwerkingsprogramma's

45

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 482/2014 van de Commissie van 4 maart 2014 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 114/2013 wat de gemiddelde specifieke CO2-emissies van de fabrikant Great Wall Motor Company Limited in 2010 betreft

51

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 483/2014 van de Commissie van 8 mei 2014 betreffende beschermende maatregelen met betrekking tot door een deltacoronavirus veroorzaakte varkensdiarree wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van gesproeidroogd varkensbloed en varkensbloedplasma bestemd voor de productie van voeder voor als landbouwhuisdier gehouden varkens ( 1 )

52

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 484/2014 van de Commissie van 12 mei 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor het hypothetische kapitaal van een centrale tegenpartij overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

57

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2014 van de Commissie van 12 mei 2014 tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus pumilus QST 2808 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 486/2014 van de Commissie van 12 mei 2014 tot intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof fenbutatinoxide, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

70

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 487/2014 van de Commissie van 12 mei 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, identiek met stam AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl en triticonazool ( 1 )

72

 

*

Verordening (EU) nr. 488/2014 van de Commissie van 12 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten voor cadmium in levensmiddelen betreft ( 1 )

75

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 489/2014 van de Commissie van 12 mei 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 102/2012 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op stalen kabels van oorsprong uit onder meer de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot stalen kabels, verzonden uit onder meer de Republiek Korea en al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de Republiek Korea

80

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 490/2014 van de Commissie van 12 mei 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

84

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/266/EU

 

*

Besluit van de Raad van 6 mei 2014 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972 inzake de aanpassing van Protocol 3 bij de overeenkomst (definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking), ingevolge de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

86

 

 

2014/267/EU

 

*

Besluit van de Raad van 6 mei 2014 over het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt met betrekking tot een wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

98

 

 

2014/268/EU

 

*

Besluit van de Raad van 6 mei 2014 over het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt met betrekking tot een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

102

 

 

2014/269/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 6 mei 2014 tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten

104

 

*

Besluit 2014/270/GBVB van de Raad van 12 mei 2014 houdende wijziging van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

106

 

*

Uitvoeringsbesluit 2014/271/GBVB van de Raad van 12 mei 2014 tot uitvoering van Besluit 2010/656/GBVB tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Ivoorkust

108

 

 

2014/272/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 mei 2014 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van geagglomereerde stenen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

110

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 432/2014 van de Raad van 22 april 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 met betrekking tot bepaalde vangstmogelijkheden ( PB L 126 van 29.4.2014 )

112

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2014/42/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie ( PB L 127 van 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top