EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 138, 2014 m. gegužės 13 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 138

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gegužės 13d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 478/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojamųjų priemonių Somaliui

1

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 479/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojamąsias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

3

 

*

2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos

5

 

*

2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis

45

 

*

2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 482/2014, kuriuo dėl gamintojo „Great Wall Motor Company Limited“ 2010 m. vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 114/2013

51

 

*

2014 m. gegužės 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 483/2014 dėl apsaugos priemonių, susijusių su koronaviruso delta sukelta kiaulių diarėja, atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą purškiamuoju būdu išdžiovintus kiaulių kraujo miltus ir kraujo plazmą, skirtus ūkinių kiaulių pašarams gaminti ( 1 )

52

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 484/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 nustatomi pagrindinių sandorio šalių hipotetinio kapitalo techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

57

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 485/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga Bacillus pumilus QST 2808 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

65

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 486/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką panaikinamas veikliosios medžiagos fenbutatino oksido patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 487/2014, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, metrafenono, pirimikarbo, rimsulfurono, spinozado, tiametoksamo, metiltolklofoso ir tritikonazolo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

72

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 488/2014, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kadmio koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

75

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 489/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas importuojamiems iš, inter alia, Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės

80

 

 

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 490/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

84

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/266/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl 3 protokolo (Sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai) pritaikymo Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą

86

 

 

2014/267/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo

98

 

 

2014/268/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo

102

 

 

2014/269/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu

104

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas 2014/270/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

106

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/271/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

108

 

 

2014/272/ES

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aglomeruotų akmenų

110

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 432/2014, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 43/2014 nustatytos žvejybos galimybės, klaidų ištaisymas ( OL L 126, 2014 4 29 )

112

 

*

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje klaidų ištaisymas ( OL L 127, 2014 4 29 )

114

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top