EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:069:TOC

Uradni list Evropske unije, L 069, 8. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2014.069.slv

Uradni list

Evropske unije

L 69

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
8. marec 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

1

 

 

2014/122/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 11. februarja 2014 o podpisu Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 214/2014 z dne 25. februarja 2014 o spremembi prilog II, IV, XI, XII in XVIII k Direktivi 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (1)

3

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade

65

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 216/2014 z dne 7. marca 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinele v mesu (1)

85

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 217/2014 z dne 7. marca 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 v zvezi s salmonelo v klavnih trupih prašičev (1)

93

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 218/2014 z dne 7. marca 2014 o spremembi prilog k uredbama (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter k Uredbi Komisije (ES) št. 2074/2005 (1)

95

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 219/2014 z dne 7. marca 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 v zvezi s posebnimi zahtevami za post mortem pregled domačih prašičev (1)

99

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 220/2014 z dne 7. marca 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 479/2009 glede sklicevanj na Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji

101

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 221/2014 z dne 7. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 glede določitve okvirne dodelitve pomoči v okviru sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah

102

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 222/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

105

 

 

SKLEPI

 

 

2014/123/EU

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 4. februarja 2014 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene (ECB/2014/3)

107

 

 

PRIPOROČILA

 

 

2014/124/EU

 

*

Priporočilo Komisije z dne 7. marca 2014 o krepitvi načela enakega plačila za ženske in moške s preglednostjo (1)

112

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top