EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:069:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 069, 2014m. kovas 8d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.069.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 69

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 8d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojimo datą

1

 

 

2014/122/ES

 

*

2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 214/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, II, IV, XI, XII ir XVIII priedai (1)

3

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 215/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nuostatų dėl paramos, susijusios su klimato kaita, metodikos, orientyrų ir siektinų reikšmių nustatymo veiklos rezultatų plane ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūros įgyvendinimo taisyklės

65

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 216/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2075/2005, nustatantis specialiąsias oficialios Trichinella kontrolės mėsoje taisykles (1)

85

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 217/2014, kuriuo dėl salmonelių kiaulių skerdenose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 (1)

93

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 218/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 2074/2005 priedai (1)

95

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 219/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo nuostatos dėl specialių naminių kiaulių patikrinimo po skerdimo reikalavimų (1)

99

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 220/2014, kuriuo dėl nuorodų į Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą Europos Sąjungoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 479/2009

101

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 221/2014, kuriuo dėl preliminaraus pagal vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą teikiamos pagalbos paskirstymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 288/2009

102

 

 

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 222/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

105

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/123/ES

 

*

2014 m. vasario 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos (ECB/2014/3)

107

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/124/ES

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos rekomendacija dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą (1)

112

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top