EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:069:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 069, 8 martie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2014.069.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 69

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
8 martie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Informare privind data intrării în vigoare a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

1

 

 

2014/122/UE

 

*

Decizia Consiliului din 11 februarie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și a statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea Croației ca parte contractantă ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 214/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de modificare a anexelor II, IV, XI, XII și XVIII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (1)

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene

65

 

*

Regulamentul (UE) nr. 216/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne (1)

85

 

*

Regulamentul (UE) nr. 217/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 în ceea ce privește salmonela în carcasele de porc (1)

93

 

*

Regulamentul (UE) nr. 218/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de modificare a anexelor la Regulamentele (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei (1)

95

 

*

Regulamentul (UE) nr. 219/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru inspecția veterinară post mortem a animalelor domestice din specia porcine (1)

99

 

*

Regulamentul (UE) nr. 220/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 al Consiliului în ceea ce privește trimiterile la sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană

101

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 221/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 288/2009 în ceea ce privește stabilirea alocării orientative a ajutorului în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli

102

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 222/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

105

 

 

DECIZII

 

 

2014/123/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 4 februarie 2014 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare (BCE/2014/3)

107

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2014/124/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 7 martie 2014 referitoare la consolidarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei prin transparență (1)

112

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top