EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:069:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 069, 8. marts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.069.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 69

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
8. marts 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

1

 

 

2014/122/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer i forbindelse med Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part i medfør af landets tiltrædelse af Den Europæiske Union

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 214/2014 af 25. februar 2014 om ændring af bilag II, IV, XI, XII og XVIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1)

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde

65

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 216/2014 af 7. marts 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2075/2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød (1)

85

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 217/2014 af 7. marts 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005 for så vidt angår salmonella i slagtekroppe af svin (1)

93

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 218/2014 af 7. marts 2014 om ændring af bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (1)

95

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 219/2014 af 7. marts 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 for så vidt angår de specifikke krav vedrørende inspektion af tamsvin efter slagtning (1)

99

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 220/2014 af 7. marts 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår henvisninger til det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

101

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 221/2014 af 7. marts 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 288/2009 for så vidt angår fastsættelse af den vejledende tildeling af støtte inden for rammerne af en skolefrugtordning

102

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 222/2014 af 7. marts 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

105

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/123/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 4. februar 2014 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt den omfattende vurdering (ECB/2014/3)

107

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2014/124/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 7. marts 2014 om styrkelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder gennem åbenhed (1)

112

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top