Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:069:TOC

Službeni list Europske unije, L 069, 8. ožujka 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.069.hrv

Službeni list

Europske unije

L 69

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

57
8. ožujka 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obavijest o datumu stupanja na snagu Protokola kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane

1

 

 

2014/122/EU

 

*

Odluka Vijeća od 11. veljače 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji

2

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 214/2014 оd 25. veljače 2014. o izmjeni priloga II., IV., XI., XII. i XVIII. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (1)

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 оd 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove

65

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 216/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2075/2005 o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu (1)

85

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 217/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u vezi sa salmonelom u trupovima svinja (1)

93

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 218/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni priloga uredbama (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbi Komisije (EZ) br. 2074/2005 (1)

95

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 219/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za post mortem pregled domaćih svinja (1)

99

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 220/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2009 u pogledu upućivanja na Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

101

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 221/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 288/2009 u pogledu utvrđivanja indikativne raspodjele potpore u okviru Programa distribucije voća u školama

102

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 222/2014 оd 7. ožujka 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

105

 

 

ODLUKE

 

 

2014/123/EU

 

*

Odluka Europske središnje banke od 4. veljače 2014. o određivanju kreditnih institucija koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni (ESB/2014/3)

107

 

 

PREPORUKE

 

 

2014/124/EU

 

*

Preporuka Komisije od 7. ožujka 2014. o jačanju načela jednake plaće za muškarce i žene transparentnim putem (1)

112

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top