EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:024:TOC

Uradni list Evropske unije, C 24, 31. januar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 24

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
31. januar 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Pripravljalni akti

 

Evropski Ekonomsko-socialni odbor

 

420. plenarno zasedanje 28. in 29. septembra 2005

2006/C 024/1

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prispevku turizma h gospodarskemu in socialnemu okrevanju nazadujočih območij

1

2006/C 024/2

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o popravku Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev KOM(2005) 214 končno -2005/0100 (COD)

11

2006/C 024/3

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu KOM(2005) 47 končno — 07/2005 (COD)

12

2006/C 024/4

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, in o sporočanju varnostnih informacij držav članic KOM(2005) 48 končno — 08/2005 (COD)

15

2006/C 024/5

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o ukrepih Skupnosti za nadzor aviarne influence in predlogu odločbe Sveta o spremembi odločbe Sveta 90/424 EGS o odhodkih na področju veterine KOM(2005) 171 končno -2005/0062 + 0063 (CNS)

16

2006/C 024/6

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 2075/92 o skupni tržni ureditvi za surov tobak KOM(2005) 235 končno — 2005/0105 (CNS)

18

2006/C 024/7

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta za spremembo uredbe (ES) št. 3317/94 o predložitvi vlog za ribolovna dovoljenja tretjim državam KOM(2005) 238 končno — 2005/0110 (CNS)

19

2006/C 024/8

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o pravu, ki se uporablja, in pristojnosti v zadevah, povezanih z razvezo KOM(2005) 82 končno

20

2006/C 024/9

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti, ter Uredbe (EGS) št. 574/72 Sveta o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 KOM(2004) 830 končno — 2004/0284 (COD)

25

2006/C 024/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost med spoloma KOM(2005) 81 končno -2005/0001(COD)

29

2006/C 024/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o severni dimenziji in njenem akcijskem načrtu

34

2006/C 024/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o boljši pripravi zakonodaje

39

2006/C 024/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Kako izboljšati izvajanje in uveljavljanje zakonodaje EU?

52

2006/C 024/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o debelosti v Evropi — vloga in odgovornost partnerjev civilne družbe

63

2006/C 024/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o socialni politiki v okviru vseevropskega sistema za prevoz po celinskih plovnih poteh

73

2006/C 024/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za skupno izjavo Sveta, Evropskega parlamenta in Komisije o razvojni politiki EU Evropsko soglasje KOM(2005) 311 končno

79

2006/C 024/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o socialnem dialogu in udeležbi delavcev, ki je ključ za predvidevanje in obvladovanje sprememb v industriji

90

2006/C 024/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o revščini med ženskami v Evropi

95


SL

 

Top