EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:024:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 24, 31 januari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 24

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
31 januari 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

420:e plenarsession den 28–29 september 2005

2006/C 024/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Turismens bidrag till social och ekonomisk återhämtning i eftersatta områden”

1

2006/C 024/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europaparlamentets och rådets direktiv om rättelse av direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (KOM(2005) 214 slutlig – 2005/0100 (COD)

11

2006/C 024/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om funktionshindrade personers rättigheter i samband med flygresor”(KOM(2005) 47 slutlig – 07/2005 COD)

12

2006/C 024/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, och om medlemsstaternas utbyte av säkerhetsinformation”(KOM(2005) 48 slutlig – 08/2005 COD)

15

2006/C 024/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ”Förslag till rådets direktiv om gemenskapsåtgärder mot aviär influensa” och ”Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet”(KOM(2005) 171 slutlig – 2005/0062 + 0063 CNS)

16

2006/C 024/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2075/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak”(KOM(2005) 235 slutlig – 2005/0105 CNS)

18

2006/C 024/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3317/94 beträffande överlämnande till tredje land av ansökningar om fiskelicenser”(KOM(2005) 238 slutlig – 2005/0110 CNS)

19

2006/C 024/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad”(KOM(2005) 82 slutlig)

20

2006/C 024/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71”(KOM(2004) 830 slutlig – 2004/0284 COD)

25

2006/C 024/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut”(KOM(2005) 81 slutlig – 2005/0017 COD)

29

2006/C 024/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den nordliga dimensionen och dess handlingsplan”

34

2006/C 024/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Bättre lagstiftning”

39

2006/C 024/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Bättre tillämpning av EU:s lagstiftning

52

2006/C 024/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Problemet med den tilltagande fetman i EU – vilken roll spelar de olika parterna i det civila samhället och vilket ansvar har de?

63

2006/C 024/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Socialpolitik inom ett alleuropeiskt lagstiftningssystem för den inre sjöfarten

73

2006/C 024/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till gemensam förklaring av rådet, Europaparlamentet och kommissionen – Europeiska unionens utvecklingspolitik – ”Dokument om europeiskt samförstånd”KOM(2005) 311 slutlig

79

2006/C 024/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den sociala dialogen och arbetstagarnas delaktighet – Lösningar för att förutse och hantera industriell omvandling”

90

2006/C 024/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Kvinnofattigdom i Europa

95


SV

 

Top