EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:024:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 24, 2006. gada 31. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 24

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 31. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

420. plenārsesijā, kas notika 2005. gada 28. un 29. septembrī

2006/C 024/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Tūrisma ieguldījums panīkušo reģionu sociāli ekonomiskajā atlabšanā”

1

2006/C 024/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par labojumiem Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru”KOM(2005) 214 galīgā red. — 2005/0100 (COD)

11

2006/C 024/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa satiksmi KOM(2005) 47 galīgā red. — 07/2005 (COD)

12

2006/C 024/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aviopārvadātāja identifikācijas informāciju aviotransporta pasažieriem un par drošības informācijas sniegšanu dalībvalstīm KOM(2005) 48 galīga red. — 08/2005 (COD)

15

2006/C 024/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par Kopienas pasākumiem putnu gripas kontrolei un priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā”KOM(2005) 171 galīgā red. — 2005/0062 + 0063 (CNS)

16

2006/C 024/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Padomes priekšlikums regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2075/92 par jēltabakas tirgus kopīgo organizāciju”KOM(2005) 235 galīgā red. — 2005/0105 (CNS)

18

2006/C 024/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza EK Regulu Nr. 3317/94 attiecībā uz zvejas licenču izsniegšanas pieprasījumu nosūtīšanu trešām valstīm”(KOM(2005) 238 galīgā red. — 2005/0110(CNS))

19

2006/C 024/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata par laulības šķiršanas lietās piemērojamiem tiesību aktiem un jurisdikciju”KOM(2005) 82 galīgā red.

20

2006/C 024/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar ko nosaka Regulas (EEK) Nr. 1408/71 izpildes kārtību”KOM(2004) 830 galīgā red. — 2004/0284 (COD)

25

2006/C 024/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi”(KOM(2005) 81 galīgā red. — 2005/0017 (COD))

29

2006/C 024/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ziemeļu dimensija un tās rīcības plānu”

34

2006/C 024/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Tiesību aktu labāka izstrāde”

39

2006/C 024/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par ES tiesību aktu ieviešanas un izpildes uzlabošanu

52

2006/C 024/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Aptaukošanās problēma Eiropā — pilsoniskās sabiedrības partneru loma un atbildība”

63

2006/C 024/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Sociālo politiku Viseiropas iekšējo ūdensceļu transporta regulēšanas sistēmā

73

2006/C 024/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Priekšlikums Padomes, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgai deklarācijai par Eiropas Savienības attīstības politiku “Eiropas konsenss”KOM(2005) 311 galīgā red.

79

2006/C 024/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Sociālais dialogs un darba ņēmēju iesaistīšana — ceļš uz rūpniecības pārmaiņu prognozēšanu un kontroli”

90

2006/C 024/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Nabadzība sieviešu vidū Eiropā”

95


LV

 

Top