EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:024:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 24, 2006m. sausis 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 24

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

49 tomas
2006m. sausio 31d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

420-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2005 m. rugsėjo 28 — 29 d.

2006/C 024/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Turizmo indėlio į nuosmukio teritorijų socialinį ir ekonominį atsigavimą

1

2006/C 024/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, pataisančios Direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo COM(2005) 214 final — 2005/0100 (COD)

11

2006/C 024/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl riboto judrumo asmenų teisių keliaujant oru COM(2005) 47 final — 07/2005 (COD)

12

2006/C 024/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oro keleiviams pateikiamos informacijos apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir keitimosi saugos informacija tarp valstybių narių COM(2005) 48 final — 08/2005 (COD)

15

2006/C 024/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendrų paukščių gripo kontrolės priemonių ir Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies pakeičiančio Tarybos sprendimą Nr. 90/424EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje COM(2005) 171 final -2005/0062 ir 0063 CNS

16

2006/C 024/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2075/92 dėl bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo COM(2005) 235 final — 2005/0105 (CNS)

18

2006/C 024/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 dėl žvejybos licencijų paraiškų perdavimo trečiosioms šalims COM(2005) 238 final — 2005/0110(CNS)

19

2006/C 024/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės ir jurisdikcijos COM(2005) 82 final

20

2006/C 024/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką COM(2004) 830 final — 2004/0284 (COD)

25

2006/C 024/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos lyčių lygybės institutą COM(2005) 81 final — 2005/0017 (COD)

29

2006/C 024/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Šiaurės dimensijos ir jos veiksmų plano

34

2006/C 024/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Geresnės teisėkūros

39

2006/C 024/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Kaip patobulinti ES teisės aktų įgyvendinimą ir vykdymą

52

2006/C 024/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Nutukimo Europoje — pilietinės visuomenės partnerių vaidmuo ir atsakomybė

63

2006/C 024/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Socialinės politikos, taikomos visos Europos vidaus vandenų transportą reglamentuojančiai sistemai

73

2006/C 024/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos bendros deklaracijos dėl Europos Sąjungos plėtros politikos „Europos sutarimas“COM(2005) 311 final

79

2006/C 024/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Socialinio dialogo ir darbuotojų dalyvavimo — svarbiausių pramonės permainų numatymo ir kontrolės veiksnių

90

2006/C 024/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Moterų skurdo Europoje

95


LT

 

Top