EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:024:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 24, 31. januar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 24

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
31. januar 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

420. plenarforsamling den 28. og 29. september 2005

2006/C 024/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Turismens bidrag til genopretning af økonomien i de økonomisk svage områder

1

2006/C 024/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om berigtigelse af direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter KOM(2005) 214 endelig — 2005/0100 (COD)

11

2006/C 024/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly KOM(2005) 47 endelig — 07/2005 (COD)

12

2006/C 024/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning, og om udveksling af sikkerhedsinformation mellem medlemsstaterne KOM(2005) 48 endelig — 08/2005 (COD)

15

2006/C 024/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og forslag til Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet KOM(2005) 171 endelig — 2005/0062 + 0063 (CNS)

16

2006/C 024/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2075/92 om den fælles markedsordning for råtobak KOM(2005) 235 endelig — 2005/0105 (CNS)

18

2006/C 024/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3317/94 for så vidt angår fremsendelse af ansøgninger om fiskerilicenser til tredjelande KOM(2005) 238 endelig — 2005/0110 (CNS)

19

2006/C 024/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog om lovvalg og kompetence i skilsmissesager«KOM(2005) 82 endelig

20

2006/C 024/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71«KOM(2004) 830 endelig — 2004/0284 (COD)

25

2006/C 024/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder«KOM(2005) 81 endelig — 2005/0017 (COD)

29

2006/C 024/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Den nordlige dimension og handlingsplanen herfor«

34

2006/C 024/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Bedre lovgivning

39

2006/C 024/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Metoder til at forbedre EU-lovgivningens gennemførelse og håndhævelse

52

2006/C 024/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Fedme i Europa — civilsamfundspartnernes rolle og ansvar

63

2006/C 024/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Socialpolitik som led i paneuropæiske regler for indlandsskibsfart«

73

2006/C 024/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til fælleserklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen »Den Europæiske Unions udviklingspolitik« — »Den europæiske konsensus«(KOM(2005) 311 endelig)

79

2006/C 024/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Den sociale dialog og inddragelse af arbejdstagerne — nøglen til foregribelse og forvaltning af industrielle ændringer«

90

2006/C 024/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kvinder og fattigdom i EU

95


DA

 

Top