EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:024:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 24, 31. jaanuar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 24

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
31. jaanuar 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

 

420. täiskogu istung 28.-29. septembril 2005

2006/C 024/1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Turismi panus taandarenguga piirkondade sotsiaalsesse ja majanduslikku taastumisse”

1

2006/C 024/2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tehakse parandus direktiivis 2004/18/EÜ, mis käsitleb riiklike ehitustöö-, tarne- ja teenuslepingute sõlmimise korra kooskõlastamist”KOM(2005) 214 lõplik — 2005/0100 (COD)

11

2006/C 024/3

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul”KOM(2005) 47 lõplik — 07/2005 (COD)

12

2006/C 024/4

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennureisijate teavitamise kohta lendu teenindavast lennuettevõtjast ning liikmesriikide poolt ohutusteabe edastamise kohta”KOM(2005) 48 lõplik — 08/2005 (COD)

15

2006/C 024/5

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Nõukogu direktiiv linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete kohta ning ettepanek: Nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas”KOM(2005) 171 lõplik — 2005/0062 ja 0063 (CNS)

16

2006/C 024/6

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2075/92 toortubakaturu ühise korralduse kohta”KOM(2005) 235 lõplik — 2005/0105 (CNS)

18

2006/C 024/7

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr. 3317/94, püügilitsentside kolmandatele riikidele ülemineku osas”KOM(2005) 238 lõplik — 2005/0110 (CNS)

19

2006/C 024/8

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Roheline raamat, mis käsitleb lahutusasjades kohaldatavat õigust ja kohtualluvust”KOM(2005) 82 lõplik

20

2006/C 024/9

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord”KOM(2004) 830 lõplik — COD 2004/0284

25

2006/C 024/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut”KOM(2005) 81 lõplik — 2005/0017 (COD)

29

2006/C 024/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Põhjamõõde ja selle tegevuskava”

34

2006/C 024/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Parem õigusloome”

39

2006/C 024/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal “Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise ja jõustamise parandamise viisid”

52

2006/C 024/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Rasvumine Euroopas — kodanikuühiskonna partnerite ülesanded ja vastutus”

63

2006/C 024/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Sotsiaalpoliitika üle-euroopalises siseveetransporti reguleerivas süsteemis”

73

2006/C 024/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Ettepanek: Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni Euroopa Liidu arengupoliitika ühisavaldus “Euroopa konsensus””(KOM(2005) 311 lõplik)

79

2006/C 024/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Tööstuse muutuste prognoosimiseks ja juhtimiseks vajalik sotsiaaldialoog ja töötajate osalus”

90

2006/C 024/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal “Naiste vaesus Euroopas”

95


ET

 

Top