EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:024:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 24, 31. leden 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 24

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
31. ledna 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

420. plenární zasedání ve dnech 28. a 29. září 2005

2006/C 024/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Příspěvek cestovního ruchu k sociálně-ekonomické obnově v upadajících oblastech“

1

2006/C 024/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby KOM(2005) 214 v konečném znění – 2005/0100 (COD)

11

2006/C 024/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě KOM(2005) 47 v konečném znění – 07/2005 (COD)

12

2006/C 024/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o sdělování informací o bezpečnosti členskými státy KOM (2005) 48 v konečném znění – 08/2005 (COD)

15

2006/C 024/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Rady o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti KOM(2005) 171 v konečném znění – 2005/0062 + 0063 CNS

16

2006/C 024/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 o společné organizaci trhu se surovým tabákem KOM(2005) 235 v konečném znění – 2005/0105 (CNS)

18

2006/C 024/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 3317/94, pokud jde o převod žádostí o licence k rybolovu na třetí země KOM(2005) 238 v konečném znění – 2005/0110(CNS)

19

2006/C 024/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Zelená kniha o rozhodném právu a příslušnosti soudů v rozvodových záležitostech“KOM (2005) 82 v konečném znění

20

2006/C 024/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se upravuje nařízení Rady č. 1408/71/EHS o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné osoby a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a nařízení Rady č. 574/72/EHS, kterým se stanovují prováděcí předpisy pro nařízení č. 1408/71/EHS KOM(2004) 830 v konečném znění – 2004/0284 (COD)

25

2006/C 024/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů KOM(2005) 81 v konečném znění – 2005/0017 (COD)

29

2006/C 024/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Severní dimenze a její akční plán“

34

2006/C 024/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zlepšení tvorby právních předpisů

39

2006/C 024/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Jak zlepšit provádění a vymáhání právních předpisů EU“

52

2006/C 024/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Obezita v Evropě – role a povinnosti partnerů občanské společnosti“

63

2006/C 024/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Sociální politika v rámci celoevropského režimu vnitrozemské plavby“

73

2006/C 024/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu Společného prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie – „Evropský konsensus“KOM(2005) 311 v konečném znění

79

2006/C 024/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální dialog a zapojení pracovníků, klíč k předvídání a kontrole průmyslových změn

90

2006/C 024/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Chudoba žen v Evropě“

95


CS

 

Top