EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOC_2008_175_E_0024_01

ZÁPISNICA
Utorok 10. júla 2007

OJ C 175E , 10.7.2008, p. 24–217 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 175/24


ZÁPISNICA

(2008/C 175 E/02)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

podpredseda

1.   Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.

2.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

parlamentných výborov:

1.1)

správy:

Správa o zvolaní medzivládnej konferencie: stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS)) - výbor AFCO

Spravodajca: Jo Leinen (A6-0279/2007)

3.   Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 14/2007 Európskej komisie (C6-0148/2007 — SEK(2007)0560).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006, po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 16/2007 Európskej komisie (C6-0164/2007 — SEK(2007)0674).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006, po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 17/2007 Európskej komisie (C6-0165/2007 — SEK(2007)0675).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006, po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 19/2007 Európskej komisie (C6-0189/2007 — SEK(2007)0677).

Výbor poskytol priaznivé stanovisko k celkovému presunu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 20/2007 Európskej komisie (C6-0167/2007 — SEK(2007)0678).

Výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 23/2007 Európskej komisie (C6-0194/2007 — SEK(2007)0681).

Výbor poskytol priaznivé stanovisko k celkovému presunu podľa článku 24 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006.

*

* *

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 24/2007 Európskej komisie (C6-0192/2007 — SEK(2007)0682).

Výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006.

4.   Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa článku 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.

HUMANITÁRNA SITUÁCIA IRACKÝCH UTEČENCOV

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis a Thierry Cornillet za skupinu ALDE, o situácii irackých utečencov a vnútorných migrantov (B6-0291/2007),

André Brie, Marco Rizzo a Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, o humanitárnej situácii irackých utečencov (B6-0295/2007),

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o humanitárnej situácii irackých utečencov (B6-0299/2007),

Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco a Javier Moreno Sánchez za skupinu PSE, o situácii irackých utečencov a vnútorných migrantov (B6-0300/2007),

Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, o situácii irackých utečencov a vnútorných migrantov (B6-0303/2007),

Roberta Angelilli za skupinu UEN, o humanitárnej situácii irackých utečencov (B6-0308/2007).

II.

PORUŠOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV V PODNESTERSKU (MOLDAVSKO)

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku a nutnosti podpory EÚ na vyriešenie konfliktu, ktorý uviazol na mŕtvom bode, v tejto oblasti Moldavskej republiky (B6-0292/2007),

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku (Moldavsko) (B6-0293/2007),

Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku (Moldavsko) (B6-0296/2007),

Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre a Radu Ţîrle za skupinu PPE-DE, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku a nutnosti podpory EÚ na vyriešenie konfliktu, ktorý uviazol na mŕtvom bode, v tejto oblasti Moldavskej republiky (B6-0298/2007),

Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku a nutnosti podpory EÚ na vyriešenie konfliktu, ktorý uviazol na mŕtvom bode, v tejto oblasti Moldavskej republiky (B6-0302/2007),

Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku a nutnosti podpory EÚ na vyriešenie konfliktu, ktorý uviazol na mŕtvom bode, v tejto oblasti Moldavskej republiky (B6-0304/2007).

III.

ĽUDSKÉ PRÁVA VO VIETNAME

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten a Frédérique Ries za skupinu ALDE, o Vietname (B6-0290/2007),

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Vietname (B6-0294/2007),

Bernd Posselt, Charles Tannock a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o ľudských právach vo Vietname (B6-0297/2007),

Pasqualina Napoletano a Marc Tarabella za skupinu PSE, o Vietname (B6-0301/2007),

Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, o Vietname (B6-0305/2007),

Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o ľudských právach vo Vietname (B6-0306/2007).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 142 rokovacieho poriadku.

5.   Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***I (rozprava)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES, týkajúca sa úplného dokončenia vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva [KOM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch.

Spravodajca: Markus Ferber (A6-0246/2007)

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Markus Ferber uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Stephen Hughes (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Hannes Swoboda (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Markus Pieper (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli za skupinu ITS, Alessandro Battilocchio nezávislý poslanec, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui a Nathalie Griesbeck.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 11.7.2007.

V rozprave vystúpil Reinhard Rack, aby ospravedlnil neprítomnosť Rady.

6.   Finančné služby (2005 - 2010) - Biela kniha (rozprava)

Správa Politika finančných služieb (2005 - 2010) - Biela kniha [2006/2270(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajkyňa: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg uviedla správu.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Othmar Karas za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE a Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI

podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: John Whittaker za skupinu IND/DEM, Petre Popeangă za skupinu ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 11.7.2007.

7.   Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (rozprava)

Správa Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia [2007/2023(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci.

Spravodajca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Donata Gottardi (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Mia De Vits (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Kartika Tamara Liotard (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Albino Silva Peneda za skupinu PPE-DE, Ole Christensen za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM a Roger Helmer nezávislý poslanec.

V tomto bode bola rozprava prerušená kvôli hlasovaniu.

Bude sa v nej pokračovať o 15.00 hod. (bod 13).

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS

podpredsedníčka

8.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach,...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

8.1.   Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)

Na základe programu schôdze sa uskutočnila voľba podpredsedu, ktorý obsadí miesto Pierra Moscoviciho, ktoré sa uvoľnilo po jeho odstúpení s platnosťou od 26. júna 2007.

Predseda oznámil, že skupina PSE mu odovzdala kandidatúru Martine Rourovej.

Keďže Martine Roure bola jedinou kandidátkou, predseda navrhol, aby zhromaždenie pristúpilo k voľbe aklamáciou v súlade s článkom 12 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil.

Zhromaždenie zvolilo Martine Rourovú aklamáciou.

Predseda vyhlásil Martine Rourovú za podpredsedníčku Európskeho parlamentu a poblahoželal jej k jej zvoleniu. V súlade s článkom 17 ods. 1 rokovacieho poriadku zaujala miesto svojho predchodcu podľa jeho prednostného poradia.

8.2.   Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Príspevok dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti (článok 118 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Príspevok dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Schválené

8.3.   Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Alžírskom po rozšírení z 1. mája 2004 *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii [08937/2007 — KOM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci.

Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0291)

Parlament ho preto schválil.

8.4.   Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Moldavskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [KOM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci.

Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0292)

8.5.   Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [KOM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci.

Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0293)

8.6.   Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Arménskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [KOM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci.

Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0294)

8.7.   Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Azerbajdžanom po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [KOM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci.

Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0295)

8.8.   Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Gruzínskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [KOM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci.

Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0296)

8.9.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii [KOM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0297)

8.10.   Priame poistenie s výnimkou životného poistenia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu [KOM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Pervenche Berès (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 131 ods. 4 rokovacieho poriadku a stiahla prvú časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu gestorského výboru.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0298)

8.11.   Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s ohľadom na vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu [KOM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0299)

8.12.   Zaistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/68/ES o zaistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu [KOM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Pervenche Berès (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 131 ods. 4 rokovacieho poriadku a stiahla pozmeňujúci a doplňujúci návrhu gestorského výboru.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0300)

8.13.   Nová štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 [KOM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajca: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0301)

8.14.   Výberové zisťovanie pracovných síl v Spoločenstve ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve [KOM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci.

Spravodajca: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Jan Andersson (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 131 ods. 4 rokovacieho poriadku a poznamenal, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 až 3 gestorského výboru boli stiahnuté.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0302)

8.15.   Označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) [KOM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku.

Spravodajca: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Nikolaos Vakalis (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0303)

8.16.   Dohovor OSN o Kódexe rokovania pri líniových konferenciách (zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 954/79) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 954/79 týkajúce sa ratifikácie alebo prístupu členských štátov k Dohovoru OSN o kódexe rokovania líniových konferencií [KOM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajkyňa: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0304)

8.17.   Kontrola rybolovnej činnosti v Antarktíde * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 [KOM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajkyňa: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0305)

8.18.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o Europole z 26. júla 1995 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o založení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole), vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii [KOM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajkyňa: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0306)

8.19.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 29. mája 2000 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, prijatého Radou podľa článku 34 Zmluvy o Európskej únii [KOM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajkyňa: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0307)

8.20.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii [KOM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajkyňa: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0308)

8.21.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov EÚ */***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii [KOM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0309)

8.22.   Korigendá (nový článok 204a rokovacieho poriadku) (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Vloženie nového článku 204a o korigendách do rokovacieho poriadku [2005/2041(REG)] - Výbor pre ústavné veci.

Spravodajca: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH K ROKOVACIEMU PORIADKU

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0310)

Nové ustanovenie nadobudne účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze.

8.23.   Použitie a výklad rokovacieho poriadku (zmena a doplnenie článku 201) (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Zmena a doplnenie článku 201 rokovacieho poriadku o použití a výklade rokovacieho poriadku [2006/2192(REG)] - Výbor pre ústavné veci.

Spravodajca: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH K ROKOVACIEMU PORIADKU

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0311)

Nové ustanovenie nadobudne účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze.

8.24.   Konzultácia o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Žiadosť o konzultáciu o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej [2006/2301(IMM)] - Výbor pre právne veci.

Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0312)

8.25.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea [2007/2122(IMM)] - Výbor pre právne veci.

Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0313)

8.26.   Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2007 na rozpočtový rok 2007 Oddiel III - Komisia [10966/2007 — C6 0195/2007 — 2007/2072(BUD)] - Výbor pre rozpočet.

Spravodajca: James Elles (A6-0268/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0314)

8.27.   Výdavky na preklady (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 9/2006 o výdavkoch na preklady Komisie, Európskeho parlamentu a Rady [2007/2077(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.

Spravodajca: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0315)

8.28.   Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi [2005/2140(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.

Spravodajca: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0316)

8.29.   Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III (hlasovanie)

Správa: Spoločný text nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“), schválený Zmierovacím výborom - [PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore

Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Jednoduchá väčšina potrebná pre schválenie)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0317)

8.30.   Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) [16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Spravodajca: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0318)

8.31.   Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť [05665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Spravodajkyňa: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P6_TA(2007)0319)

8.32.   Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm [KOM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Spravodajkyňa: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0320)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0320)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Hartmut Nassauer, pred hlasovaním, k hlasovaciemu zoznamu skupiny PPE-DE.

8.33.   Potravinárske prídavné látky ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach [KOM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Spravodajkyňa: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0321)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0321)

8.34.   Potravinárske enzýmy ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych enzýmoch a ktorým sa menia a dopĺňajú smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES a smernica Rady 2001/112/ES [KOM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Spravodajkyňa: Avril Doyle (A6-0177/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0322)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0322)

8.35.   Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a na potravinách, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89, nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91, nariadenie (ES) č. 2232/96 a smernica 2000/13/ES [KOM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Spravodajkyňa: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0323)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0323)

8.36.   Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje * (záverečné hlasovanie)

Správa Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje [KOM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci.

Spravodajkyňa: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Rozprava sa konala 22.5.2007(bod 20 zápisnice zo dňa 22.5.2007).

Európsky parlament na svojej schôdzi dňa 23. mája 2007 zamietol návrh smernice (bod 54 zápisnice zo dňa 23.5.2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH KOMISIE

Vystúpili títo poslanci: Astrid Lulling (spravodajkyňa), ktorá odporučila zamietnutie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov gestorského výboru a jeho správy, a Pervenche Berès (predsedníčka výboru ECON), k predchádzajúcemu vystúpeniu.

Zamietnutý

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Zamietnutý

(Legislatívne uznesenie o zamietnutí návrhu Komisie sa nachádza v „Prijatých textoch“(P6_TA(2007)0324).)

8.37.   Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry * (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu [KOM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajkyňa: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0325)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0325)

8.38.   Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (hlasovanie)

Správa Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou [2007/2089(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku.

Spravodajca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0326)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Alejo Vidal-Quadras (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 2, ktorý bol prijatý.

8.39.   Priemyselný rybolov a výroba rybej múčky a rybieho tuku (hlasovanie)

Správa Priemyselný rybolov a výroba rybej múčky a rybieho tuku [2004/2262(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajca: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0327)

*

* *

V rozprave vystúpila Åsa Westlund, ktorá uviedla, že počas hlasovania o svojich správach (A6-0153/2007 a A6-0154/2007) dvakrát márne žiadala o elektronické overenie (predsedníčka to vzala na vedomie).

9.   Zvolanie medzivládnej konferencie (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

Predsedníčka oznámila, že lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k správe Leinen o zvolaní medzivládnej konferencie (A6-0279/2007) (bod 46 PR) bola predĺžená do 15.00 hod. v utorok 10. júla 2007.

10.   Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Správa: Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Správa: Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Správa: Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker

11.   Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/ Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO

podpredseda

12.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

13.   Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (pokračovanie rozpravy)

Správa Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia [2007/2023(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci.

Spravodajca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews a Vladimír Špidla (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE

podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 11.7.2007.

14.   Vysielanie pracovníkov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0041/2007), ktorú položil Jan Andersson za výbor EMPL pre Komisiu: Vysielanie pracovníkov (B6-0132/2007)

Jan Andersson rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Anne Van Lancker za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa a Vladimír Špidla.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Jan Andersson, za výbor EMPL, o oznámení Komisie Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb: zvyšovanie jeho prínosu a potenciálu pri súčasnej záruke ochrany pracovníkov (B6-0266/2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 11.7.2007.

15.   Budúcnosť námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria (rozprava)

Správa Budúcnosť námornej politiky Európskej únie: Európska vízia pre oceány a moria [2006/2299(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch.

Spravodajca: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Satu Hassi (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jorgo Chatzimarkakis (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Struan Stevenson (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Yiannakis Matsis (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Luís Queiró za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Josu Ortuondo Larrea za skupinu ALDE, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Georgios Toussas za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira a Margie Sudre.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns a Joe Borg

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 12.7.2007.

16.   Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0133/2007).

Prvá časť

Otázka č. 28 (Catherine Stihler): Konzultácia o informovanosti pacientov

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položila Catherine Stihler.

Otázka č. 26 (Brian Crowley): Boj proti nezamestnanosti mladých a dlhodobej nezamestnanosti v rámci EÚ

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položil Brian Crowley.

Otázka č. 27 (Olle Schmidt): Európske útočisko pre prenasledovaných spisovateľov a novinárov

Franco Frattini (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položili Olle Schmidt, Jörg Leichtfried a Jim Allister.

Druhá časť

Otázka č. 29 (Stavros Arnaoutakis): Riziko úplného vyčerpania zásob rýb v Egejskom mori

Joe Borg (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ochrana práv detí v kontexte zahraničných vzťahov EÚ

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 31 (Bernd Posselt): Stratégia pre oblasť Čierneho mora

Benita Ferrero-Waldner odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Reinhard Rack a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 32 (Evgeni Kirilov): Situácia bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára v Líbyi

Benita Ferrero-Waldner odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Evgeni Kirilov, Glyn Ford a Bogusław Sonik.

Otázky č. 33 a 34 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 35 (Georgios Papastamkos): Atomóvá energia na Balkáne

Andris Piebalgs (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos, Paul Rübig a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 36 (Dimitrios Papadimoulis): Skladovanie zásob pohonných látok v Grécku.

Andris Piebalgs odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktorú položil Dimitrios Papadimoulis.

Otázka č. 37 (Justas Vincas Paleckis): Ropovod Družba

Andris Piebalgs odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Justas Vincas Paleckis a Paul Rübig.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.10 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO

podpredseda

17.   Zloženie výborov a delegácií

Skupiny PSE a Verts/ALE predložili predsedovi žiadosti o nasledujúce menovania:

výbor AFET: Béatrice Patrie

výbor IMCO: Catherine Anita Neris namiesto Béatrice Patrie

výbor REGI: Pierre Pribetich namiesto Bernadette Bourzai

výbor AGRI: Bernadette Bourzai

výbor CULT: Mikel Irujo Amezaga

výbor LIBE: Roselyne Lefrançois

výbor FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT - EÚ: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant už nie členom výboru PECH

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

18.   Vykonávanie prvého železničného balíka (rozprava)

Správa Prvý železničný balík [2006/2213(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch.

Spravodajca: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Jeggle za skupinu PPE-DE, Robert Navarro za skupinu PSE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 12.7.2007.

19.   Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (prepracované znenie) ***I (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) [KOM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch.

Spravodajca: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Jeggle za skupinu PPE-DE, Ulrich Stockmann za skupinu PSE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 11.7.2007.

20.   Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent (rozprava)

Správa Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent [2006/2227(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch.

Spravodajkyňa: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Satu Hassi (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dieter-Lebrecht Koch za skupinu PPE-DE, Inés Ayala Sender za skupinu PSE, Paolo Costa za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 12.7.2007.

21.   Dvojstranné obchodné vzťahy EÚ - Čína (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0032/2007), ktorú položil Helmuth Markov, za výbor INTA, pre Komisiu: Posledný vývoj v bilaterálnych obchodných vzťahoch s Čínou (B6-0129/2007)

Helmuth Markov rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Peter Mandelson (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE, Francisco Assis za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson a Bastiaan Belder s otázkou na ústne zodpovedanie pre Komisiu, na ktorú písomne odpovie Peter Mandelson.

Rozprava sa skončila.

22.   Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 391.081/OJME).

23.   Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 24.00 hod.

Harald Rømer

generálny tajomník

Hans-Gert Pöttering

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


PRÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+

prijatý

-

zamietnutý

prepadol

VS

vzatý späť

HPM (..., ..., ...)

hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)

HPČ

hlasovanie po častiach

OH

oddelené hlasovanie

PDN

pozmeňujúci/doplňujúci návrh

K

kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh

zodpovedajúca časť

V

pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia

=

zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy

NU

návrh uznesenia

SNU

spoločný návrh uznesenia

TH

tajné hlasovanie

1.   Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Príspevok dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

žiadosť o konzultáciu

 

+

 

2.   Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Alžírskom po rozšírení z 1. mája 2004 ***

Správa: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0274/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

3.   Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Moldavskom po rozšírení z 1. januára 2007 *

Správa: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0224/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

4.   Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou po rozšírení z 1. januára 2007 *

Správa: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0216/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

5.   Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Arménskom po rozšírení z 1. januára 2007 *

Správa: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0254/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

6.   Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Azerbajdžanom po rozšírení z 1. januára 2007 *

Správa: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0255/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

7.   Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Gruzínskom po rozšírení z 1. januára 2007 *

Správa: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0256/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

8.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely *

Správa: Jean-Marie CAVADA (A6-0265/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

9.   Priame poistenie s výnimkou životného poistenia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I

Správa: Pervenche BERÈS (A6-0237/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

Cieľom PDN je vypustiť odkaz v odseku 1 pododsek 2.

10.   Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I

Správa: Pervenche BERÈS (A6-0239/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

11.   Zaistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I

Správa: Pervenche BERÈS (A6-0238/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

PDN vzatý späť

12.   Nová štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) ***I

Správa: Guntars KRASTS (A6-0242/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

13.   Výberové zisťovanie pracovných síl v Spoločenstve ***I

Správa: Jan ANDERSSON (A6-0181/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

14.   Označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) ***I

Správa: Nikolaos VAKALIS (A6-0234/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

15.   Dohovor OSN o Kódexe rokovania pri líniových konferenciách (zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 954/79) ***I

Správa: Corien WORTMANN-KOOL (A6-0258/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

16.   Kontrola rybolovnej činnosti v Antarktíde *

Správa: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS (A6-0213/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

17.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o Europole z 26. júla 1995 *

Správa: Genowefa GRABOWSKA (A6-0260/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

18.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 29. mája 2000 *

Správa: Genowefa GRABOWSKA (A6-0261/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

19.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla *

Správa: Genowefa GRABOWSKA (A6-0269/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

HPM

+

636, 13, 19

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

20.   Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov EÚ *

Správa: Jörg LEICHTFRIED (A6-0272/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

HPM

+

648, 7, 17

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

21.   Korigendá (nový článok 204a rokovacieho poriadku)

Správa: Richard CORBETT (A6-0229/2007) (potrebná kvalifikovaná väčšina)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

22.   Použitie a výklad rokovacieho poriadku (zmena a doplnenie článku 201)

Správa: Richard CORBETT (A6-0230/2007) (potrebná kvalifikovaná väčšina)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

23.   Konzultácia o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej

Správa: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0251/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

24.   Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea

Správa: Francesco Enrico SPERONI (A6-0250/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

25.   Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007

Správa: James ELLES (A6-0268/2007) (potrebná kvalifikovaná väčšina)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

26.   Osobitná správa Dvora audítorov č. 9/2006 týkajúca sa výdavkov na preklady, ktoré vznikli Komisii, Európskemu parlamentu a Rade

Správa: Alexander STUBB (A6-0215/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

27.   Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi

Správa: Jan MULDER (A6-0275/2007)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

28.   Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III

Správa: Diana WALLIS (A6-0257/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

29.   Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) ***II

Odporúčanie do druhého čítania: Antonios TRAKATELLIS (A6-0184/2007) (potrebná kvalifikovaná väčšina)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

blok č. 1 - kompromis

8

20/rev-3/rev (35/rev2, 36/rev2)

výbor

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN, GUE/NGL

 

+

 

blok č. 2

1 - 7

9 - 18

výbor

 

 

odôvodnenie 14

19

PSE

 

+

 

30.   Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II

Odporúčanie do druhého čítania: María SORNOSA MARTÍNEZ (A6-0218/2007) (potrebná kvalifikovaná väčšina)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

článok 2

4

IND/DEM

 

neprípustný

 

príloha 1 bod 19a

5

IND/DEM

 

neprípustný

 

2

PPE-DE, Sterckx

HPM

-

317, 352, 12

odôvodnenie 5

1

PPE-DE, Sterckx

HPM

-

315, 346, 19

odôvodnenie 7

3

IND/DEM

 

-

 

PDN 4 a 5 boli vyhlásené za neprípustné v súlade s článkom 62 a článkom 151 odsek 3 rokovacieho poriadku.

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: PDN 1, 2

31.   Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I

Správa: Åsa WESTLUND (A6-0153/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Právny základ

39

PSE

 

-

 

PDN gestorského výboru - hlasovanie v bloku

1

3 - 6

10 - 12

19 - 21

23 - 24

27 - 28

30

32

34

výbor

 

+

 

PDN gestorského výboru - oddelené hlasovanie

2

výbor

OH

+

 

8

výbor

OH

+

 

9

výbor

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

14

výbor

OH

+

 

16

výbor

HPM

-

332, 345, 15

17

výbor

OH

-

 

18

výbor

HPM

-

319, 348, 24

22

výbor

OH/EH

+

373, 312, 5

25

výbor

OH

+

 

29

výbor

OH

-

 

31

výbor

OH

+

 

33

výbor

OH

+

 

článok 2 odsek 1

13

výbor

HPM

-

326, 350, 18

36

PPE-DE

 

+

 

článok 7

26

výbor

HPM

-

325, 351, 13

37

PPE-DE

 

+

 

článok 8 odsek 2

38

Verts/ALE

 

-

 

po odôvodnení 18

35

PPE-DE

 

+

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

PDN 7 a 15 sa netýkajú všetkých jazykových verzií, a preto sa o nich nehlasovalo (článok 151 odsek 1 písm. d) rokovacieho poriadku).

Žiadosti o oddelené hlasovanie

ALDE: PDN 25, 31, 2, 8

PPE-DE: PDN 13, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29

GUE/NGL: PDN 14, 33

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 13, 16, 18 a 26

Žiadosti o hlasovanie po častiach

ALDE

PDN 9

1. časť: text ako celok okrem slova „všetkými“

2. časť: toto slovo

32.   Potravinárske prídavné látky ***I

Správa: Åsa WESTLUND (A6-0154/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

právny základ

81

PSE

 

-

 

PDN gestorského výboru - hlasovanie v bloku

1

3 - 4

6

8 - 10

12 - 16

18 - 22

24

28 - 29

33 - 34

36 - 37

39 - 40

42 - 44

46 - 48

51 - 52

55 - 60

výbor

 

+

 

PDN gestorského výboru - oddelené hlasovanie

2

výbor

OH

-

 

5

výbor

OH

+

 

7

výbor

OH

+

 

11

výbor

OH

+

 

17

výbor

OH

-

 

23

výbor

OH

-

 

25

výbor

OH

+

 

26

výbor

OH

+

 

27

výbor

OH

-

 

31

výbor

OH

-

 

32

výbor

OH

-

 

35

výbor

OH

+

 

41

výbor

OH

-

 

45

výbor

OH

+

 

54

výbor

OH

+

 

článok 4, odsek 5

62

ALDE

 

-

 

článok 5 odsek 1 od písm. c)

70/rev

IND/DEM

EH

-

337, 345, 9

71=

77=

Verts/ALE

PSE

HPM

-

338, 348, 5

článok 5 po odseku 1

72

Verts/ALE

HPM

-

198, 475, 18

článok 6 písm. b)

73

Verts/ALE

EH

+

362, 324, 3

článok 7

74

Verts/ALE

HPM

-

112, 574, 5

30

výbor

 

+

 

článok 11

38

výbor

HPM

+

426, 251, 13

63

ALDE

 

+

 

65/rev

PPE-DE

 

 

článok 14

75

Verts/ALE

HPM

-

115, 570, 8

článok 24 odsek 3

76

Verts/ALE

 

-

 

článok 26 odsek 2

66/rev

PPE-DE

 

-

 

článok 30 odsek 1

67/rev=

79=

PPE-DE

PSE

 

+

 

49

výbor

 

 

článok 30 odsek 2

68/rev=

80=

PPE-DE

PSE

 

+

 

50

výbor

 

 

článok 31 odsek 2

69/rev

PPE-DE

 

+

 

53

výbor

 

 

odôvodnenie 8

61

ALDE

 

-

 

odôvodnenie 10

78

GUE/NGL

 

+

 

po odôvodnení 17

64/rev

PPE-DE

 

+

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie

ALDE: PDN 2, 5, 17, 25, 26, 45, 54

Verts/ALE: PDN 11 a 35

PPE-DE: PDN 7, 17, 23, 27, 31, 32, 38, 41, 49, 50, 53

IND/DEM: PDN 2 a 17

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 38, 72, 74, 75

PSE: PDN 77

33.   Potravinárske enzýmy ***I

Správa: Avril DOYLE (A6-0177/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

právny základ

35

PPE-DE

HPM

+

382, 278, 30

1

výbor

 

 

PDN gestorského výboru - hlasovanie v bloku

2 - 4

6

8 - 19

24

28 - 31

výbor

 

+

 

PDN gestorského výboru - oddelené hlasovanie

21

výbor

OH

+

 

22

výbor

OH

+

 

23

výbor

OH

+

 

27

výbor

OH

+

 

32

výbor

OH

+

 

článok 7

34

PPE-DE

 

+

 

20

výbor

 

 

39

Verts/ALE

 

 

článok 12

25

výbor

 

+

 

40

Verts/ALE

 

 

článok 13

37

PSE

EH

+

372, 293, 10

26

výbor

 

-

 

článok 24 po odseku 3

36

PPE-DE

 

+

 

odôvodnenie 8

5

výbor

 

-

 

38

Verts/ALE

 

+

 

odôvodnenie 11

7

výbor

 

+

 

33

PPE-DE

 

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie

Verts/ALE: PDN 21, 22, 23 a 27

PSE: PDN 21, 22, 23 a 27

PPE-DE: PDN 32

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 1 a 35

34.   Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I

Správa: Mojca DRČAR MURKO (A6-0185/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

PDN gestorského výboru - hlasovanie v bloku

1

4

6 - 9

11 - 16

21

23 - 24

26

28

31 - 37

39 - 40

výbor

 

+

 

PDN gestorského výboru - oddelené hlasovanie

2

výbor

OH/EH

+

410, 259, 8

5

výbor

OH

+

 

17

výbor

OH

+

 

18

výbor

OH

-

 

19

výbor

OH

+

 

20

výbor

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

29

výbor

OH

+

 

30

výbor

OH

+

 

38

výbor

HPM

+

668, 2, 16

článok 2 odsek 2 od písm. a)

51

Verts/ALE

HPM

-

315, 342, 24

článok 2 odsek 2 písm. b)

45

PPE-DE

 

+

 

10

výbor

 

 

článok 3 odsek 2 písm. b)

49

ALDE

 

+

 

článok 3 odsek 2 od písm. j)

52

Verts/ALE

 

+

 

článok 5 po odseku 2

46

PPE-DE

 

+

 

22

výbor

 

 

článok 6 odsek 1

53

Verts/ALE

 

-

 

článok 11

41

PPE-DE

 

+

 

25

výbor

 

 

článok 13 odsek 1 písm. d)

47

PSE

 

-

 

27

výbor

 

+

 

článok 14 odsek 6 pododsek 1

43

PPE-DE

 

+

 

článok 27 odsek 2

44

PPE-DE

 

+

 

odôvodnenie 12

48

PSE

 

-

 

odôvodnenie 13

50

Verts/ALE

 

-

 

odôvodnenie 20

3

výbor

 

-

 

42

PPE-DE

 

+

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie

ALDE: PDN 18

PPE-DE: PDN 2, 5, 17, 19, 29, 30

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 38 a 51

Žiadosti o hlasovanie po častiach

ALDE

PDN 20

1. časť: „existuje odôvodnená technologická potreba“

2. časť: „a želateľný účinok sa nedá dosiahnuť využitím korenín“

35.   Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (záverečné hlasovanie) *

Správa: Astrid LULLING (A6-0148/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

PDN gestorského výboru - hlasovanie v bloku

28

30 - 39

42

výbor

EH

-

307, 350, 23

PDN gestorského výboru - oddelené hlasovanie

29

výbor

HPM

-

303, 335, 44

40

výbor

OH

-

 

41

výbor

OH

+

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

-

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

HPM

- (1)

46, 627, 13

Návrh Komisie bol po prvýkrát zamietnutý počas rokovania konaného 23. mája 2007.

Žiadosti o oddelené hlasovanie

PPE-DE: PDN 40, 41

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: am 29

Verts/ALE: záverečné hlasovanie (legislatívne uznesenie)

36.   Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry *

Správa: Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (A6-0270/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

PDN gestorského výboru - hlasovanie v bloku

1 - 5

7 - 19

21 - 30

32 - 33

35 - 47

výbor

 

+

 

PDN gestorského výboru - oddelené hlasovanie

6

výbor

OH

+

 

20

výbor

OH

+

 

31

výbor

OH

+

 

34

výbor

OH

+

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie

Verts/ALE: PDN 31 a 34

PSE: PDN 6 a 20

37.   Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou

Správa: Alejo VIDAL-QUADRAS (A6-0249/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

odsek 2

4

Reul a. i.

HPM

-

245, 406, 22

odsek 4

1

PPE-DE

 

+

 

odsek 5

7

Verts/ALE

 

+

 

odsek

pôvodný text

OH

 

odsek 11

5

ALDE

 

VS

 

po odseku 12

8

Verts/ALE

HPM

-

108, 555, 16

2

PPE-DE

 

+

zmenené a doplnené ústne

odsek 14

3

PPE-DE

EH

-

304, 343, 14

odsek 37

9

Verts/ALE

 

+

 

odsek 46

10

Verts/ALE

HPM

-

306, 329, 38

po odseku 52

11

Vidal-Quadras a. i.

 

+

 

odsek 54

6

ALDE

 

VS

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie

ALDE: odsek 5

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 4, 8, 10

Iné

Alejo Vidal-Quadras predložil tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k PDN 2:

slovo „inštitucionálna“ sa nahrádza slovom „oficiálna“

38.   Priemyselný rybolov a výroba rybej múčky a rybieho tuku

Správa: Struan STEVENSON (A6-0155/2005)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

odsek 4

2

PPE-DE

 

+

 

odsek 12

10

Verts/ALE, PSE

 

+

 

3

PPE-DE

 

+

 

po odseku 12

12

PPE-DE

 

+

 

odsek 13

11V=

13V=

Verts/ALE, PSE

GUE/NGL

HPM

-

247, 339, 19

5

PPE-DE

EH

-

244, 253, 9

citácia 3

6

Verts/ALE, PSE

 

-

 

po zarážke 6

1

PPE-DE

 

+

 

7

Verts/ALE, PSE

 

+

 

odôvodnenie B

8

Verts/ALE, PSE

 

-

 

odôvodnenie C

9

Verts/ALE, PSE

 

-

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Skupina PSE tiež podpísala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 6 až 11.

PDN 4 bol vzatý späť.

Názov PDN 1 až 5 znie: „výroba rybej múčky a rybieho tuku“.

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 11


(1)  Zamietnutie pôvodného legislatívneho uznesenia potvrdzuje zamietnutie návrhu Komisie (legislatívne uznesenie o zamietnutí sa nachádza v „Prijatých textoch“).


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Správa Grabowska A6-0269/2007

Uznesenie

Za: 636

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Koch-Mehrin, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Gobbo, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 13

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych

UEN: Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kamiński, Libicki, Wojciechowski Janusz

Zdržali sa: 19

GUE/NGL: Adamou, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Helmer

2.   Správa Leichtfried A6-0272/2007

Uznesenie

Za: 648

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 7

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Chruszcz, Giertych

UEN: Kamiński, Libicki

Zdržali sa: 17

GUE/NGL: Adamou, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Elly de Groen-Kouwenhoven

3.   Odporúčanie Sornosa Martínez A6-0218/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 2

Za: 317

ALDE: Alvaro, Bourlanges, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Polfer, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toma, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Deß, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Vits, El Khadraoui, Tarabella, Van Lancker

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Staes

Proti: 352

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Lax, Manders, Matsakis, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Szent-Iványi, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Železný

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Cederschiöld, Coelho, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Fontaine, Freitas, Gklavakis, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Kauppi, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Landsbergis, Lehne, Liese, Matsis, Mavrommatis, Morin, Niebler, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Schwab, Seeberg, Silva Peneda, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, La Russa, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 12

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Louis, de Villiers

NI: Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Caspary, Mladenov, Siekierski, Toubon

UEN: Kamiński, Pęk

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Hans-Peter Martin, Jean Marie Beaupuy

Proti: Christofer Fjellner

4.   Odporúčanie Sornosa Martínez A6-0218/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 1

Za: 315

ALDE: Alvaro, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Jäätteenmäki, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Panayotov, Pannella, Polfer, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Vits, El Khadraoui, Kindermann, Schulz, Siwiec, Tarabella, Van Lancker

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Smith, Staes

Proti: 346

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cavada, Cocilovo, Costa, Drčar Murko, Duff, Ek, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Lax, Matsakis, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Coelho, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fjellner, Fontaine, Freitas, Gklavakis, Grossetête, Guellec, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Kasoulides, Kauppi, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, Liese, Matsis, Mavrommatis, Morin, Niebler, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Reul, Samaras, Schwab, Seeberg, Silva Peneda, Stubb, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasák, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 19

ALDE: Cappato, Manders

GUE/NGL: Kohlíček

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Caspary, Gaubert, Toubon

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Martin Schulz

5.   Správa Westlund A6-0153/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 16

Za: 332

ALDE: Cavada, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sonik

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 345

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Jørgensen

UEN: Camre

Zdržali sa: 15

ALDE: Buşoi, Ek

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Mote

NI: Battilocchio, Kozlík

UEN: Rogalski

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Dan Jørgensen

6.   Správa Westlund A6-0153/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 18

Za: 319

ALDE: Cavada, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Stănescu

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 348

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Zdržali sa: 24

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Schenardi, Stoyanov

NI: Kozlík, Rivera

7.   Správa Westlund A6-0153/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 13

Za: 326

ALDE: Alvaro, Cavada, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 350

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Louis, de Villiers, Železný

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Thomsen

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Masiel

Zdržali sa: 18

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Mote

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Britta Thomsen

8.   Správa Westlund A6-0153/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 26

Za: 325

ALDE: Alvaro, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 351

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

ITS: Coşea

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Zdržali sa: 13

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Mote

NI: Kozlík, Rivera

9.   Správa Westlund A6-0154/2007

Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy 71 + 77

Za: 338

ALDE: Alvaro, Ferrari, Resetarits, Samuelsen, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 348

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Zdržali sa: 5

ALDE: Matsakis

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

10.   Správa Westlund A6-0154/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 72

Za: 198

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: Ferreira Anne, Lévai, Obiols i Germà, Occhetto

UEN: Angelilli, Bielan, Camre, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 475

ALDE: Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 18

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PSE: Castex, Gierek, Lienemann

11.   Správa Westlund A6-0154/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 74

Za: 112

ALDE: Alvaro, Ferrari, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Obiols i Germà, Schulz

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 574

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 5

NI: Baco, Kozlík

PSE: Castex, Ferreira Anne, Koterec

12.   Správa Westlund A6-0154/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 38

Za: 426

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 251

IND/DEM: Železný

ITS: Claeys, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Guy-Quint

UEN: Angelilli, La Russa

Zdržali sa: 13

ALDE: Takkula

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Kozlík, Rivera

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Rainer Wieland

13.   Správa Westlund A6-0154/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 75

Za: 115

ALDE: Alvaro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Rack

PSE: Dumitrescu, Leichtfried, Lienemann, Matsouka, Obiols i Germà, dos Santos, Siwiec, Szejna

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 570

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 8

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Kohlíček

NI: Allister, Baco, Kozlík

PSE: Castex, Koterec

Verts/ALE: Jonckheer

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Reinhard Rack

14.   Správa Doyle A6-0177/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 35

Za: 382

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Proti: 278

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Dillen, Lang, Romagnoli

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 30

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík

UEN: Kamiński

15.   Správa Drčar Murko A6-0185/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 38

Za: 668

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 2

ITS: Mote

PSE: Goebbels

Zdržali sa: 16

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Rivera

UEN: Kamiński

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Hans-Peter Martin

16.   Správa Drčar Murko A6-0185/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 51

Za: 315

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, Laperrouze, Lehideux, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Ortuondo Larrea, Pistelli, Polfer, Raeva, Resetarits, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Popeangă

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kónya-Hamar, Mauro

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Czarnecki Ryszard, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Pęk, Rogalski, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 342

ALDE: Andria, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Busk, Buşoi, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Ludford, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Železný

ITS: Coşea, Stănescu

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Voggenhuber

Zdržali sa: 24

ALDE: Budreikaitė, Ek, Manders, Savi

IND/DEM: Nattrass

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Rivera

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Jean Marie Beaupuy, Gitte Seeberg

17.   Správa Lulling A6-0148/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 29

Za: 303

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Buşoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pistelli, Pohjamo, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Doyle, Higgins, Korhola, McGuinness, Mitchell, Roithová, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Ferreira Anne, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Proti: 335

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Cornillet, Gentvilas, Griesbeck, Hyusmenova, Kazak, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski, Polfer, Raeva, Staniszewska, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Athanasiu, Capoulas Santos, Correia, Dîncu, Dumitrescu, Estrela, Fernandes, Golik, Hasse Ferreira, Miguélez Ramos, Paparizov, Plumb, Podgorean, Severin

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Zdržali sa: 44

ALDE: Busk, Ciornei, Hennis-Plasschaert, Manders, Morţun, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Van Hecke

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Rivera

PPE-DE: Audy, Descamps, De Veyrac, Esteves, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Mathieu, Saïfi, Sudre, Toubon

PSE: Carlotti, Falbr, Iotova, Lyubcheva, Mihalache, Paşcu, Rouček, Sârbu

UEN: Foltyn-Kubicka

Verts/ALE: Hudghton, Voggenhuber

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo

18.   Správa Lulling A6-0148/2007

Uznesenie

Za: 46

ALDE: Andria, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Cocilovo, Cornillet, Ferrari, Morţun, Pannella, Szent-Iványi, Veraldi

IND/DEM: Belder, Blokland, Železný

ITS: Dillen, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Albertini, Burke, Doyle, Higgins, McGuinness, Mitchell, Mladenov, Seeberg

PSE: Gottardi, Grabowska, Herczog, Iotova, Mikko, Paşcu, Plumb, Podgorean

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Voggenhuber

Proti: 627

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Zdržali sa: 13

ALDE: Ciornei, Ek, Harkin, Manders, Ortuondo Larrea, Samuelsen, Şerbu

NI: Rivera

PPE-DE: Landsbergis

PSE: Falbr, Lyubcheva, Stihler

Verts/ALE: Hudghton

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Gitte Seeberg

Proti: ITS, Alfonso Andria, Catherine Stihler, Anders Samuelsen

19.   Správa Vidal-Quadras A6-0249/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 4

Za: 245

ALDE: Alvaro, Andria, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Griesbeck, Jäätteenmäki, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Manders, Morillon, Polfer, Ries, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Flasarová, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister

PPE-DE: Audy, Berend, Böge, Brejc, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Ebner, Ehler, Ferber, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Jeggle, Karas, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Mann Thomas, Marinescu, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mladenov, Nassauer, Niebler, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posselt, Post, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Zaleski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Berès, Bösch, Bono, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Castex, Cottigny, De Keyser, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Färm, Ferreira Anne, Gebhardt, Glante, Goebbels, Golik, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Leichtfried, Leinen, Martínez Martínez, Matsouka, Navarro, Neris, Öger, Piecyk, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Roure, Schapira, Scheele, Severin, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Gobbo, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella

Proti: 406

ALDE: Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Guidoni, Henin, Holm, McDonald, Meijer, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Titford, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, De Blasio, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Goepel, Graça Moura, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klich, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Lauk, Lulling, McGuinness, Mantovani, Marques, Mauro, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schwab, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szabó, Tajani, Tannock, Ţîrle, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, Berlinguer, Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hasse Ferreira, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Lehtinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 22

ALDE: Gentvilas

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Claeys, Mote

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Anastase, Chmielewski, Demetriou, Lewandowski, Martens, Mato Adrover

PSE: van den Berg, Panzeri

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Harald Ettl, Harlem Désir, Reinhard Rack

Proti: Edit Herczog, Marianne Thyssen, Anna Hedh, Göran Färm, Jan Andersson, Zbigniew Zaleski

20.   Správa Vidal-Quadras A6-0249/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 8

Za: 108

ALDE: Koch-Mehrin, Susta

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Guidoni, Henin, Holm, Liotard, Meijer, Morgantini, Musacchio, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Verges

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

NI: Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zieleniec

PSE: Bourzai, Casaca, Castex, Correia, Estrela, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gomes, Hasse Ferreira, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Lefrancois, Lienemann, Madeira, Pahor, Pinior, dos Santos, Trautmann, Vaugrenard

UEN: Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Krasts, Kuźmiuk, Rogalski, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 555

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 16

ALDE: Manders, Pistelli

GUE/NGL: Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Louis, de Villiers, Železný

ITS: Romagnoli

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: van den Berg

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Hans-Peter Martin

Proti: Bernadette Bourzai, Catherine Trautmann, Anne Ferreira, Roselyne Lefrancois, Françoise Castex

21.   Správa Vidal-Quadras A6-0249/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 10

Za: 306

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Sinnott

NI: Allister, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Purvis, Seeberg, Šťastný, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zieleniec

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Camre, Didžiokas, Kuc, Maldeikis

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 329

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Dumitrescu, Ferreira Anne, Glante, Goebbels, Golik, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hutchinson, Laignel, Lambrinidis, Lefrancois, Lienemann, Matsouka, Neris, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Roure, Schapira, Tarabella, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hassi

Zdržali sa: 38

ALDE: Manders

GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: Scheele

UEN: Rogalski

22.   Správa Stevenson A6-0155/2007

Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy 11 + 13

Za: 247

ALDE: Degutis, Deprez, Jäätteenmäki, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Braghetto, Brepoels, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 339

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Koch-Mehrin, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Christensen, Sornosa Martínez

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere

Zdržali sa: 19

ALDE: Harkin, Manders

IND/DEM: Booth, Clark, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Cabrnoch, Castiglione, Fatuzzo, Konrad, Mauro, Musotto, Sonik, Tajani, Veneto

PSE: Bösch, Borrell Fontelles


PRIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2007)0291

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Alžírskom po rozšírení z 1. mája 2004 ***

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (8937/2007 — KOM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0765) (1),

so zreteľom na text Rady (8937/2007),

so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada podala v súlade s článkom 300 ods. 3 druhým pododsekom v spojení s článkom 310 a článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou Zmluvy o ES (C6-0153/2007),

so zreteľom na článok 75, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A6-0274/2007),

1.

súhlasí s uzavretím protokolu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Alžírskej demokratickej ľudovej republiky.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0292

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Moldavskom po rozšírení z 1. januára 2007 *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM(2007)0009) (1),

so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci s Moldavskou republikou (9221/2004),

so zreteľom na článok 44 ods. 2, článok 47 ods. 2, posledná veta, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133, 181a a článok 300 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 101 ods. 2 Zmluvy o Euratome,

so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0103/2007),

so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0224/2007),

1.

schvaľuje uzatvorenie protokolu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Moldavskej republiky.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0293

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia pre Radu a Komisiu (KOM(2007)0007) (1),

so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci s Ukrajinou (9108/2004),

so zreteľom na článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133 a 181a a článok 300 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 101 ods. 2 Zmluvy o Euratome,

so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0102/2007),

so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0216/2007),

1.

schvaľuje uzatvorenie protokolu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ukrajiny.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0294

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Arménskom *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM 2007)0113) (1),

so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci s Arménskou republikou (9257/2004),

so zreteľom na článok 44 ods. 2, článok 47 ods. 2, posledná veta, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133, 181a a článok 300 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 101 ods. 2 Zmluvy o Euratome,

so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0161/2007),

so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0254/2007),

1.

schvaľuje uzatvorenie protokolu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Arménskej republiky.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0295

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Azerbajdžanom *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM(2007)0114) (1),

so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci s Azerbajdžanskou republikou (8924/2004),

so zreteľom na článok 44 ods. 2, článok 47 ods. 2, posledná veta, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133, 181a a článok 300 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 101, ods. 2 Zmluvy o Euratome,

so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0160/2007),

so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0255/2007),

1.

schvaľuje uzatvorenie protokolu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Azerbajdžanskej republiky.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0296

Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Gruzínskom *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (KOM(2007)0098) (1),

so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci s Gruzínskom (8916/2004),

so zreteľom na článok 44 ods. 2, článok 47 ods. 2, posledná veta, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133, 181a a článok 300 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 101, ods. 2 Zmluvy o Euratome,

so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0162/2007),

so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A6-0256/2007),

1.

schvaľuje uzatvorenie protokolu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gruzínska.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0297

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na odporúčanie Komisie Rade (KOM(2007)0211) (1),

so zreteľom na článok 3 ods. 4 Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0168/2007),

so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0265/2007),

1.

schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť odporúčanie Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam Bulharskej republiky a Rumunska.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0298

Priame poistenie s výnimkou životného poistenia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0924) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 47 ods. 2 a článok 55 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0009/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0237/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2006)0289

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, smernici 2007/.../ES.)

P6_TA(2007)0299

Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s ohľadom na vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0926) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 47 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0010/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0239/2007),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0300

Zaistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/68/ES o zaistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0905) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 47 ods. 2 a článok 55 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0017/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0238/2007),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0301

Nová štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (KOM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0655) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0376/2006),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0242/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2006)0218

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č. .../2007.)

P6_TA(2007)0302

Výberové zisťovanie pracovných síl v Spoločenstve ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (KOM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0565) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0326/2006),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0181/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2006)0180

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č 1372/2007.)

P6_TA(2007)0303

Označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) (KOM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0576) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0329/2006),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0234/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2006)0187

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie)

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č. .../2007.)

P6_TA(2007)0304

Dohovor OSN o kódexe rokovania pri líniových konferenciách (zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 954/79) ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 954/79 týkajúce sa ratifikácie alebo prístupu členských štátov k Dohovoru OSN o kódexe rokovania líniových konferencií (KOM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0869) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0059/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0258/2007),

1.

schvaľuje návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0305

Kontrola rybolovnej činnosti na Antarktíde *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (KOM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0867) (1),

so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0054/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0213/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

TEXT PREDLOŽENÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 5a (nový) (nariadenie (ES) č. 601/2004)

 

2a.

Vkladá sa tento článok 5a:

Článok 5a

Oznámenie úmyslu zúčastniť sa na love Euphausiacey

Všetky zmluvné strany, ktoré zamýšľajú loviť Euphausiaceu v oblasti dohovoru oznámia tento úmysel sekretariátu CCAMLR najneskôr štyri mesiace pred pravidelnou výročnou schôdzou CCAMLR, ktorá sa koná bezprostredne pred sezónou, v ktorej zamýšľajú loviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ČLÁNOK 1 BOD 2B (nový)

Článok 6 odsek 3 (nariadenie (ES) č. 601/2004)

 

2b.

Článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

3. Vlajkový členský štát oznámi Komisii najneskôr štyri mesiace pred pravidelnou výročnou schôdzou CCAMLR úmysel rybárskeho plavidla Spoločenstva realizovať novú oblasť rybolovu v oblasti dohovoru.

K tomuto oznámeniu je pripojených čo najviac z týchto informácií, ktoré je členský štát schopný poskytnúť:

a)

charakter navrhovaného rybolovu, vrátane cieľových druhov, techník lovu, navrhovanej oblasti rybolovu a každú minimálnu úroveň úlovkov požadovanú pre výkon efektívneho rybolovu;

b)

biologické informácie z plavieb komplexného výskumu/prieskumu ako napr. rozloženie, hojnosť, údaje o populácii a informácia o identite zásob;

c)

podrobnosti o závislých a príbuzných druhoch a pravdepodobnosti akéhokoľvek dopadu na takéto druhy všeobecne v dôsledku navrhovaného rybolovu;

d)

informácie z ostatných rybolovných oblastí v regióne alebo podobných rybolovných oblastí inde, ktoré môžu pomôcť pri vyhodnotení potenciálneho výťažku;

e)

ak sa v novej oblasti rybolovu má používať vlečná sieť ťahaná po morskom dne, informácie o známom a predpokladanom vplyve tohto náradia na zraniteľné morské ekosystémy vrátane organizmov a spoločenstiev organizmov žijúcich na morskom dne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 7b písmeno a) (nariadenie (ES) č. 601/2004)

a)

jedince Dissostichus spp. sa značkujú a vypúšťajú v pomere jeden jedinec na tonu surovej hmotnosti úlovku počas celej sezóny v súlade s Protokolom CCAMLR o značkovaní. Plavidlá ukončia značkovanie rýb, až keď označkujú 500 jedincov, alebo ukončia rybolov, keď označkujú jedného jedinca na tonu surovej hmotnosti úlovku,

a)

jedince Dissostichus spp. sa značkujú a vypúšťajú v pomere jeden jedinec na tonu surovej hmotnosti úlovku počas celej sezóny v súlade s Protokolom CCAMLR o značkovaní. Plavidlá ukončia značkovanie rýb, až keď označkujú 500 jedincov, alebo ukončia rybolov, keď označkujú Dissostichus spp. v určenej miere;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 7b písmeno b) (nariadenie (ES) č. 601/2004)

b)

program sa musí zameriavať na jedince všetkých veľkostí, aby sa splnili požiadavky značkovania jedného jedinca na tonu surovej hmotnosti úlovku. Všetky vypustené jedince musia byť označkované dvoma príveskami a vypúšťať sa musia v čo najširšej geografickej oblasti,

b)

program sa musí zameriavať na jedince všetkých veľkostí, aby sa splnili požiadavky značkovania jedného jedinca na tonu surovej hmotnosti úlovku. Všetky vypustené jedince musia byť označkované dvoma príveskami a vypúšťať sa musia v čo najširšej geografickej oblasti ; v regiónoch, kde sa vyskytujú oba druhy Dissostichus spp., by mala byť miera značkovania v čo najväčšom rozsahu úmerná druhom a rozsahu Dissostichus spp. v úlovkoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 7b písmeno c) (nariadenie (ES) č. 601/2004)

c)

všetky značky musia mať vytlačené jedinečné poradové číslo a spätnú adresu, aby sa dal vystopovať pôvod značky v prípade, ak sa označený jedinec chytí po druhýkrát,

c)

všetky značky musia mať vytlačené jedinečné poradové číslo a spätnú adresu, aby sa dal vystopovať pôvod značky v prípade, ak sa označený jedinec chytí po druhýkrát ; od 1. septembra 2007 musia byť všetky značky používané v novej oblasti rybolovu vydané sekretariátom CCAMLR;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 7b písmeno e) (nariadenie (ES) č. 601/2004)

e)

zo všetkých opätovne chytených označkovaných jedincov sa musia odobrať biologické vzorky (dĺžka, hmotnosť, pohlavie, pohlavná zrelosť), zhotoví sa elektronický snímok, ak to je možné, obnoví sa otolit a odstráni sa značka,

e)

zo všetkých opätovne chytených označkovaných jedincov sa musia odobrať biologické vzorky (dĺžka, hmotnosť, pohlavie, pohlavná zrelosť), zhotoví sa elektronický snímok ryby s časovou pečiatkou, obnoví sa otolit a odstráni sa značka;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 7b písmeno ga) (nové) (nariadenie (ES) č. 601/2004)

 

ga)

jedince Dissostichus spp., ktoré sú označkované a vypustené sa nepočítajú do limitov úlovkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 1 BOD 12A (nový)

Článok 26a (nariadenie (ES) č. 601/2004)

 

12a.

Vkladá sa tento článok 26a:

Článok 26a

Správa o spozorovaní plavidla

1. Ak kapitán rybárskeho plavidla, pre ktoré bola vydaná licencia, spozoruje rybárske plavidlo v oblasti dohovoru, zdokumentuje, kde je to možné čo najviac informácií o spozorovanom plavidle, vrátane:

a)

názvu a opisu plavidla;

b)

signálu rádiového volania plavidla;

c)

registračného čísla a čísla Lloyds/IMO plavidla;

d)

vlajkového štátu plavidla;

e)

fotografií plavidla, ktoré doložia správu;

f)

iných súvisiacich informácií týkajúcich sa pozorovaných aktivít spozorovaného plavidla.

2. Kapitán postúpi správu obsahujúcu informácie uvedené v odseku 1 čo najskôr svojmu vlajkovému štátu. Tento vlajkový štát predloží sekretariátu CCAMLR každú takúto správu, ak spozorované plavidlo vykonáva nelegálnu, neohlásenú, alebo neregulovanú a rybolovnú činnosť (NNN) podľa noriem CCAMLR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 1 BOD 14

Článok 30 odsek 1 písmeno d) (nariadenie (ES) č. 601/2004)

d)

plavidlá vyskytujúce sa na zozname plavidiel NNN, ktoré dobrovoľne vplávajú do ich prístavov, boli skontrolované v prístave v zmysle článku 27,

d)

plavidlá vyskytujúce sa na zozname NNN majú zamietnutý prístup do prístavov, pokiaľ nejde o donucovaciu akciu, alebo to nie je zapríčinené vyššou mocou, alebo potrebou poskytnutia pomoci plavidlám alebo osobám na nich v ohrození alebo núdzi. Plavidlá, ktorým je povolený prístup do prístavu, sa podrobia inšpekcii v súlade s článkom 27;

 

da)

ak je takýmto plavidlám povolený prístup do prístavu:

preskúmava sa dokumentácia a iné informácie vrátane dokumentov o úlovkoch Dissostichus spp. kde je to príslušné, aby sa overila oblasť, kde bol získaný úlovok; a ak nie je možné dostatočne overiť pôvod, úlovok sa zadrží alebo je zamietnuté jeho vyloženie alebo preloženie a

ak je to možné, ak sa zistí, že úlovok bol získaný v rozpore s ochrannými opatreniami CCAMLR, zabaví sa.

Zakazuje sa akákoľvek pomoc takýmto plavidlám vrátane nie núdzového tankovania paliva, doplnenia zásob a opráv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 1 BOD 15

Článok 30 odsek 2 písmená a) a b) (nariadenie (ES) č. 601/2004)

a)

odchylne od článku 11 nariadenia (EHS) 2847/93, v prípade rybárskych plavidiel Spoločenstva, podporných plavidiel, materských lodí a nákladných plavidiel, zúčastniť sa na akejkoľvek prekládke alebo spoločných rybolovných činnostiach s podpornými plavidlami alebo plavidlami dopĺňajúcimi zásoby vyskytujúcimi sa na zozname plavidiel NNN,

a)

odchylne od článku 11 nariadenia (EHS) 2847/93, v prípade rybárskych plavidiel Spoločenstva, podporných plavidiel, cisternových plavidiel, materských lodí a nákladných plavidiel, zúčastniť sa akýmkoľvek spôsobom na prekládke alebo spoločných rybolovných činnostiach s podpornými plavidlami alebo plavidlami dopĺňajúcimi zásoby vyskytujúcimi sa na zozname plavidiel NNN;

b)

v prípade plavidiel vyskytujúcich sa na zozname plavidiel NNN, ktoré vplávajú dobrovoľne do prístavu, ich vykládka alebo prekládka,

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 1 BOD 15A (nový)

Článok 31 (nariadenie (ES) č. 601/2004)

 

15a.

Článok 31 sa nahrádza takto:

Článok 31

Systém podpory dodržiavania ochranných opatrení CCAMLR štátnymi príslušníkmi

1. Bez toho, aby bola dotknutá prednosť zodpovednosti vlajkového štátu, členské štáty prijmú príslušné opatrenia v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi na:

a)

overenie toho, či niektorá fyzická alebo právnická osoba podliehajúca ich jurisdikcii vykonáva činnosť NNN podľa článku 28;

b)

umožnenie podniknutia príslušných krokov ako reakcie na akúkoľvek overenú činnosť uvedenú v písmene a); a

c)

umožnenie spolupráce medzi nimi s cieľom vykonávania opatrení a činností uvedených v písmene a). Preto spolupracujú príslušné agentúry členských štátov na výkone ochranných opatrení CCAMLR a snažia sa v rámci svojej jurisdikcie o spoluprácu s rybolovným priemyslom.

 

2. S cieľom pomôcť pri vykonávaní ochranných opatrení predkladajú členské štáty sekretariátu CCAMLR a zmluvným a nezmluvným stranám spolupracujúcim s CCAMLR na účel uplatňovania systému dokumentácie úlovku pre Dissostichus spp. včas správu o vykonanej činnosti a prijatých opatreniach v súlade s odsekom 1 a kópiu zasielajú Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0306

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o Europole z 26. júla 1995 *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o založení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole), vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na odporúčanie Komisie Rade (KOM(2007)0215) (1),

so zreteľom na článok 3 ods. 4 Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0169/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0260/2007),

1.

schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť odporúčanie Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam Bulharskej republiky a Rumunska.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0307

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, prijatého Radou podľa článku 34 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na odporúčanie Komisie Rade (KOM(2007)0213) (1),

so zreteľom na článok 3 ods. 4 Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0158/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0261/2007),

1.

schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť odporúčanie Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam Bulharskej republiky a Rumunska.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0308

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na odporúčanie Komisie Rade (KOM(2007)0214) (1),

so zreteľom na článok 3 ods. 4 Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0155/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0269/2007),

1.

schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť odporúčanie Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam Bulharskej republiky a Rumunska.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0309

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov EÚ *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na odporúčanie Komisie Rade (KOM(2007)0218) (1),

so zreteľom na článok 3 ods. 4 Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0156/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0272/2007),

1.

schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť odporúčanie Komisie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam Bulharskej republiky a Rumunska.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0310

Korigendá (nový článok 204a rokovacieho poriadku)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o vložení nového článku 204a o korigendách do rokovacieho poriadku (2005/2041(REG))

Európsky parlament,

so zreteľom na list svojho predsedu z 10. marca 2005,

so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0229/2007),

1.

sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2.

upozorňuje, že táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho parlamentu;

3.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

PLATNÝ TEXT

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 204a (nový)

 

Článok 204a

Korigendá

1.

Ak sa v texte, ktorý prijal Parlament, zistí chyba, predseda ak je to vhodné, predloží gestorskému výboru návrh korigenda.

2.

Ak sa v texte, ktorý prijal Parlament a bol dohodnutý s inými inštitúciami, zistí chyba, predseda požiada tieto inštitúcie o súhlas s potrebnými opravami a potom postupuje v súlade s odsekom 1.

3.

Gestorský výbor preskúma návrh korigenda a predloží ho Parlamentu, ak sa presvedčí o tom, že chybu, ktorá nastala možno opraviť navrhnutým spôsobom.

4.

Korigendum sa oznámi na nasledujúcej schôdzi. Považuje sa za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín po tomto oznámení nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo. Ak korigendum nie je schválené, vráti sa späť gestorskému výboru, ktorý môže predložiť zmenené korigendum, alebo postup uzavrieť.

5.

Schválené korigendá sa uverejnia rovnako ako text, na ktorý sa vzťahujú. Článok 66 ods. 3, článok 67 a článok 68 sa použijú primerane.

P6_TA(2007)0311

Použitie a výklad rokovacieho poriadku (zmena a doplnenie článku 201)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o zmene a doplnení článku 201 rokovacieho poriadku o použití a výklade rokovacieho poriadku (2006/2192(REG))

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku (B6-0166/2006),

so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0230/2007),

1.

sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2.

upozorňuje, že táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho parlamentu;

3.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

PLATNÝ TEXT

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 201 odsek 1

1. Ak vzniknú pochybnosti o použití alebo výklade tohto rokovacieho poriadku, predseda môže , bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce rozhodnutia prijaté v tejto oblasti, prideliť záležitosť na preskúmanie gestorskému výboru.

1. Ak vzniknú pochybnosti o použití alebo výklade tohto rokovacieho poriadku, predseda môže prideliť záležitosť na preskúmanie gestorskému výboru.

Ak je podaná procedurálna námietka podľa článku 166, predseda môže tiež prideliť záležitosť gestorskému výboru.

Predsedovia výborov tak môžu urobiť v prípade, že takéto pochybnosti vzniknú počas práce výboru a súvisia s ňou.

P6_TA(2007)0312

Konzultácia o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o žiadosti o konzultáciu o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej (2006/2301(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť vyšetrujúcej sudkyne Anny Marie Pagliariovej, aby Európsky parlament rozhodol o tom, či sa na vyhlásenia poslankyne Alessandry Mussoliniovej o Giuseppe Pisanuovi, ktorý proti nej podal na Okresnom súde v Ríme návrh na začatie konania vo veci náhrady škody za poškodenie dobrého mena (konanie č. R.G. 54191/05), z 24. júla 2006, vzťahuje poslanecká imunita, a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 16. novembra 2006,

po vypočutí Alessandry Mussoliniovej v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 68 Ústavy Talianskej republiky,

so zreteľom na článok 3 zákona Talianskej republiky č. 140 z 20. júna 2003,

so zreteľom na článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 13 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0251/2007),

1.

je toho názoru, že poslanecká imunita v zmysle článkov 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965 a článok 68 Ústavy Talianskej republiky vo svojom rozsahu pôsobnosti sa v plnej miere vzťahujú na výroky Alessandry Mussoliniovej a rozhodol sa preto ochrániť jej imunitu a výsady;

2.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušným úradom Talianskej republiky.


(1)  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 383 a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

P6_TA(2007)0313

Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea (2007/2122(IMM))

Európsky parlament,

so zreteľom na žiadosť, ktorú 4. mája 2007 podal Ashley Mote vo veci ochrany svojej imunity v súvislosti s trestným konaním prebiehajúcim na súde v Spojenom kráľovstve a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 10. mája 2007,

po vypočutí Ashleyho Mota v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na článok 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965 ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986 (1),

so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0250/2007),

A.

keďže článok 10 Protokolu o výsadách a imunitách ustanovuje, že „Poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia: a) na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu...“,

B.

keďže dané trestné konanie sa začalo proti Ashleymu Motovi na území Spojeného kráľovstva,

C.

keďže na poslancov parlamentu Spojeného kráľovstva sa nevzťahuje imunita v prípade trestného stíhania,

D.

keďže preto Ashley Mote nemá žiadnu imunitu, ktorú treba chrániť,

E.

keďže uvedené okolnosti nepredstavujú administratívne alebo iné obmedzenie týkajúce sa voľného pohybu poslanca na miesto zasadnutia Európskeho parlamentu alebo z neho;

1.

neochraňuje imunitu a výsady Ashleyho Mota;

2.

poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušnému orgánu Spojeného kráľovstva.


(1)  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 383 a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

P6_TA(2007)0314

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2007 na rozpočtový rok 2007, oddiel III - Komisia (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

Európsky parlament,

so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na články 37 a 38,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007 prijatý s konečnou platnosťou 14. decembra 2006 (2),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3),

so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2007 na rozpočtový rok 2007, ktorý Komisia predložila 13. apríla 2007 (SEK(2007)0476),

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 zostavený Radou 18. júna 2007 (10966/2007 — C6-0195/2007),

so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0268/2007),

A.

keďže sa vyžadujú úpravy, aby sa zohľadnili potrebné rozpočtové štruktúry a vyčlenené prostriedky potrebné na financovanie Výkonnej agentúry pre konkurencieschopnosť a inováciu a zahrnuli sa do rozpočtu Európskej únie na rok 2007,

B.

keďže navrhovaný opravný rozpočet taktiež ustanovuje zmeny štruktúry rozpočtu ako dôsledok predĺženia mandátu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ako aj zmeny v pláne stavu zamestnancov ďalších troch agentúr: Eurojustu, Európskej agentúry pre základné práva a Frontexu,

C.

keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 4/2007 je formálne zapracovať tieto rozpočtové zdroje do rozpočtu na rok 2007,

1.

berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 4/2007;

2.

pripomína, že rozpočtové prostriedky pre výkonné agentúry sa čerpajú z prevádzkového rozpočtu príslušného programu;

3.

schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 bez zmien a doplnení;

4.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007.

(3)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

P6_TA(2007)0315

Výdavky na preklady (Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 9/2006)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 9/2006 o výdavkoch na preklady Komisie, Európskeho parlamentu a Rady (2007/2077(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 9/2006 týkajúcu sa výdavkov na preklady, ktoré vznikli Komisii, Parlamentu a Rade, spolu s odpoveďami inštitúcií (1),

so zreteľom na článok 248 ods. 4 prvý pododsek, článok 276 ods. 3 a článok 280 ods. 5 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0215/2007),

Rešpektovanie viacjazyčnosti

1.

domnieva sa, že viacjazyčnosť je jednou zo základných čŕt EÚ, ktorou sa vyzdvihuje kultúrna a jazyková rôznorodosť a zabezpečuje rovnaký prístup k občanom EÚ; domnieva sa ďalej, že viacjazyčnosť zaručuje právo občanov komunikovať s inštitúciami EÚ v ktoromkoľvek z jej úradných jazykov, čo im umožňuje vykonávať právo demokratickej kontroly; konštatuje, že jazykové služby inštitúcií EÚ pomáhajú týmto inštitúciám, aby zostali otvorené a transparentné pre občanov EÚ;

2.

zastáva názor, že koncept „komplexného a kontrolovaného systému viacjazyčnosti“ stanovený v etickom kódexe viacjazyčnosti (2) je jediným prostriedkom udržania nákladov v prijateľných rozpočtových medziach, zatiaľ čo sa zachováva rovnosť medzi poslancami a občanmi;

3.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že čoraz viac dokumentov alebo oznámení, najmä kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených na hlasovanie vo výbore, alebo napríklad príloh k správam, sa predkladá iba v jednom jazyku;

Náklady na preklady

4.

zdôrazňuje, že celkové náklady na všetky jazykové služby inštitúcií EÚ - preklady a tlmočenie spolu - predstavujú len 1% celkového rozpočtu EÚ;

5.

konštatuje, že objem prekladov v roku 2005 predstavoval 1 324 000 strán v Komisii (1 450 prekladateľov), 1 080 000 strán v Európskom parlamente (550 prekladateľov) a 475 000 strán v Rade (660 prekladateľov);

6.

vyjadruje prekvapenie nad tým, že inštitúcie dosiaľ nevypočítali svoje celkové náklady na preklady (3) ani náklady na stranu prekladu; okrem toho konštatuje, že Európsky dvor audítorov (EDA) odhadol celkové náklady na preklady v roku 2003 na 414,2 miliónov EUR (v roku 2005: 511 miliónov): 214,8 miliónov v Komisii (2005: 257 miliónov), 99 miliónov v Európskom parlamente (2005: 128 miliónov) a 100,4 miliónov v Rade (2005: 126 miliónov); berie na vedomie, že v rovnakom roku boli priemerné náklady na stranu 166,37 EUR (v roku 2005: 196,3 EUR): 150,2 EUR v Komisii (2005: 194 EUR), 149,7 EUR v Európskom parlamente (2005: 119 EUR) a 251,8 EUR v Rade (2005: 276 EUR);

7.

v tejto súvislosti oceňuje, že jeho administratíve sa aj napriek rozšíreniu podarilo znížiť náklady na stranu prekladu;

8.

vyjadruje znepokojenie nad poznámkou Dvora audítorov, že produktivita prekladateľského oddelenia Rady je nízka;

9.

vyzýva inštitúcie, aby prijali náležité opatrenia na zvýšenie produktivity prekladateľských oddelení EÚ;

10.

berie na vedomie, že ceny, ktoré Európsky parlament platil za externé preklady, boli v priemere o 12% vyššie ako ceny, ktoré platila Komisia; berie na vedomie vysvetlenie, ktoré mu podala jeho administratíva, podľa ktorej externí prekladatelia Európskeho parlamentu prekladajú z väčšieho počtu jazykov a musia dodržiavať kratšie termíny a veľmi vysoké normy kvality;

11.

víta skutočnosť, že Komisii a Rade sa podarilo obmedziť nárast objemu prekladov po rozšírení EÚ v roku 2004 o desať nových členských štátov, čím sa zároveň obmedzil rast nákladov; konštatuje, že Európsky parlament zaviedol koncept „komplexného a kontrolovaného systému viacjazyčnosti“, ktorý mu umožňuje zachovávať úroveň služieb a súčasne kontrolovať náklady;

12.

vyzýva všetky tri inštitúcie, aby stanovili jasné a porovnateľné parametre nákladov s cieľom zistiť celkové náklady na preklady, ako aj náklady na stranu; zdôrazňuje, že takto získané údaje by sa mali používať nielen na rozpočtové účely, ale aj na zvýšenie povedomia užívateľov o nákladoch;

13.

súhlasí so zásadou (4), že doslovné zápisy z rokovaní na plenárnej schôdzi by sa mali uverejňovať ako viacjazyčný dokument, v ktorom sa vystúpenia rečníkov budú uvádzať len v pôvodnom jazyku, pričom videozáznamy rozpráv so živým tlmočením do všetkých úradných jazykov by sa mali bezplatne sprístupňovať širokej verejnosti na požiadanie prostredníctvom vhodnej technológie s tým, že autentické je len znenie originálu vzhľadom na to, že tlmočenie nie je z právneho hľadiska ústnym prekladom; zastáva názor, že poslanci by mali mať nárok dostávať na požiadanie a v krátkom čase výňatky z rozpráv preložené do svojho jazyka; domnieva sa tiež, že je nutné zabezpečiť prevádzku digitálneho archívu s funkciou vyhľadávania; žiada generálneho tajomníka, aby vypracoval formálny návrh na vykonanie tohto zásadného rozhodnutia, ktorý by zahŕňal doložky zabraňujúce zneužívaniu a v ktorom by boli uvedené prípadné zmeny rokovacieho poriadku (napr. článku 173) a iných vnútorných predpisov potrebné na zavedenie uvedeného nového prístupu do praxe;

Kvalita prekladov

14.

víta skutočnosť, že kvalita a včasnosť prekladov do jazykov EÚ 15 (úradné jazyky 15 štátov, ktoré boli členskými štátmi EÚ pred rozšírením v rokoch 2004 a 2007) sa podľa prieskumu spokojnosti klientov, ktorý uskutočnil EDA, považuje za všeobecne uspokojivú, aj keď naďalej pretrvávajú určité problémy v súvislosti s technickou a právnou terminológiou;

15.

vyjadruje však znepokojenie nad značne nižšou kvalitou prekladov do jazykov EÚ 10 (preklady do úradných jazykov 10 členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004) v niektorých inštitúciách v roku 2004, ktorá bola spôsobená najmä nedostatkom kvalifikovaných prekladateľov; konštatuje, že Komisia sa medzičasom týmto problémom zaoberala a že za pomoci členských štátov sa všetkým inštitúciám podarilo zlepšiť prijímanie kvalifikovaných prekladateľov;

16.

vyzýva Komisiu, aby uskutočnila kritické zhodnotenie zlyhania úradu EPSO v prijímaní potrebných zamestnancov z krajín EÚ-10;

17.

vo všeobecnosti zastáva názor, že inštitúcie musia podniknúť potrebné kroky na zabezpečenie vysokej kvality prekladov; vyzýva preto administratívu Európskeho parlamentu, Radu a Komisiu, aby v dostatočnom predstihu pred udelením absolutória za rok 2006 podali správu o opatreniach prijatých na kontrolu a zvýšenie kvality prekladov;

18.

vyzýva inštitúcie, aby zaviedli nástroje na meranie spokojnosti užívateľov; okrem toho požaduje, aby sa pravidelne uskutočňovali náhodné kontroly kvality a prieskumy spokojnosti klientov;

Postupy riadenia dopytu po prekladoch

19.

poukazuje na to, že EDA kritizoval nejednoznačnosť postupov podávania žiadostí o preklad, ako aj nejasnosť usmernení týkajúcich sa rozhodovania o tom, ktoré dokumenty musia byť a potrebujú byť preložené a ktoré nie;

20.

v tejto súvislosti víta pripravenosť Komisie zaoberať sa v roku 2006 postupom schvaľovania a kontrolou žiadostí o preklad; víta tiež skutočnosť, že Rada v roku 2003 zostavila zoznam kľúčových dokumentov a obmedzila tým preklad iných textov;

21.

odporúča, aby sa vo väčšej miere využívali dokumenty s obmedzenou dĺžkou a písomné zhrnutia;

22.

vyzýva parlamentné výbory a delegácie, aby vždy, keď je to možné, texty predkladali len v jazykoch členov výborov a delegácií a ich náhradníkov; domnieva sa, že ďalšie jazykové verzie dokumentov by sa mali poskytovať iba na požiadanie;

23.

zdôrazňuje, že je dôležité, aby výbory, delegácie a politické skupiny každý mesiac zostavovali plán prekladov (5); kladie dôraz na to, že užívatelia by na druhej strane mali byť informovaní o nákladoch, ktoré vznikli v súvislosti s ich žiadosťami o preklad;

Efektívnosť prekladateľského postupu

24.

vyzýva inštitúcie, aby vypracovali kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele s cieľom umožniť monitorovanie prekladateľských postupov na účely riadenia;

25.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že prekladateľské oddelenie Európskeho parlamentu ešte systematicky nevyužíva prekladateľské nástroje; vyzýva preto jeho vedenie, aby podniklo potrebné kroky na zabezpečenie systematického využívania týchto nástrojov, najmä systémov prekladateľských pamätí (napr. Euramis), ktoré majú vysoký potenciál opakovaného používania textov, a teda aj zvyšovania kvality;

26.

vyzýva Európsky parlament, Radu a Komisiu, aby účinne a efektívne využívali interné a externé zdroje, ako napr. databázy, aplikácie na automatizovaný preklad, prácu z domu či zadávanie externých prekladov;

27.

víta zlepšujúcu sa medziinštitucionálnu spoluprácu medzi prekladateľskými oddeleniami rôznych inštitúcií, a najmä vytvorenie spoločnej terminologickej databázy, vývoj spoločných prekladateľských pamätí a spoločné využívanie zdrojov v rámci projektu vyváženia pracovného zaťaženia;

*

* *

28.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a Európskemu dvoru audítorov.


(1)  Ú. v. EÚ C 284, 21.11.2006, s. 1.

(2)  Etický kódex viacjazyčnosti prijatý predsedníctvom 4. septembra 2006.

(3)  Podľa EDA tieto údaje zahŕňajú náklady na prekladateľov, sekretárky, riadenie, zamestnancov prekladateľských oddelení, plánovanie, budovy, informačné technológie a riadenie ľudských zdrojov (t. j. vzdelávanie).

(4)  Definované v zápisnici zo schôdze predsedníctva zo 16. januára 2006 (PE 368.524/BUR/Corr).

(5)  Článok 12 ods. 2 Etického kódexu viacjazyčnosti.

P6_TA(2007)0316

Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o minimalizácii administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi (2005/2140(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na Zmluvu o ES,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o lepšej právnej úprave pre rast a zamestnanosť v Európskej únii (KOM(2005)0097) a oznámenie Komisie o spoločnej metodike EÚ na hodnotenie administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi (KOM(2005)0518),

so zreteľom na pracovný dokument Komisie s názvom Príloha k oznámeniu o spoločnej metodike EÚ na hodnotenie administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi: návrh spoločnej metodiky EÚ a správa o pilotnej fáze (apríl - september 2005), (SEK(2005)1329),

so zreteľom na oznámenie Komisie jarnému zasadnutiu Európskej rady s názvom Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - Nové partnerstvo pre rast a zamestnanosť (KOM(2006)0030),

so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2004 o hodnotení dosahu právnych predpisov Spoločenstva a konzultačných postupov (1),

so zreteľom na správu Komisie Lepšia tvorba práva 2004 (KOM(2005)0098),

so zreteľom na závery Rady pre hospodársku súťaž z 13. marca 2006 o politike MSP pre rast a zamestnanosť, na základe oznámenia Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Realizácia lisabonského programu Spoločenstva moderná politika MSP pre rast a zamestnanosť (KOM(2005)0551),

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Strategické hodnotenie programu Lepšia právna regulácia v Európskej únii (KOM(2006)0689),

so zreteľom na pracovný dokument Komisie Meranie administratívnych nákladov a znižovanie administratívnej záťaže v Európskej únii (KOM(2006)0691),

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o akčnom programe na znižovanie administratívnej záťaže v Európskej únii (KOM(2007)0023),

so zreteľom na skúšobný projekt Minimalizácia administratívnej záťaže (Rozpočet EÚ na rok 2007, článok 26 01 08),

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre právne veci (A6-0275/2007),

A.

keďže otázka minimalizácie administratívnych nákladov, ktoré ukladajú právne predpisy, je jeden z najdôležitejších aspektov všeobecného cieľa lepšej právnej úpravy,

B.

keďže je dôležité hľadať pružnú a súdržnú spoluprácu medzi výbormi Európskeho parlamentu v otázkach, ktoré by mohli mať významný dosah na plnenie rozpočtu EÚ,

C.

keďže poslaním Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu je ubezpečiť občanov EÚ o tom, že sa finančné prostriedky EÚ získavajú a využívajú účinným a riadnym spôsobom a že sa správne vyčleňujú na úlohy, ktoré bola EÚ poverená plniť; keďže v záujme splnenia tohto cieľa sa uvedený výbor snaží vytvoriť moderný, účinný a výkonný systém verejnej zodpovednosti EÚ, ktorý bude môcť zabezpečiť riadne plnenie rozpočtu, lepšie spravovanie a jasnú zodpovednosť,

D.

keďže náklady spojené s právnou úpravou, z ktorých administratívne povinnosti sú len jedným prvkom, sa musia analyzovať v širokých súvislostiach zohľadňujúcich hospodárske, spoločenské a environmentálne náklady a prínosy právnej úpravy, a pravidelnú revíziu a ucelenú analýzu by mal každý považovať za kľúčové zložky lepšej právnej úpravy,

E.

keďže náklady na dodržiavanie právnych predpisov sú všetky náklady vyplývajúce z dodržiavania právnych predpisov s výnimkou priamych finančných nákladov a dlhodobých dôsledkov a môžu byť v súvislosti so modelom štandardných nákladov rozdelené na samotné náklady na dodržiavanie právnych predpisov a administratívne náklady,

F.

keďže administratívne náklady sú definované ako náklady, ktoré vznikli podnikom, neziskovému sektoru, orgánom verejnej moci a občanom pri plnení zákonných povinností poskytovať informácie o svojich činnostiach alebo výrobkoch orgánom verejnej moci alebo súkromným subjektom,

G.

keďže Európsky dvor audítorov opakovane konštatoval, že na základe výsledkov svojich auditov sa nazdáva, že jednou z hlavných príčin nezrovnalostí sú základné pravidlá a predpisy, ktoré nedovoľujú primerané riadenie rizík a ktoré silne brzdia zákonné a riadne vynakladanie finančných prostriedkov EÚ,

H.

keďže navrhnutý akčný program na znižovanie administratívnej záťaže v EÚ by mohol do roku 2012 znížiť administratívnu záťaž o 25%, pričom by pokrýval tak záťaž vyplývajúcu z právnych predpisov Spoločenstva, ako aj z právnych predpisov členských štátov, a to by mohlo v strednodobom výhľade viesť k zvýšeniu úrovne HDP EÚ o približne 1,4% alebo 150 miliárd EUR (2),

I.

keďže Európska rada z 8. a 9. marca 2007 rozhodla, že na jar 2008 na základe revízie Komisie zváži, či sú potrebné ďalšie kroky, pričom zohľadní rôzne názory vrátane názorov skupiny nezávislých odborníkov, ktorí radia inštitúciám, ako majú postupovať smerom k lepšej právnej úprave,

J.

keďže Európska rada z 8. a 9. marca 2007 podporila úmysel Komisie vytvoriť v rámci skúšobného projektu nezávislý výbor odborníkov, ktorý by pomáhal Komisii a členským štátom s vykonávaním vyššieuvedeného akčného programu na znižovanie administratívnej záťaže,

K.

keďže znižovanie administratívnej záťaže je dôležitým opatrením na povzbudenie európskeho hospodárstva, najmä vďaka jeho dosahu na malé a stredné podniky (MSP),

L.

keďže právne predpisy sú základom riadne fungujúcich spoločností, pričom majú zohľadňovať sociálne, hospodárske a ekologické aspekty a rovnako posudzovať ich hodnotu,

1.

víta medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva (3) a vyzýva Radu, Komisiu a Európsky parlament, aby ju uplatňovali v praxi;

2.

pripomína, že Protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojený k Zmluve o ES ustanovuje, že Komisia by mala „riadne zohľadniť minimalizáciu každej záťaže, či už finančnej alebo administratívnej, ktorá má vplyv na Spoločenstvo, národné vlády, miestne orgány, hospodárske subjekty a občanov, ako aj jej proporcionalitu vzhľadom na cieľ, ktorý sa má dosiahnuť“;

3.

súhlasí, že regulačné prostredie, v ktorom podniky pôsobia, je rozhodujúcim činiteľom ich konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného rastu a zamestnanosti a že zabezpečenie transparentnosti, jasnosti a efektívnosti jestvujúceho i budúceho regulačného prostredia a jeho vysoká kvalita vo všeobecnosti by mali byť dôležitými cieľmi politiky EÚ;

4.

zdôrazňuje význam plného uplatňovania zásad subsidiarity a proporcionality pri prijímaní právnych predpisov Spoločenstva;

5.

domnieva sa, že neustále konzultovanie s účastníkmi je dôležité pri posudzovaní návrhov právnych predpisov; poukazuje na skutočnosť, že do konzultácií by sa mali zapojiť všetky príslušné skupiny, predovšetkým tie, ktoré musia niesť najťažšie bremeno vyplývajúce z právnych predpisov, a že výber skupín, s ktorými sa konzultuje, by mal byť transparentný a vyvážený; ďalej poukazuje na to, že konzultačný postup by mal v plnej miere dodržiavať ustanovenia zmluvy týkajúce sa úlohy sociálnych partnerov, ako sa uvádza v článku 138, ako aj zásady zakotvené v oznámení Komisie s názvom Smerom k posilnenej kultúre konzultácie a dialógu - všeobecné princípy a minimálne normy pre konzultácie Komisie so zúčastnenými stranami (KOM(2002)0704), ktorý vyžaduje od Komisie, aby zabezpečila, že všetky príslušné strany dostanú príležitosť na vyjadrenie svojich stanovísk;

6.

zdôrazňuje tiež, že s malými aktérmi by sa malo aktívne konzultovať, pretože jednoducho nie sú schopní konkurovať nadnárodným spoločnostiam a veľkým spoločnostiam alebo organizáciám, ktoré majú zdroje na to, aby si najímali drahých lobistov na predkladanie svojej nespokojnosti;

7.

je toho názoru, že pri znižovaní administratívnej záťaže pre podniky a občanov je dôležité, aby Komisia konzultovala cieľové skupiny ex post s cieľom určiť, do akej miery sa administratívna záťaž skutočne zmenšila;

8.

zdôrazňuje, že v tomto ohľade je potrebné všetkým európskym občanom, spoločnostiam či mimovládnym organizáciám sprístupniť internetové portály vo všetkych úradných jazykoch EÚ s cieľom zabezpečiť maximálnu dostupnosť a vplyv;

9.

víta dôraz, ktorý sa kladie na včasné konzultácie zúčastnených strán, vrátane sociálnych partnerov, MSP, zákonodarcov, orgánov na presadzovanie práva a mimovládnych organizácií; podčiarkuje úlohu sociálneho dialógu ako užitočného nástroja, ktorý prispieva k zlepšeniu európskeho riadenia, pretože zaisťuje lepšiu rovnováhu záujmov vďaka tomu, že všetci účastníci sú zapojení do procesu rozhodovania a vykonávania; zdôrazňuje, že pojem „všetci aktéri“ musí zahrnovať pracujúcich v MSP, ako stanovuje Charta pre malé a stredné podniky a ako sa dohodlo na zasadaní Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000; vyzýva Komisiu, aby vyvinula iniciatívu na rozšírenie a posilnenie sociálneho dialógu na európskej úrovni a aby na základe dosiahnutých výsledkov pokračovala v zdokonaľovaní sociálnych noriem a zároveň zohľadnila potrebu zachovať pracovné miesta;

10.

vyzýva Komisiu, aby podala správu o svojich súčasných iniciatívach, ktoré zaručujú priamu konzultáciu s účastníkmi; nazdáva sa, že je tiež dôležité, aby Komisia uskutočnila hodnotenie ex post, ktoré podá dôkazy o dosiahnutých výsledkoch;

11.

vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní nových právnych predpisov podala približný údaj o nákladoch na vykonávanie a monitorovanie navrhnutých právnych predpisov; tvrdí, že Komisia by mala ako základ vziať celkové výdavky, ktoré vyplynú z konkrétnych právnych predpisov;

12.

zdôrazňuje, že výsledkom zjednodušenia a aktualizácie existujúcich právnych predpisov by nemala byť deregulácia, ktorá by oslabila právne predpisy v oblasti zdravia a bezpečnosti, alebo odstránila základné sociálne normy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že právne predpisy budú i naďalej prinášať zlepšenia v oblasti sociálnych noriem a že zároveň nebudú mať nepriaznivý vplyv na konkurencieschopnosť podnikov; uznáva, že jedným z dôležitých spôsobov zlepšovania sociálnych noriem je znižovanie nezamestnanosti podporovaním regulačného prostredia, ktoré napomáha podnikanie a vytváranie pracovných miest;

13.

považuje za veľmi dôležité vyvážiť každé nepotrebné „pozlacovanie“ alebo doplňovanie právnych predpisov členskými štátmi; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vzala túto skutočnosť do úvahy pri prijímaní nariadení a smerníc; je pevne presvedčený, že by Komisia musí jasne uvádzať minimálne požiadavky nariadení a smerníc;

14.

očakáva, že členské štáty budú informovať o zvyšovaní náročnosti požiadaviek a kontrolných meraní nad úroveň minimálnych požiadaviek ustanovených Komisiou a uvedú túto skutočnosť vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo vo vykonávacích opatreniach; vyzýva Komisiu, aby kontrolovala členské štáty v súvislosti so zbytočnou administratívnou záťažou vyplývajúcou z vykonávacích opatrení a vnútroštátnych právnych predpisov;

15.

vyzýva Komisiu, aby v rámci vyššie uvedenej medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva prijala cielené, dobre premyslené právne predpisy s predvídateľnými účinkami, ktoré prispejú k vytvoreniu vhodných podmienok tým, že poskytnú náležité podnety pre podniky i spoločnosti tak, že znížia nadbytočné výdavky a postupy, odstránia prekážky, ktoré bránia prispôsobivosti a inovácii, a všeobecne poskytnú právnu istotu;

16.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní nových právnych predpisov uviedla administratívnu záťaž, ktorú tieto predpisy kladú na rozličné hospodárske, sociálne a ekologické odvetvia v porovnaní s rovnakými odvetviami mimo EÚ; navrhuje, aby sa tomu venovala osobitná pozornosť v rámci novo navrhovaného testovania konkurencieschopnosti, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia vplyvov;

17.

vyzýva Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu v súčasnosti vypracúvaný projekt na testovanie konkurencieschopnosti, aby sa tak umožnila výmena názorov pred jeho zavedením;

18.

zdôrazňuje potrebu, aby Komisia, členské štáty a Európsky parlament spolupracovali a zaviazali sa k spoločnej a komplexnej stratégii na podporu lepšej právnej úprave s cieľom posilniť Partnerstvo pre rast a zamestnanosť, a to preskúmaním rôznych vnútroštátnych rámcov právnych predpisov a začlenením najlepších overených postupov; vyzýva Komisiu, aby brala ohľad na odlišnú prax a vnútroštátne stratégie prijaté členskými štátmi, či už pri vykonávaní európskych smerníc v oblasti zamestnanosti a sociálnej ochrany prostredníctvom kolektívnej dohody alebo právnej úpravy a zákona;

19.

zdôrazňuje dôležitosť lepšieho vykonávania a presadzovania existujúcich právnych predpisov vo všetkých členských štátoch a požaduje, aby konania o porušení povinností boli rýchle s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili mechanizmy na identifikáciu právnych predpisov, ktoré sa musia zjednodušiť;

20.

podporuje akčný program Komisie zameraný na zníženie administratívnej záťaže v EÚ, ktorého cieľom je meranie administratívnych nákladov pre európske podniky a znižovanie administratívnej záťaže do roku 2012 o 25 %;

21.

poznamenáva, že stratégia znižovania administratívnej záťaže o 25 % sa týka záťaže pre podniky, najmä zbytočnej záťaže, a ako samotná Komisia uvádza, nesmie sa vnímať ako deregulácia;

22.

vyjadruje plnú podporu iniciatíve Komisie, zároveň však bude dozerať na zabezpečenie toho, že tento prístup neovplyvní zámer právnych predpisov;

23.

zdôrazňuje, že na účinné znižovanie administratívnej záťaže o 25 % do roku 2012 sú potrebné zrýchlené postupy; zdôrazňuje, že v záujme toho, aby mohol zjednodušený proces fungovať, by ho Európsky parlament a Rada mali plne podporovať;

24.

podporuje preto návrh Komisie podniknúť zrýchlené postupy týkajúce sa opatrení Komisie, kolektívnych návrhov a ojedinelých návrhov; vyzýva Komisiu, aby v záujme zavedenia ďalších zrýchlených postupov viac využívala skúsenosti členských štátov, ktoré už základné merania uskutočnili;

25.

víta určenie 13 prioritných oblastí vo vyššie uvedenom akčnom programe Komisie na základe argumentu, že 80 % celkovej administratívnej záťaže sa nachádza práve v týchto oblastiach; zdôrazňuje, že toto hodnotenie sa zakladá na skúsenostiach a meraniach (4) členských štátov; súhlasí s Komisiou, že uvedený prístup je pragmatický, ale domnieva sa, že by sa mal považovať iba za prvú fázu;

26.

podporuje preto zámer Komisie rozšíriť akčný program na iné oblasti, ktoré v súčasnosti do neho nie sú zahrnuté; očakáva od Komisie, že do svojej stratégie na zverenie skutočného merania externým konzultantom zahrnie aj určenie všetkých ďalších prípustných znižovaní záťaže;

27.

je toho názoru, že zavedenie akčného programu Spoločenstva na znižovanie administratívnej záťaže potom znamená, že Komisia musí vyčleniť dostatočné zdroje a finančné prostriedky; preto podporuje skutočnosť, že útvary Komisie na tento účel vyhradili približne 19,6 milióna EUR bez DPH; vyzýva však Komisiu, aby Výboru pre rozpočet podala správu o tom, z ktorých položiek rozpočtu boli tieto rozpočtové prostriedky vyčlenené, do akej miery to má vplyv na iné politiky, ako a kedy sa budú prostriedky čerpať a o aký právny základ sa tieto výdavky opierajú;

28.

zdôrazňuje, že ak má Komisia pocit, že nedokáže vyčleniť dostatok zdrojov a rozpočtových prostriedkov v rámci súčasného administratívneho rámca, mala by presne určiť možné riešenia na prekonanie týchto problémov a oznámiť ich rozpočtovému orgánu;

29.

poukazuje na to, že 25 % znižovanie by malo odrážať čisté znižovanie záťaže; preto zdôrazňuje, že od roku 2008, ako aj v konečnom vyhodnotení v roku 2012 treba začleniť administratívnu záťaž vyplývajúcu z nových právnych predpisov; zdôrazňuje, že 25 % znižovanie v 13 prioritných oblastiach možno považovať iba za hrubý cieľ znižovania záťaže; poukazuje na to, že súčasný prístup preto nedokáže zabezpečiť skutočné znižovanie záťaže pre podniky o 25 %;

30.

vyzýva Komisiu, aby uverejnila a predložila príslušným výborom Európskeho parlamentu podrobnú tabuľku s presnými cieľmi, ktoré treba dosiahnuť v časovom horizonte stanovenom na zavedenie opatrení, ktoré boli identifikované ako potrebné na dosiahnutie 25 % znižovania záťaže do roku 2012, a aby každoročne podávala správu o jej pokroku príslušným výborom Európskeho parlamentu;

31.

zdôrazňuje, že ak ide o znižovanie administratívnej záťaže, sa Rada, Európsky parlament a Komisia musia plne angažovať a prevziať na seba politickú zodpovednosť; je presvedčený, že bez zainteresovanosti na politickej úrovni nebude EÚ schopná úspešne zmeniť kultúru zákonodarstva v Európe;

32.

má v úmysle plne uplatniť postupy hodnotenia vplyvu, aby sa tým určil účinok zmien a doplnení návrhov, a vyzýva Radu, aby spravila to isté; žiada Komisiu, aby poskytla potrebnú pomoc a odborné znalosti;

33.

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že štúdia o ekonomických aktivitách zlepší kvalitu skutočných vplyvov počas vykonávania usmernení na hodnotenie vplyvov; trvá na tom, že imperatívom je skutočnosť, aby sa hodnotenia vplyvov realizovali dôkladne, transparentne a vyvážene, pričom sociálne, ekonomické a ekologické hľadiská majú mať rovnaký význam;

34.

zdôrazňuje, že zainteresovanosť na politickej úrovni musí sprevádzať aj zlepšená prax na úrovni riadenia a vykonávania; preto zdôrazňuje, že každé generálne riaditeľstvo (GR) musí byť upovedomené o zbytočnej administratívnej záťaži v oblastiach svojich politík prostredníctvom počiatočného základného merania, a ďalej navrhuje systém, ako napríklad kapacity na interný audit v každom GR Komisie, ktoré budú môcť poradiť rôznym generálnym riaditeľstvám a pomáhať vyvýjať a presadzovať politiky znižovania záťaže a určovať individuálne ciele pre každé GR;

35.

žiada Komisiu, aby podávala správy o svojom vnútornom organizačnom usporiadaní svojej politiky na znižovanie administratívnej záťaže; žiada, aby sa toto usporiadanie porovnalo s usporiadaním v rozličných členských štátoch, v ktorých sa už politika na znižovanie administratívnej záťaže uskutočňuje;

36.

vyzýva Komisiu, aby v postupoch hodnotenia vplyvov do roku 2008 zhodnotila prínos rady pre hodnotenie vplyvu; vyzýva Komisiu, aby podala osobitne správu o vplyve rady pre hodnotenie vplyvu v porovnaní s prínosom nezávislých poradných výborov v jednotlivých členských štátoch a aby do najvyššej možnej miery zhodnotila prínos skutočne nezávislej kontroly na európskej úrovni;

37.

navrhuje, aby sa finančné prostriedky vyčlenené v riadku 26 01 08 rozpočtu EÚ pre pilotný projekt v rámci minimalizácie administratívnej záťaže použili na vytvorenie nezávislej skupiny odborníkov zloženej zo zástupcov všetkých zainteresovaných skupín, ktorá bude plne sledovať vykonávanie akčného programu Zníženie administratívnej záťaže v EÚ; poukazuje na skutočnosť, že to tiež znamená, že sa nezávislá skupina odborníkov môže zamerať na všetky dopadové postupy, merania a legislatívne návrhy mimo 13 prioritných oblastí;

38.

zdôrazňuje, že vymenovanie a práca tejto nezávislej skupiny odborníkov by mala byť úplne transparentná a členovia skupiny by mali vyplniť vyhlásenie o konflikte záujmov;

39.

vyjadruje svoju spokojnosť s podporou, ktorú tomuto prístupu poskytla Rada a Komisia, ako sa uvádza v odseku 25 záverov predsedníctva z jarného zasadnutia Európskej rady z 8. a 9. marca 2007; zdôrazňuje, že je to aj v súlade s odporúčaniami, ktoré vydal Úrad pre kontrolu právnych predpisov (Nationaler Normenkontrollrat, Nemecko), Komisia pre kvalitnejšiu legislatívu (Better Regulation Commission, Spojené kráľovstvo) a Poradný výbor pre otázky administratívnej záťaže (Adviescollege toetsing administrateve lasten, Holandsko) vo svojom stanovisku k akčnému programu Komisie (5);

40.

navrhuje ďalej, aby uvedená nezávislá skupina odborníkov okrem plného dohľadu nad presadzovaním európskeho akčného programu tiež hodnotila zistenia a výsledky konzultácií v rámci internetu a na miestnej úrovni; navrhuje povoliť tejto skupine prístup k hodnoteniu vplyvov návrhov na znižovanie záťaže ešte pred ich prijatím v Komisii;

41.

žiada Komisiu, aby vymenovala nezávisle slobodne zmýšľajúceho zástupcu, ktorý bude predsedať nezávislej skupine odborníkov a zabezpečí, aby bola táto skupina plne funkčná do septembra 2007; ďalej žiada, aby ostatní členovia skupiny zastupovali vonkajších účastníkov v legislatívnom procese, a zapojili aj nezávislých odborníkov a akademikov v oblasti znižovania administratívnej záťaže;

42.

žiada Komisiu, aby umožnila nezávislej skupine vyjadriť sa aj ku krokom podniknutým v rokoch 2006 a 2007, a ktoré dali základ politike znižovania administratívnej záťaže;

43.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


(1)  Ú. v. EÚ C 104, 30.4.2004, s. 146.

(2)  Arjan M. Lejour, George M. M. Gelauff, „Five Lisbon Highlights: The economic impact of reaching these targets“, CPB Document No 104, CPB, The Hague, 2006.

(3)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(4)  „Pilotný projekt o administratívnej záťaži“, WIFO-CEPS, október 2006.

(5)  Pozícia k akčnému programu Európskej komisie na znižovanie administratívnej záťaže v EÚ z 1. marca 2007.

P6_TA(2007)0317

Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“), ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

(Spolurozhodovací postup: tretie čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2003)0427) (2),

so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2006)0083) (3),

so zreteľom na svoju pozíciu v druhom čítaní (4) k spoločnej pozícii Rady (5),

so zreteľom na stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu ku spoločnej pozícii (KOM(2007)0126) (3),

so zreteľom na článok 251 ods. 5 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 65 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu svojej delegácie v Zmierovacom výbore (A6-0257/2007),

1.

schvaľuje spoločný text a upozorňuje na príslušné vyhlásenia Rady a Komisie;

2.

poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

3.

poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby toto legislatívne uznesenie postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 371.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(4)  Prijaté texty, 18.1.2007, P6_TA(2007)0006.

(5)  Ú. v. EÚ C 289 E, 28.11.2006, s. 68.

P6_TA(2007)0318

Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 - 2013) ***II

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 - 2013) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16369/2/2006 — C6-0100/2007),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0115) (2),

so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2006)0234) (2),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín do druhého čítania (A6-0184/2007),

so zreteľom na trojstranné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a vyhlásenie Komisie, ktoré sú v prílohe,

1.

schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 372.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC2-COD(2005)0042A

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2007/ES, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 - 2013)

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, rozhodnutiu č. 1350/2007/ES.)

TROJSTRANNÉ VYHLÁSENIE

Európsky parlament, Rada a Komisia:

sa spoločne domnievajú, že na účely 2. akčného programu Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 - 2013) musia byť poskytnuté finančné prostriedky, ktoré umožnia jeho úplné vykonávanie,

upozorňujú na článok 37 Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), v ktorom sa ustanovuje, že rozpočtový orgán a Komisia sa zaväzujú, že sa neodchýlia od rozpočtu o viac ako 5 %, ak sa nevyskytnú nové, objektívne, dlhodobé okolnosti, pre ktoré sú dané osobitné dôvody. Akékoľvek navýšenie spôsobené takouto odchýlkou musí zostať v rámci existujúceho stropu príslušného okruhu,

ubezpečujú o svojej ochote vhodným spôsobom hodnotiť osobitné potreby a okolnosti programu zdravia v ročnom rozpočtovom postupe.


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006.

VYHLÁSENIE KOMISIE

1. Komisia prijala 24. mája 2006 pozmenený návrh o druhom akčnom programe Spoločenstva v oblasti zdravia na roky 2007 - 2013 (1). V článku 7 bola navrhnutá referenčná suma 365,6 milióna EUR na obdobie, ktorá sa začína v roku 2007 a končí sa v roku 2013.

2. Kvôli oneskoreniam v legislatívnom postupe informovala Komisia 23. marca 2007 rozpočtový orgán, že začiatok nového programu v oblasti verejného zdravia sa bude musieť odložiť na rok 2008 (2). Ako dôsledok uvedenej skutočnosti bude potrebné prispôsobiť finančné krytie nového programu v oblasti verejného zdravia (2008 - 2013) na úroveň 321,5 miliónov EUR.

3. Suma 44,1 milióna EUR sa použije v rozpočtovom roku 2007 v rámci súčasného programu v oblasti verejného zdravia (3) s cieľom zabezpečiť maximálnu kontinuitu s ohľadom na akcie v oblasti verejného zdravia. Celkové finančné krytie pre akcie v oblasti verejného zdravia financované programami, ktoré siahajú za obdobie 2007 - 2013 predstavuje preto 365,6 milióna EUR.


(1)  KOM (2006)0234.

(2)  KOM (2007)0150.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra 2002 o akčnom programe Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003 - 2008) (Ú. v. EÚ L 271, 9.10.2002, s. 1.).

P6_TA(2007)0319

Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (5665/1/2007 — C6-0114/2007),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0069) (2),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín do druhého čítania (A6-0218/2007),

1.

schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.

konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.

poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.

poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Prijaté texty, 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2007)0320

Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm (KOM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0423),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0258/2006),

so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0153/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

P6_TC1-COD(2006)0143

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie ║ ,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Voľný pohyb bezpečných a zdravých potravín je základným aspektom vnútorného trhu a významne prispieva k zdraviu a blahu občanov a k ich ekonomickým a sociálnym záujmom.

(2)

Pri vykonávaní politiky Spoločenstva je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života , zdravia a životného prostredia .

(3)

V záujme ochrany ľudského zdravia musí byť používanie prísad, enzýmov a aróm v ľudskej výžive podriadené posudzovaniu ich neškodnosti pred tým, ako sa uvedú na trh Spoločenstva.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. XXX/2007 z... [o potravinárskych prísadách] (3), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. YYY/2007 z... [o potravinárskych enzýmoch] (3) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ZZZ/2007 z... [o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami] (3) stanovujú ▐ kritériá a požiadavky týkajúce sa hodnotenia a povoľovania týchto látok.

(5)

Keďže sa potravinárske arómy musia predkladať na posúdenie bezpečnosti v súlade s nariadením (ES) č. ZZZ/2007, ustanovuje sa najmä, že potravinárske prísady, potravinárske enzýmy a potravinárske arómy sa nesmú uviesť na trh a používať v ľudskej výžive v súlade s podmienkami stanovenými všetkými právnymi predpismi pre jednotlivé potravinárske odvetvia, pokiaľ nie sú zahrnuté do zoznamu Spoločenstva, týkajúceho sa schválených látok.

(6)

Transparentnosť pri výrobe potravín a zaobchádzaní s nimi je absolútne nevyhnutná na dosiahnutie dôvery spotrebiteľov.

(7)

V tejto súvislosti je vhodné ustanoviť jednotný postup posudzovania a schvaľovania týchto troch kategórií látok v Spoločenstve, ktorý by bol účinný, časovo obmedzený a transparentný s cieľom podporiť ich voľný pohyb na trhu Spoločenstva.

(8)

Tento jednotný postup sa musí zakladať na zásadách dobrej správy a právnej istoty a musí byť zavedený pri dodržaní týchto zásad.

(9)

Kritériá na udelenie povolenia uvedené v nariadeniach (ES) č. XXX/2007, (ES) č. YYY/2007 a (ES) č. ZZZ/2007 by mali byť splnené aj pre udelenie povolenia podľa tohto nariadenia.

(10)

Toto nariadenie tak dopĺňa regulačný rámec schvaľovania látok určením jednotlivých etáp postupu, lehôt s nimi súvisiacich, úloh zúčastnených aktérov a uplatniteľných zásad. Pre niektoré aspekty postupu je však nevyhnutné zohľadniť špecifiká všetkých právnych predpisov pre jednotlivé potravinárske odvetvia.

(11)

V súlade s rámcom hodnotenia rizík vo veci bezpečnosti potravín určeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (4), možno uvedenie látok na trh schváliť až po dôkladnom nezávislom vedeckom hodnotení rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie. Po tomto hodnotení, ktoré sa musí vykonať pod záštitou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), musí nasledovať rozhodnutie o riadení rizík prijaté Komisiou v rámci regulačného postupu zabezpečujúceho úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi.

(12)

Je zrejmé, že samotné vedecké hodnotenie rizík nemôže ▐ poskytnúť všetky informácie, na ktorých by sa malo zakladať rozhodnutie o riadení rizík, a že musia byť zohľadnené ďalšie opodstatnené faktory, ktoré sú relevantné pre skúmanú otázku.

(13)

S cieľom nepretržite informovať prevádzkovateľov v príslušných odvetviach a verejnosť o platných povoleniach, musia byť schválené látky uvedené na zozname Spoločenstva, ktorý zostavuje, spravuje a uverejňuje Komisia.

(14)

Jednou zo základných zásad fungovania úradu je fungovanie v sieti medzi úradom a orgánmi členských štátov pôsobiacich v oblastiach, ktoré mu podliehajú. Na základe toho môže úrad pri vypracúvaní svojho stanoviska využiť sieť, ktorá mu bola daná k dispozícii podľa článku 36 nariadenia (ES) č. 178/2002 a podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú spôsoby uplatňovania nariadenia ║ (ES) č. 178/2002 o sieti organizácií pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (5).

(15)

Jednotný postup povoľovania látok musí spĺňať požiadavky transparentnosti a informovanosti verejnosti, pričom musí žiadateľovi v odôvodnených prípadoch a pri uvedení dôvodov zaručiť právo na zachovanie dôvernosti niektorých informácií.

(16)

Podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) uplatňuje na dokumenty v držbe úradu.

(17)

V článkoch 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa ustanovujú postupy prijímania mimoriadnych opatrení, pokiaľ ide o potraviny pôvodom zo Spoločenstva alebo dovezené z tretích krajín. Oprávňujú Komisiu prijať takéto opatrenia, pokiaľ by potraviny mohli predstavovať závažné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie, a pokiaľ by sa také riziko nedalo uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých príslušným(-i) členským(-i) štátom(-tmi).

(18)

V snahe o účinnosť a zjednodušenie právnych predpisov je potrebné zo strednodobého hľadiska preskúmať a poradiť sa so zúčastnenými stranami , či by bolo vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti jednotného postupu na ďalšie predpisy existujúce v potravinárskej oblasti.

(19)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov pre rozdiely medzi vnútroštátnymi legislatívami a právnymi predpismi a možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(20)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7). Komisia by sa pri príprave opatrení, ktoré sa predkladajú výboru uvedenému v spomínanom rozhodnutí, mala poradiť podľa potreby so zúčastnenými stranami.

(21)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizáciu a zmenu zoznamu Spoločenstva obsahujúceho potravinárske prísady, enzýmy a arómy, ktorý sa má vypracovať na základe tohto nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Všeobecné zásady

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie určuje jednotný postup hodnotenia a povoľovania (ďalej len „jednotný postup“) potravinárskych prísad, ║ enzýmov, ║ aróm a východiskových materiálov pre potravinárske arómy používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (ďalej len „látky“), ktorý podporuje lepšiu ochranu spotrebiteľa a verejné zdravie a voľný pohyb potravín v Spoločenstve.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na výrobky povolené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 z 10. novembra 2003 o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (8) .

2.   Jednotný postup určuje procedurálne podmienky, ktorými sa riadi aktualizácia zoznamov látok, ktorých uvedenie na trh je v Spoločenstve schvaľované podľa nariadení (ES) č. XXX/2007, nariadení (ES) č. YYY/2007 a nariadení (ES) č. ZZZ/2007 (ďalej len „právne predpisy pre jednotlivé potravinárske odvetvia“).

3.   Kritériá, podľa ktorých môžu byť látky zahrnuté do zoznamu Spoločenstva ustanoveného v článku 2, obsah nariadenia uvedeného v článku 7 a v prípade potreby prechodné ustanovenia týkajúce sa prebiehajúcich postupov určujú právne predpisy pre jednotlivé potravinárske odvetvia.

Článok 2

Zoznam Spoločenstva s látkami

1.   V rámci právnych predpisov pre jednotlivé potravinárske odvetvia sú látky, ktorých uvedenie na trh v Spoločenstve je povolené, uvedené na zozname, ktorého obsah určujú uvedené právne predpisy (ďalej len „zoznam Spoločenstva“). Zoznam Spoločenstva aktualizuje Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3 . Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Látky zaradené na zoznam Spoločenstva môžu používať všetci prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v súlade s podmienkami, ktoré sa na ne vzťahujú, a za predpokladu, že ich použitie nie je obmedzené podľa článku 12 ods. 7.

2.   Aktualizáciou sa rozumie:

a)

pridanie látky do zoznamu Spoločenstva;

b)

vypustenie látky zo zoznamu Spoločenstva;

c)

pridanie alebo zmena a doplnenie podmienok, spresnení alebo obmedzení v súvislosti s prítomnosťou niektorej látky v zozname Spoločenstva.

Kapitola II

Jednotný postup

Článok 3

Hlavné etapy jednotného postupu

1.   Jednotný postup vedúci k aktualizácii zoznamu Spoločenstva môže začať buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti. Túto žiadosť môže predložiť členský štát alebo zainteresovaná osoba, pričom táto osoba môže zastupovať viaceré zainteresované osoby za podmienok stanovených vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a) (ďalej len „žiadateľ“).

2.   Komisia vopred požiada o stanovisko Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v súlade s článkom 5.

Pokiaľ však ide o aktualizácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a písm. c), Komisia požiada úrad o stanovisko, iba ak by tieto aktualizácie mohli mať vplyv na verejné zdravie.

3.   Jednotný postup sa končí prijatím nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva aktualizácia v súlade s článkom 7.

4.   Odchylne od odseku 3 môže Komisia ukončiť jednotný postup v ktorejkoľvek etape postupu a upustiť od vykonania plánovanej aktualizácie, pokiaľ usúdi, že takáto aktualizácia nie je odôvodnená. V prípade potreby zohľadní stanovisko úradu, každé náležité ustanovenie právnych predpisov Spoločenstva a ďalšie opodstatnené faktory užitočné pre skúmanú otázku.

V takom prípade ▐ Komisia uverejní svoje rozhodnutie s prihliadnutím na ustanovenia článku 12 a informuje priamo žiadateľa a vo svojom liste uvedie dôvody, pre ktoré usudzuje, že aktualizácia nie je odôvodnená.

Článok 4

Začatie konania

1.   Ak je Komisii adresovaná žiadosť, ktorej predmetom je aktualizácia zoznamu Spoločenstva, Komisia:

a)

zašle žiadateľovi písomné potvrdenie prijatia do štrnástich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti;

b)

▐ odovzdá žiadosť úradu a požiada ho o stanovisko.

Komisia sprístupní žiadosť Európskemu parlamentu, členským štátom a zúčastneným stranám .

2.   Ak Komisia začne konanie na vlastný podnet, informuje o tom členské štáty , túto skutočnosť uverejní a v prípade potreby požiada úrad o stanovisko.

Článok 5

Stanovisko úradu

1.   Úrad predloží svoje stanovisko do deviatich mesiacov od prijatia platnej žiadosti.

2.   Úrad oznámi svoje stanovisko Komisii a členským štátom a ▐ žiadateľovi. Stanovisko sa tiež uverejní s prihliadnutím na ustanovenia článku 12.

Článok 6

Doplňujúce informácie o posudzovaní rizík

1.   ▐ Ak úrad požaduje od žiadateľa doplňujúce informácie, môže sa lehota uvedená v článku 5 ods. 1 predĺžiť. Po porade so žiadateľom úrad stanoví lehotu, v ktorej majú byť tieto informácie poskytnuté, a informuje Komisiu o potrebnej dodatočnej lehote. Ak Komisia v lehote ôsmich pracovných dní od oznámenia informácie úradom nevznesie námietku, lehota uvedená v článku 5 ods. 1 sa automaticky predĺži o dodatočnú lehotu.

2.   Pokiaľ nie sú doplňujúce informácie odovzdané v dodatočnej lehote uvedenej v odseku 1, úrad vypracuje svoje stanovisko na základe už poskytnutých informácií.

3.   Ak žiadateľ predloží doplňujúce informácie z vlastnej iniciatívy, predloží ich úradu a Komisii. V tomto prípade úrad predloží svoje stanovisko v pôvodnej lehote , okrem prípadov, ak existujú mimoriadne dôvody na predĺženie tejto lehoty .

4.   Úrad sprístupní doplňujúce informácie členským štátom.

Článok 7

Aktualizácia zoznamu Spoločenstva

Komisia do šiestich mesiacov od vydania stanoviska úradom predloží výboru uvedenému v článku 14 ods. 1 návrh nariadenia, ktorým sa aktualizuje zoznam Spoločenstva, zohľadňujúci stanovisko úradu, každé náležité ustanovenie právnych predpisov Spoločenstva a ďalšie opodstatnené faktory užitočné pre skúmanú otázku.

Komisia odôvodní svoj návrh nariadenia a vysvetlí úvahy, na ktorých sa tento návrh zakladá.

Pokiaľ návrh nariadenia nie je v súlade so stanoviskom úradu, Komisia poskytne vysvetlenie dôvodov svojho rozhodnutia .

Nariadenie sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.

Článok 8

Doplňujúce informácie o riadení rizík

1.   V prípade, ak Komisia požaduje od žiadateľa doplňujúce informácie o aspektoch týkajúcich sa riadenia rizík, určí po dohode so žiadateľom lehotu, v ktorej je potrebné tieto informácie predložiť. V tomto prípade ▐ môže Komisia lehotu uvedenú v článku 7 predĺžiť a informuje o tom členské štáty.

2.   Pokiaľ sa doplňujúce informácie neodovzdajú v dodatočnej lehote uvedenej v odseku 1, Komisia koná na základe už poskytnutých informácií.

Kapitola III

Rôzne ustanovenia

Článok 9

Vykonávacie opatrenia

1.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 sa v lehote najviac dvadsaťštyri mesiacov od prijatia každej legislatívy pre jednotlivé potravinárske odvetvia prijmú vykonávacie opatrenia tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide:

a)

o obsah, vypracovanie a predloženie žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 1;

b)

o podrobné podmienky kontroly platnosti žiadosti;

c)

o charakter informácií, ktoré musí obsahovať stanovisko úradu uvedené v článku 5.

2.   Na účely prijatia vykonávacích opatrení uvedených v ods. 1 písm. a) sa Komisia poradí s úradom, ktorý jej v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží návrh týkajúci sa údajov potrebných na posúdenie rizík príslušných látok.

Článok 10

Predĺženie lehôt

Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v článku 5 ods. 1 a v článku 7 na vlastný podnet alebo v prípade potreby na žiadosť úradu, pokiaľ to odôvodňuje charakter žiadosti bez toho, aby bol dotknutý príslušný článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1. V tomto prípade ▐ Komisia informuje žiadateľa a členské štáty o tomto predĺžení, ako aj o jeho dôvodoch.

Článok 11

Transparentnosť

Úrad zabezpečí transparentnosť svojej činnosti v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 178/2002. Hlavne bezodkladne uverejňuje svoje stanoviská. Okrem toho uverejní žiadosti o stanoviská, ako aj predĺženia lehôt uvedené v článku 6 ods. 1.

Článok 12

Dôvernosť

1. ▐   Informácie, ktoré poskytujú žiadatelia, môžu byť predmetom dôverného spracovania len vtedy, ak by ich uverejnenie mohlo významne poškodiť postavenie žiadateľov v rámci hospodárskej súťaže.

V žiadnom prípade sa za dôverné nemôžu nikdy pokladať tieto informácie:

a)

meno a adresa žiadateľa a názov látky;

b)

zreteľný opis látky a podmienky jej používania v špecifických potravinách alebo na nich, alebo v kategóriách potravín alebo na nich;

c)

informácie s významom pre posúdenie bezpečnosti látok;

d)

v prípade potreby metóda(-y) rozboru.

2.   Na uplatňovanie odseku 1 žiadateľ uvedie, s ktorou z oznámených informácií by sa malo zaobchádzať ako s dôvernou. V takom prípade sa musí poskytnúť dôveryhodné odôvodnenie.

3.   Komisia určí, ktoré informácie môžu zostať dôverné, a informuje o tom žiadateľa a členské štáty .

4.   Po oboznámení sa so stanoviskom Komisie má žiadateľ tri týždne na stiahnutie svojej žiadosti v záujme zachovania dôvernosti poskytnutých informácií. Do uplynutia tejto lehoty je dôvernosť zachovaná.

5.   Komisia, úrad a členské štáty prijímajú potrebné opatrenia na zabezpečenie požadovanej dôvernosti informácií, ktoré sú im poskytnuté podľa tohto nariadenia, s výnimkou tých informácií, ktoré musia byť uverejnené, pokiaľ si to vyžadujú okolnosti, v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia.

6.   Ak žiadateľ stiahne alebo stiahol svoju žiadosť, úrad, Komisia a členské štáty rešpektujú dôverný charakter obchodných a priemyselných informácií, a to aj v oblasti výskumu a rozvoja vrátane informácií, ktorých dôverný charakter je premetom rozdielnych názorov medzi Komisiou a žiadateľom.

7.     Vedecké údaje a ostatné informácie uvedené žiadateľmi sa nesmú využiť v prospech iného žiadateľa počas piatich rokov od dátumu vydania povolenia, pokiaľ sa iný žiadateľ na použití týchto údajov a informácií a príslušnom zdieľaní nákladov s predchádzajúcim žiadateľom nedohodol, ak

a)

boli vedecké údaje a ostané informácie označené predchádzajúcim žiadateľom pri podaní jeho žiadosti ako údaje ku ktorým má vlastnícke právo; a

b)

predchádzajúci žiadateľ mal výlučné práva odkazovať na údaje chránené vlastníckym právom v čase podania jeho žiadosti; a

c)

látka nemohla byť povolená bez poskytnutia údajov chránených vlastníckym právom predchádzajúceho žiadateľa.

8.   Vykonávanie odsekov 1 až 6 neohrozuje prenos informácií medzi Komisiou, členskými štátmi a úradom.

Článok 13

Mimoriadne situácie

V prípade mimoriadnej situácie vo veci látky uvedenej v zozname Spoločenstva, najmä vzhľadom na stanovisko úradu, sa opatrenia prijímajú v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Článok 14

Výbor

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.   Pri odkaze na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ║ jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.    Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 15

Zodpovedné orgány členských štátov

Najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia oznámia členské štáty Komisii a úradu, v rámci každej legislatívy pre jednotlivé potravinárske odvetvia, meno a adresu, ako aj kontaktné miesto vnútroštátneho orgánu zodpovedného vo veci jednotného postupu.

Kapitola IV

Záverečné ustanovenie

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na všetky právne predpisy pre jednotlivé potravinárske odvetvia ku dňu uplatňovania opatrení uvedených v článku 9 ods. 1.

Článok 9 sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ║

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 34 .

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. júla 2007.

(3)  Ú. v. EÚ L...

(4)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3 ).

(5)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 64.

(6)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Ú. v. EÚ L 309, 26.11.2003, s. 1.

P6_TA(2007)0321

Potravinárske prídavné látky ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach (KOM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0428) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0260/2006),

so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

so zreteľom na článok 51 a článok 35 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0154/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2006)0145

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007na účely prijatia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o potravinárskych prídavných látkach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie ║

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1)

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (2) ,

keďže:

(1)

Voľný pohyb bezpečných a zdravých potravín je základným aspektom vnútorného trhu a významne prispieva k zdraviu a dobrej životnej úrovni občanov a k ich ekonomickým a sociálnym záujmom.

(2)

Pri vykonávaní politík Spoločenstva by sa mala zabezpečovať vysoká úroveň ochrany ľudského života a zdravia.

(3)

Toto nariadenie nahrádza predchádzajúce smernice a rozhodnutia týkajúce sa potravinárskych prídavných látok povolených na používanie v potravinách s cieľom zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu a vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí , životného prostredia ako aj záujmov spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov neznášajúcich určité látky, prostredníctvom zrozumiteľných a racionálnych postupov.

(4)

Toto nariadenie harmonizuje používanie potravinárskych prídavných látok v potravinách v Spoločenstve. To zahŕňa používanie potravinárskych prídavných látok v potravinách, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie (3) a používanie určitých potravinárskych farbív na zdravotné označovanie mäsa a na zdobenie a pečiatkovanie vajec. Harmonizuje aj používanie potravinárskych prídavných látok v potravinárskych prídavných látkach a v potravinárskych enzýmoch, pričom zabezpečuje ich bezpečnosť a kvalitu a uľahčuje ich skladovanie a používanie. Posledná uvedená kategória nebola dosiaľ na úrovni Spoločenstva právne upravená.

(5)

Potravinárske prídavné látky sú látky, ktoré sa bežne nekonzumujú ako samostatné potraviny, pridávajú sa však do potravín na technologické účely, ako je konzervovanie potravín. Látky, ktoré sa pridávajú na účely dodania vône a/alebo chuti by sa nemali považovať za potravinárske prídavné látky. Okrem toho, látky považované za potraviny, ktoré sa môžu používať na technologickú funkciu, napr. chlorid sodný, alebo šafran na prifarbovanie, a potravinárske enzýmy by tiež nemali spadať do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Napokon, pokiaľ ide o enzýmy, vzťahuje sa na ne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 z... [o potravinárskych enzýmoch] (4), ktoré vylučuje uplatňovanie ║ tohto nariadenia.

(6)

Látky, ktoré sa nekonzumujú ako samostatné potraviny, ale zámerne sa používajú pri spracovaní potravín, a v konečných potravinách zostávajú len ako rezíduá a nemajú technologický účinok v konečnom výrobku (pomocné technologické látky), by nemali spadať pod pôsobnosť tohto nariadenia.

(7)

Potravinárske prídavné látky by sa mali schváliť a používať, len ak spĺňajú kritériá stanovené v tomto nariadení. Potravinárske prídavné látky musia byť pri používaní bezpečné, ich používanie musí byť technologicky nevyhnutné, nesmie zavádzať spotrebiteľa a musí byť pre spotrebiteľa užitočné. Zavádzanie spotrebiteľa zahŕňa, okrem iného, otázky týkajúce sa kvality použitých zložiek, prírodného charakteru výrobku alebo výroby, výživovej hodnoty a obsahu ovocia a zeleniny.

(8)

Potravinárske prídavné látky musia vždy zodpovedať schváleným špecifikáciám. Špecifikácia by mala obsahovať informácie, podľa ktorých sa dá potravinárska prídavná látka adekvátne identifikovať, vrátane pôvodu a opisu prijateľných kritérií čistoty. Už vypracované špecifikácie pre potravinárskych prídavných látok, začlenené do smernice Komisie 95/31/ES z 5. júla 1995 ustanovujúcej osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách (5), do smernice 95/45/ES z 26. júla 1995, ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na používanie v potravinách (6) a do smernice Komisie 96/77/ES z 2. decembra 1996 ustanovujúcej špecifické kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (7), by sa mali ponechať, kým nebudú príslušné prídavné látky zapísané do príloh k tomuto nariadeniu. Vtedy sa špecifikácie týkajúce sa uvedených prídavných látok sústredia do jedného nariadenia. Tieto špecifikácie by sa mali priamo vzťahovať na prídavné látky zaradené do zoznamov Spoločenstva v prílohách k tomuto nariadeniu. Vzhľadom na komplexný charakter a podstatu takýchto špecifikácií by sa však v záujme jasnosti nemali ako také zaradiť do uvedených zoznamov Spoločenstva, ale mali by byť uvedené v jednom samostatnom nariadení alebo vo viacerých samostatných nariadeniach.

(9)

Niektoré potravinárske prídavné látky sú povolené na konkrétne účely pre niektoré povolené vinárske praktiky a postupy. Používanie týchto potravinárskych prídavných látok by malo byť v súlade s týmto nariadením a konkrétnymi ustanoveniami uvedenými v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

(10)

S cieľom zabezpečiť jednotnosť by sa malo posudzovanie rizika a schvaľovanie potravinárskych prídavných látok vykonávať v súlade so zásadou prevencie a v súlade s postupom ustanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) ║ č. .../2008 z... [ktorým sa zavádza jednotný postup povoľovania potravinárskych prídavných látok, ▐enzýmov a aróm]  (4).

(11)

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (8) treba záležitosti, ktoré by mohli ovplyvniť verejné zdravie, konzultovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len„úrad“).

(12)

Potravinárska prídavná látka, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (9) by sa mala schváliť podľa uvedeného nariadenia, ako aj v zmysle tohto nariadenia.

(13)

Potravinárska prídavná látka už schválená v zmysle tohto nariadenia, ktorá sa pripravila odlišným spôsobom alebo z východiskových materiálov značne odlišných od tých, ktoré sa zaradili do posúdenia rizika vykonaného úradom, alebo ktorej špecifikácia sa líši od vymedzených špecifikácií, by sa mala predložiť úradu na zhodnotenie s dôrazom na špecifikácie. Významne odlišné výrobné postupy alebo východiskové materiály by mohli znamenať, že sa výrobný postup zmení z rastlinnej extrakcie na fermentačnú výrobu s použitím mikroorganizmu alebo sa uplatní genetická modifikácia pôvodného mikroorganizmu.

(14)

Potravinárske prídavné látky by sa mali sústavne sledovať a v prípade potreby prehodnocovať z hľadiska meniacich sa podmienok používania a nových vedeckých informácií. Mali by sa prijať špeciálne hodnotiace programy na revíziu udelených povolení.

(15)

Členským štátom, v ktorých dosiaľ platí zákaz používania určitých prídavných látok v určitých potravinách, považovaných za tradičné a vyrábaných na ich území, by sa malo dovoliť, aby si takýto zákaz naďalej zachovali. Okrem toho, pokiaľ ide o také výrobky ako „Feta“ alebo „Salame cacciatore“, bez toho, aby boli dotknuté reštriktívnejšie pravidlá, sa toto nariadenie vzťahuje aj na používanie určitých označení podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (10) a nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (11) .

(16)

Potravinárske prídavné látky zostávajú predmetom všeobecných povinností týkajúcich sa označovania, ako je ustanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (12) , prípadne nariadením (ES) č. 1829/2003 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003. z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov (13) . Okrem toho, v tomto nariadení by sa mali zachovať osobitné ustanovenia o označovaní potravinárskych prídavných látok predávaných výrobcovi alebo konečnému spotrebiteľovi.

(17)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (14).

(18)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizáciu a zmenu zoznamu potravinárskych prídavných látok Spoločenstva, ktorý sa má vypracovať na základe tohto nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a vypustiť nepodstatné prvky tohto nariadenia alebo doplniť toto nariadenie o nové nepodstatné prvky, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(19)

V záujme vypracovania a aktualizácie právnych predpisov Spoločenstva o potravinárskych prídavných látkach primeraným a účinným spôsobom je nevyhnutné zbierať údaje, zdieľať informácie a koordinovať prácu medzi členskými štátmi. Z toho dôvodu môže byť užitočné vykonanie štúdií zameraných na konkrétne problémy s cieľom uľahčiť rozhodovací proces. Je vhodné, aby Spoločenstvo takéto štúdie financovalo ako súčasť svojho rozpočtového postupu. Na financovanie takýchto opatrení sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (15) a v dôsledku toho právnym základom na financovanie uvedených opatrení bude nariadenie (ES) č. 882/2004.

(20)

Členské štáty majú vykonávať úradné kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004.

(21)

Keďže ciele aktivít, ktoré treba podniknúť, najmä stanovenie predpisov Spoločenstva o potravinárskych prídavných látkach, nemožno dostatočne zabezpečiť prostredníctvom členských štátov, a teda pri spoločnom trhu a vysokom stupni ochrany spotrebiteľa ich možno lepšie zabezpečiť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(22)

V nadväznosti na schválenie tohto nariadenia by Komisia mala s pomocou stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmať všetky existujúce povolenia z hľadiska podmienok pre udeľovanie povolení ustanovených v tomto nariadení. Všetky potravinárske prídavné látky, ktorých schvaľovanie má pokračovať na úrovni Spoločenstva, by sa mali previesť na zoznamy Spoločenstva v prílohách II a III k tomuto nariadeniu. Do prílohy III k tomuto nariadeniu treba doplniť ostatné potravinárske prídavné látky používané v potravinárskych prídavných látkach a enzýmoch, a podmienky ich používania v súlade s nariadením (ES) č. .../2008 [ktorým sa zavádza jednotný postup povoľovania potravinárskych prídavných látok, ║ enzýmov a ║ aróm.] V snahe poskytnúť vhodné prechodné obdobie, ustanovenia v prílohe III, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa nosičov potravinárskych prídavných látok, by sa nemali uplatňovať do [1.1.2011].

(23)

Bez toho, aby bol dotknutý výsledok uvedeného preskúmania, v rámci jedného roka od prijatia tohto nariadenia by mala Komisia stanoviť program hodnotenia pre úrad na prehodnotenie bezpečnosti potravinárskych prídavných látok, ktoré už boli v Spoločenstve schválené. Tento program by mal definovať potreby a poradie priorít, podľa ktorých sa majú schválené potravinárske prídavné látky preverovať.

(24)

Týmto nariadením sa rušia a nahrádzajú tieto predpisy: smernica Rady 62/2645/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa farbív, ktoré sú povolené na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu (16), ║ smernica Rady 78/663/EHS z 25. júla 1978, ktorou sa ustanovujú osobitné kritéria čistoty pre emulgátory, stabilizátory, zahusťovadlá a želírujúce látky na použitie v potravinách (17), smernica Rady 78/664/EHS z 25. júla 1978, ktorou sa určujú konkrétne kritériá čistoty antioxidantov, ktoré možno pridávať do potravín určených na ľudskú spotrebu (18), prvá smernica Komisie 81/712/EHS z 28. júla 1981 stanovujúca analytické metódy Spoločenstva na overenie splnenia kritérií čistoty niektorých prídavných látok používaných do potravín (19), smernica Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu (20), smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách (21), smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách na použitie v potravinách (22), smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá (23) ako aj rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 292/97/ES z 19. decembra 1996 zachovaní vnútroštátnych právnych predpisov zakazujúcich používanie niektorých prísad vo výrobe niektorých špecifických potravín (24), a rozhodnutie Komisie 2002/247/ES z 27. marca 2002, ktorým sa pozastavuje uvádzanie na trh a dovoz želé cukroviniek, ktoré obsahujú potravinársku prídavnú látku E 425 konjac (25). Je však vhodné, aby niektoré ustanovenia uvedených predpisov zostali v platnosti počas prechodného obdobia, aby sa poskytol čas na prípravu zoznamov Spoločenstva, ktoré budú v prílohách k tomuto nariadeniu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Predmet, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa určujú pravidlá pre potravinárske prídavné látky používané v potravinách na zabezpečenie účinného fungovania vnútorného trhu a vysokej úrovne ▐ zdravia ľudí , ochrany spotrebiteľov a životného prostredia .

Na uvedené účely toto nariadenie ustanovuje:

a)

zoznamy v Spoločenstve schválených potravinárskych prídavných látok;

b)

podmienky používania potravinárskych prídavných látok v potravinách ako aj v potravinárskych prídavných látkach a v potravinárskych enzýmoch v súlade s nariadením (ES) č. ... /2008 [o potravinárskych enzýmoch] a v potravinárskych arómach v súlade s nariadením (ES) č. ... /2008 [o arómach a určitých potravinárskych prísadách s aromatickými vlastnosťami] ;

c)

pravidlá označovania potravinárskych prídavných látok predávaných ako takých.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na potravinárske prídavné látky.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na ďalej uvedené látky, ak sa nepoužívajú ako potravinárske prídavné látky:

a)

pomocné technologické prísady;

b)

látky používané na ochranu rastlín a rastlinných výrobkov podľa pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa zdravia rastlín s výnimkou prípravkov na pozberovú ochranu rastlín, ktoré sa používajú ako konzervačné látky ;

c)

látky pridávané do potravín ako živiny;

d)

látky používané na úpravu vody na ľudskú spotrebu spadajúce do oblasti pôsobnosti smernice Rady 98/83/ES (26);

e)

mikrobiálne kultúry, ktoré sa používajú pri výrobe potravín a ktoré môžu obsahovať potravinárske prídavné látky, ale sa konkrétne nepoužívajú na ich produkciu.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na potravinárske enzýmy spadajúce do oblasti pôsobnosti smernice (ES) č. .../2008 [o potravinárskych enzýmoch].

4.   Toto nariadenie sa vzťahuje, bez toho, aby boli dotknuté určité osobitné pravidlá Spoločenstva, na používanie potravinárskych prídavných látok:

a)

v osobitných potravinách;

b)

na iné účely, ako sú tie, ktoré uvádza toto nariadenie.

5.   Podľa potreby možno rozhodnúť, v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 3 , či daná látka spadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia ▐ .

6.     Na trh sa nesmie uviesť potravinárska prídavná látka a/alebo potravina, ktorá obsahuje takúto prídavnú látku, ak použitie tejto potravinárskej prídavnej látky nespĺňa požiadavky tohto nariadenia.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadeniach č. 178/2002 a 1829/2003.

2.   Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

pod pojmom „potravinárska prídavná látka“ sa rozumie akákoľvek látka, ktorá sa bežne nekonzumuje ako potravina a ktorá sa bežne nepoužíva ako charakteristická zložka potravín, a to bez ohľadu na to, či má alebo nemá nutričnú hodnotu, a ktorej zámerné pridanie do potraviny z technologických dôvodov pri výrobe, spracovaní, príprave, ošetrení, balení, preprave alebo skladovaní má, alebo môže mať za následok, že sa stáva priamo či nepriamo zložkou takýchto potravín alebo ich vedľajších výrobkov;

za potravinárske prídavné látky sa ▐ nepovažujú:

i)

monosacharidy, disacharidy alebo oligosacharidy a potraviny, ktoré ich obsahujú, používané pre svoje sladiace vlastnosti;

ii)

potraviny v sušenej alebo koncentrovanej forme vrátane aromatických látok zapracovaných do potravinových zmesí vzhľadom na ich aromatické, chuťové alebo nutričné vlastnosti spolu s druhotným farbiacim účinkom a dodatočnými technologickými účinkami ;

iii)

krycie alebo natieracie látky, ktoré netvoria súčasť potravín a nie sú určené na konzumáciu spolu s nimi;

iv)

výrobky obsahujúce pektín a pripravené zo sušených jablčných výliskov alebo šúp citrusových plodov, alebo z ich zmesi, pôsobením zriedenej kyseliny s následnou čiastočnou neutralizáciou sodnými alebo draselnými soľami („kvapalný pektín“);

v)

bázy pre žuvacie gumy;

vi)

biely alebo žltý dextrín, tepelne ošetrený alebo dextrínovaný škrob, škrob modifikovaný kyselinami alebo alkáliami, bielený škrob, fyzikálne modifikovaný škrob a škrob ošetrený amylolytickými enzýmami;

vii)

chlorid amónny;

viii)

krvná plazma, krvné bielkoviny, jedlá želatína, hydrolyzáty bielkovín a ich soli, mliečne bielkoviny a glutén;

ix)

aminokyseliny a ich soli, ktoré nemajú technologické účinky, okrem kyseliny glutámovej, glycínu, cysteínu a cystínu a ich solí;

x)

kazeináty a kazeín;

xi)

inulín;

b)

pod pojmom „pomocná technologická prísada“ sa rozumie akákoľvek látka, ktorá:

i)

sa nekonzumuje ako potravina;

ii)

sa úmyselne používa pri spracovaní surovín, potravín alebo ich zložiek s určitým technologickým zámerom; a

iii)

ktorej rezíduá alebo splodiny môžu byť neúmyselne v technicky nevyhnutnom množstve prítomné v konečnom výrobku, pokiaľ nepredstavujú žiadne zdravotné riziko a nemajú technologický vplyv na konečný výrobok;

c)

pod pojmom „funkčná skupina“ sa rozumie jedna z kategórií definovaných v prílohe I na základe technologických vlastností potravinárskej prídavnej látky v potravine;

d)

pod pojmom „nespracovaná potravina“ sa rozumie potravina, ktorá nebola upravená spôsobom, ktorý by zapríčinil podstatnú zmenu jej pôvodného stavu, pričom podstatnú zmenu nespôsobujú ďalej uvedené zásahy: porciovanie, delenie, vykosťovanie, sekanie, stiahnutie z kože, šúpanie, drvenie, krájanie, čistenie, odkrajovanie, hlboké mrazenie, mrazenie, chladenie, mletie, lúpanie, balenie alebo vybaľovanie;

e)

pod pojmom „potravina bez pridaných cukrov“ sa rozumie potravina bez:

i)

pridaných monosacharidov alebo disacharidov ▐ ; alebo

ii)

potraviny obsahujúcej monosacharidy alebo disacharidy ▐ , ktorá sa používa na sladenie;

f)

pod pojmom „potravina so zníženým obsahom energie“ sa rozumie potravina, ktorej energetická hodnota bola znížená najmenej o 30 % v porovnaní s pôvodnou potravinou alebo s podobným výrobkom;

g)

pod pojmom „stolové sladidlá“ sa rozumejú prípravky povolených sladidiel, ktoré môžu obsahovať iné potravinárske prídavné látky a/alebo potravinárske zložky a ktoré sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi ako náhrada cukrov;

h)

pod pojmom „potravina so zníženým obsahom cukrov“ sa rozumie potravina, ktorá má obsah monosacharidov a disacharidov celkovo znížený najmenej o 30% v porovnaní s podobným výrobkom;

i)

pod pojmom „quantum satis“ sa rozumie, že nie je stanovené maximálne množstvo. Prídavné látky by sa však mali používať v súlade s osvedčeným výrobným postupom v množstve nie vyššom, ako je množstvo nevyhnutné na dosiahnutie zamýšľaného účinku, bez zavádzania spotrebiteľa.

Kapitola II

Zoznamy potravinárskych prídavných látok schválených v spoločenstve

Článok 4

Zoznamy potravinárskych prídavných látok v Spoločenstve

1.   Iba potravinárske prídavné látky uvedené v zozname Spoločenstva v prílohe II sa smú uvádzať na trh samostatne alebo použité v potravinách, vrátane potravín na osobitné nutričné využitie, ktoré spadajú pod smernicu 89/398/EHS.

2.   Iba potravinárske prídavné látky uvedené v zozname Spoločenstva v prílohe III sa smú používať v potravinárskych prídavných látkach a potravinárskych enzýmoch.

3.   Zoznam potravinárskych prídavných látok v prílohe II sa pripravuje na základe kategórií potravín, do ktorých sa látky smú pridávať.

4.   Zoznam potravinárskych prídavných látok v prílohe III sa pripravuje na základe potravinárskych prídavných látok alebo potravinárskych enzýmov, do ktorých sa tieto látky smú pridávať.

5.   Potravinárske prídavné látky musia vždy spĺňať špecifikácie uvedené v článku 12.

Článok 5

Všeobecné podmienky začlenenia potravinárskych prídavných látok do zoznamov Spoločenstva a ich používania

1.   Potravinárska prídavná látka môže byť začlenená do zoznamov Spoločenstva v prílohách II a III, iba ak spĺňa tieto podmienky:

a)

nevyvoláva, vychádzajúc z dostupných vedeckých dôkazov, obavy o bezpečnosť zdravia spotrebiteľa pri navrhovanej miere použitia;

b)

existuje odôvodnená technologická nevyhnutnosť z hľadiska prínosu pre spotrebiteľa , ktorá sa nedá dosiahnuť inými ekonomicky a technologicky uskutočniteľnými spôsobmi;

c)

jej použitie nezavádza spotrebiteľa;

d)

na základe dostupných vedeckých dôkazov nemá nepriaznivé environmentálne účinky v žiadnom období životného cyklu.

2.   Na to, aby potravinárska prídavná látka mohla byť začlenená do zoznamov Spoločenstva v prílohách II a III, musí byť pre spotrebiteľa výhodná a užitočná, a preto musí slúžiť na jeden alebo viaceré z týchto účelov:

a)

zachovanie nutričnej akosti potraviny;

b)

poskytnutie potrebných potravinárskych prísad alebo zložiek pre potraviny vyrábané pre spotrebiteľské skupiny, ktoré potrebujú osobitnú stravu;

c)

zvýšenie schopnosti potravín udržať si kvalitu alebo stabilitu, alebo zlepšenie ich organoleptických vlastností, pričom sa charakter, podstata ani kvalita potraviny nezmení takým spôsobom, ktorý by zavádzal spotrebiteľa ; zavádzanie spotrebiteľa zahŕňa, no neobmedzuje sa iba na, skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na čerstvosť a kvalitu použitých prísad, prírodný charakter výrobku a obsah ovocia a zeleniny ;

d)

pomoc pri výrobe, spracovaní, príprave, ošetrení, balení, preprave alebo skladovaní potravín za predpokladu, že potravinárska prídavná látka nie je použitá na zakrytie účinkov použitia chybných surovín alebo nežiaducich, vrátane nehygienických, postupov alebo techník počas akýchkoľvek týchto činností.

3.   Odchylne od odseku 2 písm. a), potravinárska prídavná látka, ktorá znižuje výživovú hodnotu potraviny môže byť začlenená do zoznamu Spoločenstva II, ak:

a)

potravina nepredstavuje významnú zložku bežnej stravy; alebo

b)

potravinárska prídavná látka je nevyhnutná pri výrobe potravín pre spotrebiteľské skupiny s osobitnými výživovými potrebami.

4.     S výnimkou poznatkov a informácií, ktoré sú chránené vlastníckym právom a ktoré je vhodné udržiavať ako dôverné, udelenie povolenia potravinárskej prídavnej látke vychádza explicitne a transparentne z posudzovania kritérií ustanovených v odsekoch 1 až 3 a musí vysvetliť základ konečného rozhodnutia.

Článok 6

Osobitné podmienky pre sladidlá

Potravinárska prídavná látka môže byť začlenená do zoznamu Spoločenstva v prílohe II do funkčnej skupiny sladidiel, iba ak navyše popri jednej alebo viacerých funkciách uvedených v článku 5 ods. 2, plní aj jednu alebo viaceré z týchto funkcií:

a)

náhrada cukrov pri výrobe potravín so zníženým obsahom energie, nekariogénnych potravín , potravín so zníženým obsahom cukrov alebo potravín bez pridaných cukrov;

b)

výroba potravín na osobitné výživové účely, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 89/398/EHS.

Článok 7

Osobitné podmienky pre farbivá

Potravinárska prídavná látka môže byť začlenená do zoznamu Spoločenstva v prílohe II do funkčnej skupiny farb