EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:035:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 35, 9. február 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.035.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 35

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
9. februára 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2012/C 035/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k právnym návrhom týkajúcim sa spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013

1

2012/C 035/02

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k legislatívnemu balíku týkajúcemu sa obetí trestných činov vrátane návrhu smernice, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, a návrhu nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach

10

2012/C 035/03

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o využívaní osobných záznamov o cestujúcich (PNR) a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA (DHS)

16


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 035/04

Výmenný kurz eura

23

2012/C 035/05

Správny výbor európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Prepočítavací kurz mien podľa nariadenia Rady (EHS) č. 574/72

24

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2012/C 035/06

Usmernenia o uplatňovaní článku 53 Dohody o EHP na služby námornej dopravy

26


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2012/C 035/07

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie – Vzdelávanie

40

2012/C 035/08

Výňatok z rozhodnutia súdu o Akcinė bendrovė bankas SNORAS podľa smernice 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (ďalej len „smernica“)

42


 

Korigendá

2012/C 035/09

Korigendum k výzve na predloženie návrhov na rok 2011 podľa viacročného pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na obdobie rokov 2007 – 2013 [rozhodnutie Komisie K(2011) 1772 zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie K(2011) 9531] (Ú. v. EÚ C 7, 10.1.2012)

43


SK

 

Top