EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:035:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 35, 9 ta' Frar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.035.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 35

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
9 ta' Frar 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2012/C 035/01

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-proposti legali għall-Politika Agrikola Komuni wara l-2013

1

2012/C 035/02

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq il-pakkett leġiżlattiv dwar il-vittmi tal-kriminalità, inkluża proposta għal Direttiva li tistabbilixxi standards minimi dwar id-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità u proposta għal Regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili

10

2012/C 035/03

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-użu u t-trasferiment ta’ Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti

16


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 035/04

Rata tal-kambju tal-euro

23

2012/C 035/05

Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej għas-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti – Rati ta' kambju ta' muniti konformi mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72

24

 

INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

2012/C 035/06

Linjigwida dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE għas-servizzi tat-trasport marittimu

26


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 035/07

Sejħa għall-proposti – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Żvilupp, distribuzzjoni, promozzjoni u taħriġ – Taħriġ

40

2012/C 035/08

Estratt mid-Deċiżjoni tal-Qorti rigward Akcinė bendrovė bankas SNORAS skont id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (minn hawn ’il quddiem “id-Direttiva”)

42


 

Rettifika

2012/C 035/09

Rettifika għas-sejħa annwali għall-proposti tal-2011 skont il-programm ta' ħidma annwali għall-2011 għal għotjiet fil-qasam tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) għall-perjodu 2007-2013 (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2011) 1772 kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2011) 9531) (ĠU C 7, 10.1.2012)

43


MT

 

Top