EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:035:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 35, 9 февруари 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.035.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 35

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
9 февруари 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 035/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно законодателните предложения за Общата селскостопанска политика след 2013 г.

1

2012/C 035/02

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно законодателен пакет за жертвите на престъпления, включително предложение за Директива за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и предложение за Регламент относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

10

2012/C 035/03

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати

16


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 035/04

Обменен курс на еврото

23

2012/C 035/05

Административна комисия на Европейските общности за социално осигуряване на работници мигранти — Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета

24

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2012/C 035/06

Насоки относно прилагането на член 53 от Споразумението за ЕИП към морските транспортни услуги

26


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2012/C 035/07

Покана за представяне на предложения — EACEA/5/12 — МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение популяризиране и обучение — Обучение

40

2012/C 035/08

Извлечение от съдебното решение относно Akcinė bendrovė bankas SNORAS съгласно Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (наричана по-долу „Директивата“)

42


 

Поправки

2012/C 035/09

Поправка на Поканата за представяне на предложения в рамките на годишната работна програма за 2011 г. за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за периода 2007—2013 г. (Решение C(2011) 1772 на Комисията, изменено с Решение C(2011) 9531 на Комисията) (ОВ С 7, 10.1.2012 г.)

43


BG

 

Top