EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:035:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 35, 9. veebruar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.035.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 35

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
9. veebruar 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2012/C 035/01

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast 2013. aastat

1

2012/C 035/02

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus kuriteoohvreid käsitleva õigusaktide paketi kohta, sealhulgas ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, ning ettepaneku kohta võtta vastu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta

10

2012/C 035/03

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja selle edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise kohta

16


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2012/C 035/04

Euro vahetuskurss

23

2012/C 035/05

Euroopa ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon – Valuutavahetuskursid vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 574/72

24

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2012/C 035/06

Suunised Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 53 kohaldamiseks mereveoteenuste suhtes

26


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 035/07

Konkursikutse – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Arendus, levi, edendus ja koolitus – Koolitus

40

2012/C 035/08

Väljavõte aktsiaseltsi Akcinė bendrovė bankas SNORAS suhtes tehtud kohtuotsusest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/24/EÜ krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta (edaspidi „direktiiv”)

42


 

Parandused

2012/C 035/09

Konkursikutsed taotluste esitamiseks, et saada 2011. aasta projektide raames toetust üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) iga-aastase tööprogrammi (2007–2013) alusel (Komisjoni otsus K(2011) 1772, mida on muudetud komisjoni otsusega K(2011) 9531), parandus (ELT C 7, 10.1.2012)

43


ET

 

Top