EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:035:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 35, 9. februar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.035.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 35

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
9. februar 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2012/C 035/01

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om lovgivningsforslagene til den fælles landbrugspolitik efter 2013

1

2012/C 035/02

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om lovpakken om ofrene for kriminalitet, herunder et forslag til direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og et forslag til forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

10

2012/C 035/03

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

16


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 035/04

Euroens vekselkurs

23

2012/C 035/05

De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring — Omregningskurser for valuta i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

24

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2012/C 035/06

Retningslinjer for anvendelsen af EØS-aftalens artikel 53 på søtransport

26


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 035/07

Indkaldelse af forslag — EACEA/5/12 — MEDIA 2007 — Udvikling, distribution markedsføring og uddannelse — Uddannelse

40

2012/C 035/08

Uddrag af domstolens beslutning vedrørende Akcinė bendrovė bankas SNORAS i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter (i det følgende benævnt »direktivet«)

42


 

Berigtigelser

2012/C 035/09

Berigtigelse til indkaldelse af forslag i henhold til det årlige arbejdsprogram for 2011 for støtte til det transeuropæiske transportnet (TEN-T) for perioden 2007-2013 (Kommissionens afgørelse K(2011) 1772, ændret ved Kommissionens afgørelse K(2011) 9531) (EUT C 7 af 10.1.2012)

43


DA

 

Top