EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:035:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 35, 9. únor 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.035.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 35

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
9. února 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2012/C 035/01

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k právním návrhům týkajícím se společné zemědělské politiky po roce 2013

1

2012/C 035/02

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k legislativnímu balíčku věnovanému obětem trestné činnosti, včetně návrhu směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, a návrhu nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech

10

2012/C 035/03

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

16


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 035/04

Směnné kurzy vůči euru

23

2012/C 035/05

Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Přepočítací koeficienty měn podle nařízení Rady (EHS) č. 574/72

24

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2012/C 035/06

Pokyny k uplatňování článku 53 Dohody o EHP v námořní dopravě

26


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2012/C 035/07

Výzva k předkládání návrhů – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Vývoj, distribuce propagace a vzdělávání – Vzdělávání

40

2012/C 035/08

Výtah ze soudního rozhodnutí týkajícího se společnosti Akcinė bendrovė bankas SNORAS v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (dále jen „směrnice“)

42


 

Opravy

2012/C 035/09

Oprava k předkládání návrhů v rámci ročního pracovního programu na rok 2011 pro granty v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) na období 2007–2013 (Rozhodnutí Komise K(2011) 1772 ve znění rozhodnutí K(2011) 9531) (Úř. věst. C 7 ze dne 10.1.2012)

43


CS

 

Top