EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:035:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 35, 9. helmikuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.035.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 35

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
9. helmikuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2012/C 035/01

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista lainsäädäntöehdotuksista

1

2012/C 035/02

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto rikoksen uhrien suojelua koskevasta lainsäädäntöpaketista, johon sisältyvät ehdotus direktiiviksi rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta sekä ehdotus asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta

10

2012/C 035/03

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä

16


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 035/04

Euron kurssi

23

2012/C 035/05

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta – Kurssit valuuttojen muuntamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 mukaisesti

24

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2012/C 035/06

Suuntaviivat ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta meriliikennepalveluihin

26


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 035/07

Ehdotuspyyntö – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Kehittäminen, levitys, myynninedistäminen ja koulutus – Koulutus

40

2012/C 035/08

Ote luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY, jäljempänä ’direktiivi’, nojalla tehdystä Akcinė bendrovė bankas SNORAS -pankkia koskevasta tuomioistuimen päätöksestä

42


 

Oikaisuja

2012/C 035/09

Oikaistaan vuoden 2011 vuotuinen ehdotuspyyntö, jonka perusteella myönnetään apurahoja vuodelle 2011 Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) vuosittaisesta työohjelmasta (2007–2013) (komission päätös C(2011) 1772, sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä C(2011) 9531) (EUVL C 7, 10.1.2012)

43


FI

 

Top