EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:035:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 35, 2012. gada 9. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.035.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 35

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 9. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2012/C 035/01

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada

1

2012/C 035/02

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par likumdošanas paketi par noziegumos cietušajiem, tostarp priekšlikumu direktīvai, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standartus un priekšlikumu regulai par aizsardzības pasākumu civillietās savstarpēju atzīšanu

10

2012/C 035/03

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par pasažieru datu reģistra ierakstu izmantošanu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam

16


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 035/04

Euro maiņas kurss

23

2012/C 035/05

Eiropas Kopienu migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma Administratīvā komisija – Valūtu konversijas kursi saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72

24

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2012/C 035/06

Norādījumi par EEZ līguma 53. panta piemērošanu jūras transporta pakalpojumiem

26


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2012/C 035/07

Aicinājums iesniegt piekšlikumus – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācība – Apmācība

40

2012/C 035/08

Izraksts no tiesas lēmuma attiecībā uz Akcinė bendrovė bankas SNORAS atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju (turpmāk “direktīva”)

42


 

Labojumi

2012/C 035/09

Labojums Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2011. gada darba programmu piešķīrumiem Eiropas transporta tīkla (TEN-T) jomā 2007.–2013. gadam (Komisijas Lēmums C(2011) 1772, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu C(2011) 9531) (OV C 7, 10.1.2012.)

43


LV

 

Top