EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:221:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 221, 08. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 221

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
8. septembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

414. plenárne zasadanie v dňoch 9. a 10. februára 2005

2005/C 221/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „XXXIII. správe o politike hospodárskej súťaže – 2003“SEC(2004) 658 v konečnom znení

1

2005/C 221/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich medzinárodnými železnicami“KOM(2004) 143 v konečnom znení – 2004/0049 (COD)

8

2005/C 221/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kompenzácii v prípadoch nedodržania zmluvných požiadaviek na kvalitu služieb nákladnej železničnej dopravy“KOM(2004) 144 v konečnom znení – 2004/0050 (COD)

13

2005/C 221/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Biela kniha o službách všeobecného záujmu KOM(2004) 374 v konečnom znení“

17

2005/C 221/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Využívanie geotermálnej energie – tepelná energie Zeme“

22

2005/C 221/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa uskutočnenia fázy budovania a implementácie a fázy prevádzky európskeho programu satelitnej rádionavigácie“KOM(2004) 477 v konečnom znení – 2004/0156 (COD)

28

2005/C 221/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o založení infraštruktúry pre priestorové informácie v Spoločenstve (INSPIRE)“COM(2004) 516 v konečnom znení – 2004/0175 (COD)

33

2005/C 221/8

Stanovisko odbornej sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a ochranu životného prostredia na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Povodňový manažment – opatrenia na predchádzanie, ochranu a minimalizáciu škôd“KOM(2004) 472 v konečnom znení

35

2005/C 221/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Rady o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky“KOM(2004) 489 v konečnom znení – 2004/0164 (CNS)

40

2005/C 221/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2759/75, nariadenie (EHS) č. 2771/75, nariadenie (EHS) č. 2777/75, nariadenie (ES) č. 1254/1999, nariadenie (ES) č. 1255/1999 a nariadenie (ES) č. 2529/2001 o zvláštnych opatreniach na podporu trhu“KOM(2004) 712 v konečnom znení – 2004/0254 (CNS)

44

2005/C 221/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Peking po desiatich rokoch: zhodnotenie pokroku dosiahnutého v otázke rovnoprávnosti mužov a žien v Európe a v rozvojových krajinách“

46

2005/C 221/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Zelenej knihe – Obstarávanie pre rezort obrany“KOM(2004) 608 v konečnom znení

52

2005/C 221/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva“KOM(2004) 139 v konečnom znení – 2004/0047 (COD)

56

2005/C 221/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o certifikácii vlakových čiat poverených riadením lokomotív a vlakov na železničnej sieti Spoločenstva“KOM(2004) 142 v konečnom znení – 2004/0048 (COD)

64

2005/C 221/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií“KOM(2004) 699 v konečnom znení – ref. 2004/0242 (CNS)

71

2005/C 221/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára európsky postup k platobnému príkazu“KOM(2004) 173 v konečnom znení – 2004/0055 COD

77

2005/C 221/17

Stanovisko odbornej sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť na tému „Návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o ochrane maloletých a ľudskej dôstojnosti a o práve na odpoveď vo vzťahu ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a informačných služieb“KOM(2004) 341 v konečnom znení – 2004/0117 (COD)

87

2005/C 221/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Politike zamestnanosti: Úloha EHSV po rozšírení EÚ a z pohľadu lisabonského procesu“

94

2005/C 221/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie pre Radu a Európsky parlament: Financovanie Natura 2000“KOM(2004) 431 v konečnom znení

108

2005/C 221/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní služieb na spoločnom trhu“(KOM(2004) 2 v konečnom znení – 2004/0001 (COD))

113

2005/C 221/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Zúčtovanie a vyrovnanie v Európskej únii – Cesta vpred“KOM(2004) 312 v konečnom znení

126

2005/C 221/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu na uznesenie Európskeho parlamentu a Rady o integrovanom akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania“KOM(2004) 474 v konečnom znení – 2004/0153 (COD)

134

2005/C 221/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ako dosiahnuť lepšiu integráciu regiónov postihnutých trvalými prírodnými a štrukturálnymi znevýhodneniami“

141

2005/C 221/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Účinky rozšírenia EÚ na spotrebiteľskú politiku“

153


SK

 

Top