EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:221:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 221, 08 september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 221

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtioåttonde årgången
8 september 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

414:e plenarsession den 9–10 februari 2005

2005/C 221/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken – 2003”(SEK(2004) 658 slutlig)

1

2005/C 221/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om internationella tågresenärers rättigheter och skyldigheter”(KOM(2004) 143 slutlig – 2004/0049 COD)

8

2005/C 221/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättning vid åsidosättande av avtalade kvalitetskrav för godstransport på järnväg”(KOM(2004) 144 slutlig – 2004/0050 COD)

13

2005/C 221/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Vitbok om tjänster av allmänt intresse”(KOM(2004) 374 slutlig)

17

2005/C 221/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Användning av geotermisk energi – jordvärme”

22

2005/C 221/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation”(KOM(2004) 477 slutlig – 2004/0156 COD)

28

2005/C 221/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE)”(KOM(2004) 516 slutlig – 2004/0175 COD)

33

2005/C 221/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Hantering av översvämningsrisker – Förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder och skadebegränsande åtgärder”(KOM(2004) 472 slutlig)

35

2005/C 221/9

Yttrande från europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”förslag till rådets förordning om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken”(KOM(2004) 489 slutlig – 2004/0164 CNS)

40

2005/C 221/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2759/75, förordning (EEG) nr 2771/75, förordning (EEG) nr 2777/75, förordning (EG) nr 1254/1999, förordning (EG) nr 1255/1999 och förordning (EG) nr 2529/2001 i fråga om undantagsåtgärder till stöd för marknaden”(KOM(2004) 712 slutlig – 2004/0254 CNS)

44

2005/C 221/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Peking, 10 år senare: Framstegen på jämställdhetsområdet i Europa och utvecklingsländerna

46

2005/C 221/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Försvarsupphandlingar”(KOM(2004) 608 slutlig)

52

2005/C 221/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar”(KOM(2004) 139 slutlig – 2004/0047 COD)

56

2005/C 221/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behörighetsprövning av tågpersonal som är nödvändig för framförandet av lok och tåg på gemenskapens järnvägsnät”KOM(2004) 142 slutlig – 2004/0048 (COD)

64

2005/C 221/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet för perioden 1 januari 2006 till 31 december 2008”(KOM(2004) 699 slutlig – 2004/0242 (CNS)

71

2005/C 221/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande”(KOM(2004) 173 slutlig – 2004/0055 COD)

77

2005/C 221/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om skyddet av minderåriga, skyddet av den mänskliga värdigheten och rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och informationstjänster”(KOM(2004) 341 slutlig – 2004/0117 COD)

87

2005/C 221/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Sysselsättningspolitik: EESK:s roll efter utvidgningen och inom ramen för Lissabonprocessen

94

2005/C 221/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Finansieringen av Natura 2000”(KOM(2004) 431 slutlig)

108

2005/C 221/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden (KOM(2004) 2 slutlig – 2004/0001 COD)

113

2005/C 221/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Clearing och avveckling i Europeiska unionen – förslag till åtgärder och strategier”(KOM(2004) 312 slutlig)

126

2005/C 221/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att inrätta ett integrerat handlingsprogram inom livslångt lärande”(KOM(2004) 474 slutlig – 2004/0153 COD)

134

2005/C 221/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hur skall regioner med permanenta naturbetingade och strukturella handikapp integreras på ett bättre sätt?”

141

2005/C 221/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Konsumentpolitiken efter EU:s utvidgning

153


SV

 

Top