Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:221:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 221, 2005. gada 08. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 221

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 8. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

414. plenārajā sesijā 2005. gada 9. un 10. februāraī

2005/C 221/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums XXXIII ziņojums par konkurences politiku — 2003 SEC(2004) 658 final

1

2005/C 221/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Eiropas Parlamenta un Padomes regulas priekšlikums par starptautiskā dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (COM(2004) 143 final — 2004/0049 (COD))

8

2005/C 221/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kompensācijām gadījumos, kad kravas neatbilst līgumā paredzētajām dzelzceļa pārvadājumu prasībām (COM(2004) 144 final — 2004/0050 (COD))

13

2005/C 221/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Balto grāmatu un vispārējo interešu pakalpojumiem (COM (2004) 374 final)

17

2005/C 221/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu “Ģeotermiskās enerģijas — zemes siltuma izmantošana”

22

2005/C 221/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums attiecībā uz Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas satelītu radionavigācijas programmas izvēršanas un komerciālās ekspluatācijas fāzes īstenošanu (COM(2004) 477 final — 2004/0156 (COD))

28

2005/C 221/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko nosaka telpiskās informācijas infrastruktūru Kopienā (INSPIRE) (COM(2004) 516 final — 2004/0175 (COD))

33

2005/C 221/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Plūdu riska pārvaldība — plūdu novēršana, mazināšana un pretplūdu aizsardzība (COM (2004) 472 final)

35

2005/C 221/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Padomes Regulas priekšlikumu par Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (COM(2004) 489 final — 2004/0164 (CNS))

40

2005/C 221/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Ierosinājums Padomes Regulai, ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2759/75, (EEK) Nr. 2771/75, (EEK) Nr. 2777/75, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1255/1999 un (EK) Nr. 2529/2001 attiecībā uz ārkārtas pasākumiem tirgus atbalstam (COM(2004) 712 final — 2004/0254 (CNS))

44

2005/C 221/11

Eiropas Ekonomikas un socialo lietu komitejas Atzinums Pekina +10: pārskats par panākumiem, kādi gūti dzimumu vienlīdzības jomā Eiropā un jaunattīstības valstīs

46

2005/C 221/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Zaļo grāmatu — Iepirkumi aizsardzības jomā (COM(2004) 608 final)

52

2005/C 221/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, kas groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļu attīstību (COM(2004) 139 final — 2004/0047 (COD))

56

2005/C 221/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par vilcienu apkalpju, kas vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu tīklā, sertificēšanu (COM(2004) 142 final — 2004/0048 (COD))

64

2005/C 221/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Padomes Regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (COM(2004)699 final)

71

2005/C 221/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par maksājumu piedziņas procedūras iedibināšanu (COM(2004) 173 fina/3 — 2004/0055 COD)

77

2005/C 221/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par nepilngadīgo un cilvēka cieņas aizsardzību un tiesībām uz atbildi saistībā ar Eiropas audiovizuālo un informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju (COM(2004) 341 final — 2004/0117 (COD))

87

2005/C 221/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Nodarbinātības politika: EESK loma pēc paplašināšanās un Lisabonas procesa perspektīvā

94

2005/C 221/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Natura 2000 finansējums (COM(2004) 431 final)

108

2005/C 221/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par pakalpojumiem vienotajā tirgū (COM(2004) 2 final — 2004/0001 (COD))

113

2005/C 221/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Klīrings un norēķini Eiropas Savienībā: turpmākie pasākumi (COM(2004) 312 final)

126

2005/C 221/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par integrētas rīcības programmas izveidi mūžizglītības jomā COM(2004) 474 FINAL — 2004/0153 (COD)

134

2005/C 221/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par iespējām panākt nelabvēlīgu dabas apstākļu un struktūras traucējumu ietekmētu reģionu labāku integrāciju

141

2005/C 221/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Patērētāju politika pēc ES paplašināšanās

153


LV

 

Top