EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:221:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 221, 2005m. rugsėjis 08d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 221

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

48 tomas
2005m. rugsėjo 8d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

414-ojoje plenarinė sesija, 2005 m. vasario 9 d.-10 d.

2005/C 221/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl XXXIII-ojo pranešimo dėl konkurencijos politikos — 2003 m. SEK(2004) 658 galutinis

1

2005/C 221/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tarptautinio geležinkelio keleivių teisių ir pareigų COM(2004) 143 galutinis — 2004/0049 (COD)

8

2005/C 221/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kompensacijų už krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų sutartinių kokybės reikalavimų nesilaikymą KOM(2004) 144 galutinis — 2004/0050 (COD)

13

2005/C 221/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui — Baltoji knyga dėl visuotinės svarbos paslaugų“KOM(2004) 374 galutinis

17

2005/C 221/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Geoterminės energijos — žemės gelmių šilumos — naudojimo

22

2005/C 221/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo KOM(2004) 477 galutinis — 2004/0156 (COD)

28

2005/C 221/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, sukuriančią Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) KOM (2004) 516 galutinis -2004/0175 (COD)

33

2005/C 221/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui — Potvynių rizikos valdymas — potvynių prevencija, apsauga nuo potvynių ir jų pasekmių sušvelninimas KOM(2004) 472 galutinis

35

2005/C 221/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo KOM(2004) 489 galutinis — 2004/0164 (CNS)

40

2005/C 221/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2759/75, (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1255/1999, (EB) Nr. 2529/2001 dėl išimtinių rinkos rėmimo priemonių KOM(2004) 712 galutinis — 2004/0254 (CNS)

44

2005/C 221/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pekinas +10: Europoje ir besivystančiose šalyse lyčių lygybės srityje pasiektos pažangos peržiūra

46

2005/C 221/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos — Viešieji pirkimai gynybos srityje KOM(2004) 608 galutinis

52

2005/C 221/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, pakeičiančią Tarybos direktyvą 91/440/EB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros COM(2004) 139 galutinis — 2004/0047 (COD)

56

2005/C 221/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl Bendrijos geležinkelių tinkle lokomotyvus bei traukinius valdančios traukinių įgulos sertifikavimo COM(2004) 142 galutinis — 2004/0048 (COD)

64

2005/C 221/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo parengti Tarybos reglamentą, numatantį bendrųjų preferencinių muitų tarifų sistemos taikymą KOM(2004) 699 galutinis — 2004/0242 (CNS)

71

2005/C 221/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį Europos mokėjimo įpareigojimo procedūrą KOM(2004) 173 galutinis/3 — 2004/0055 COD

77

2005/C 221/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos bei atsakymo teisės, atsižvelgiant į Europos audiovizualinių bei informacijos paslaugų pramonės konkurencingumą KOM(2004) 341 galutinis — 2004/0117 (COD)

87

2005/C 221/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Užimtumo politikos: EESRK vaidmuo po plėtros ir Lisabonos proceso perspektyvoje

94

2005/C 221/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui — Natura 2000 finansavimas KOM(2004) 431 galutinis

108

2005/C 221/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl paslaugų vidaus rinkoje (KOM(2004) 2 galutinis — 2004/0001 (COD)

113

2005/C 221/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Kliringo ir atsiskaitymų Europos Sąjungoje — Būsimos priemonės KOM(2004) 312 galutinis

126

2005/C 221/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, nustatantį integruotą veiksmų programą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje KOM(2004) 474 galutinis — 2004/0153 (KOD)

134

2005/C 221/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Kaip geriau integruoti regionus, turinčius nuolatinių gamtinių ir struktūrinių kliūčių“

141

2005/C 221/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Vartotojų politikos po ES plėtros

153


LT

 

Top