Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:221:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 221, 08. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 221

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
8. september 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

414. plenarforsamling den 9. -10. februar 2005

2005/C 221/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »XXXIII. Beretning om Konkurrencepolitikken — 2003«SEK(2004) 658 endelig

1

2005/C 221/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om internationale jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser«KOM(2004) 143 endelig — 2004/0049 (COD)

8

2005/C 221/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning ved manglende overholdelse af kontraktlige kvalitetskrav i forbindelse med jernbanefragt«KOM(2004) 144 endelig — 2004/0050 (COD)

13

2005/C 221/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Hvidbog om forsyningspligtydelser«KOM(2004) 374 endelig

17

2005/C 221/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Udnyttelse af geotermisk energi — jordvarme«

22

2005/C 221/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation«KOM(2004) 477 endelig — 2004/0156 (COD)

28

2005/C 221/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE)«KOM(2004) 516 endelig — 2004/0175 (COD)

33

2005/C 221/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om styring af oversvømmelsesrisikoen — Oversvømmelsesforebyggelse, oversvømmelsessikring og oversvømmelsesbekæmpelse«KOM(2004) 472 endelig

35

2005/C 221/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om finansiering af den fælles landbrugspolitik«KOM(2004) 489 endelig — 2004/0164 (CNS)

40

2005/C 221/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2759/75, (EØF) nr. 2771/75, (EØF) nr. 2777/75, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1255/1999 og (EF) nr. 2529/2001 for så vidt angår undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet«KOM(2004) 712 endelig — 2004/0254 (CNS)

44

2005/C 221/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »10 år efter Beijing: vurdering af fremskridtene på området for ligestilling mellem mænd og kvinder i Europa og i udviklingslandene«

46

2005/C 221/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbogen om offentlige indkøb af forsvarsmateriel«KOM(2004) 608 endelig

52

2005/C 221/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner«KOM(2004) 139 endelig — 2004/0047 (COD)

56

2005/C 221/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om certificering af togpersonale, der fremfører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet«(KOM(2004) 142 endelig — 2004/0048 (COD))

64

2005/C 221/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer«KOM(2004) 699 endelig — 2004/0242 (CNS)

71

2005/C 221/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk betalingspåbudsprocedure KOM(2004) 173 endelig/3 — 2004/0055 (COD)

77

2005/C 221/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester«KOM(2004) 341 endelig — 2004/0117 (COD)

87

2005/C 221/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Beskæftigelsespolitikken: EØSU's rolle efter udvidelsen og i lyset af Lissabon-processen«

94

2005/C 221/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Finansiering af Natura 2000«KOM(2004) 431 endelig

108

2005/C 221/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked (KOM(2004) 2 endelig — 2004/0001 (COD))

113

2005/C 221/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — »Clearing og afvikling i Den Europæiske Union — Vejen frem««KOM(2004) 312 endelig

126

2005/C 221/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af et integreret handlingsprogram inden for livslang læring KOM(2004) 474 endelig — 2004/0153 (COD)

134

2005/C 221/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Bedre integration af regioner med vedvarende naturbetingede og strukturelle handicap«

141

2005/C 221/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forbrugerpolitikken efter EU's udvidelse«

153


DA

 

Top