Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 309, 18 septembrie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 309

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
18 septembrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 309/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 309/02

Cauza C-599/14 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 iulie 2017 – Consiliul Uniunii Europene/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Regatul Țărilor de Jos, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Comisia Europeană [Recurs — Politica externă și de securitate comună — Combaterea terorismului — Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități — Înghețarea fondurilor — Poziția comună 2001/931/PESC — Articolul 1 alineatele (4) și (6) — Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 — Articolul 2 alineatul (3) — Menținerea unei organizații pe lista persoanelor, a grupurilor sau a entităților implicate în acte de terorism — Condiții — Baza factuală a deciziilor de înghețare a fondurilor — Decizie adoptată de o autoritate competentă — Obligația de motivare]

2

2017/C 309/03

Avizul 1/15: Avizul Curții (Marea Cameră) din 26 iulie 2017 – Parlamentul European [Aviz dat în temeiul articolului 218 alineatul (11) TFUE — Proiect de acord între Canada și Uniunea Europeană — Transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor aerieni dinspre Uniune spre Canada — Temeiuri juridice adecvate — Articolul 16 alineatul (2), articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a) TFUE — Compatibilitatea cu articolele 7 și 8, precum și cu articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene]

3

2017/C 309/04

Cauza C-79/15 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 iulie 2017 – Consiliul Uniunii Europene/Hamas, Comisia Europeană [Recurs — Politica externă și de securitate comună — Combaterea terorismului — Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități — Înghețarea fondurilor — Poziția comună 2001/931/PESC — Articolul 1 alineatele (4) și (6) — Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 — Articolul 2 alineatul (3) — Menținerea unei organizații pe lista persoanelor, a grupurilor sau a entităților implicate în acte de terorism — Condiții — Baza factuală a deciziilor de înghețare a fondurilor — Decizie adoptată de o autoritate competentă — Obligația de motivare]

4

2017/C 309/05

Cauza C-517/15 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 26 iulie 2017 – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Comisia Europeană [Recurs — Concurență — Articolele 101 și 102 TFUE — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 30 — Decizia Comisiei Europene de constatare a unei înțelegeri ilegale pe piața europeană a sticlei pentru industria auto — Publicarea unei versiuni neconfidențiale a acestei decizii — Respingerea unei cereri de tratament confidențial al anumitor informații — Mandat al consilierului-auditor — Decizia 2011/695/UE — Articolul 8 — Confidențialitate — Informații provenite dintr-o cerere de clemență — Respingere în parte a cererii de tratament confidențial — Încredere legitimă — Egalitate de tratament]

5

2017/C 309/06

Cauza C-560/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze [Trimitere preliminară — Reţele și servicii de comunicaţii electronice — Servicii de telecomunicații — Directivele 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/77/CE — Atribuirea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio de difuzare digitală terestră pentru radio și televiziune — Anularea unei proceduri de selecție gratuite („beauty contest”) în curs și înlocuirea acestei proceduri cu o procedură de licitație — Intervenția legiuitorului național — Independența autorităților naționale de reglementare — Consultare prealabilă — Criterii de atribuire — Încredere legitimă]

5

2017/C 309/07

Cauza C-670/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesarbeitsgericht – Germania) – procedura inițiată de Jan Šalplachta (Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Acces la justiție în cauzele transfrontaliere — Directiva 2003/8/CE — Norme minime comune privind asistența judiciară acordată în cadrul unor asemenea cauze — Domeniu de aplicare — Reglementare a unui stat membru care prevede caracterul nerambursabil al cheltuielilor cu traducerea documentelor anexate necesare soluționării unei cereri de asistență judiciară)

6

2017/C 309/08

Cauza C-696/15 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 iulie 2017 – Republica Cehă/Comisia Europeană [Recurs — Transporturi — Directiva 2010/40/UE — Implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier — Articolul 7 — Delegare de competențe în favoarea Comisiei Europene — Limite — Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 — Furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale — Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 — Date și proceduri pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră — Articolul 290 TFUE — Definire expresă a obiectivelor, a conținutului, a domeniului de aplicare și a duratei delegării de competențe — Element esențial al materiei în cauză — Înființarea unui organism de control]

7

2017/C 309/09

Cauza C-80/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal administratif de Montreuil – Franța) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie [Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2003/87/CE — Articolul 10a alineatul (1) — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană — Alocare a cotelor cu titlu gratuit — Decizia 2011/278/UE — Validitate — Principiul bunei administrări — Stabilirea produsului de referință pentru metalul lichid — Recurgerea la datele extrase din „BREF” fier și oțel și din Orientările pentru stabilirea criteriilor de referință pentru metalul lichid — Noțiunea „produse similare” — Obligația de motivare]

7

2017/C 309/10

Cauza C-84/16 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 26 iulie 2017 – Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Marcă figurativă care cuprinde elementul verbal „XKING” — Opoziție a titularului mărcilor naționale și a înregistrării internaționale care cuprinde elementul verbal „X” — Respingerea opoziției de către camera de recurs — Risc de confuzie — Denaturarea elementelor de probă]

8

2017/C 309/11

Cauza C-112/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Trimitere preliminară — Comunicații electronice — Servicii de telecomunicații — Directivele 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/77/CE — Egalitate de tratament — Stabilirea numărului de frecvențe radio care trebuie atribuite fiecărui operator care este deja titular al unor frecvențe radio analogice — Luarea în considerare a frecvențelor radio utilizate în mod ilegal — Corespondență între numărul de frecvențe radio analogice deținute și numărul de frecvențe radio digitale obținute)

9

2017/C 309/12

Cauza C-175/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein oikeus – Finlanda) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry (Trimitere preliminară — Directiva 2003/88/CE — Articolul 17 — Protecția securității și a sănătății lucrătorilor — Organizarea timpului de lucru — Indemnizații suplimentare — Asociație de protecție a copiilor — „Părinți din satul copiilor” — Absență temporară a „părinților” titulari — Lucrătoare angajate în calitate de „părinți” suplinitori — Noțiune)

10

2017/C 309/13

Cauza C-182/16 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 26 iulie 2017 – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Marcă figurativă care cuprinde elementul verbal „STICK MiniMINI Beretta” — Opoziția titularului mărcii Uniunii Europene verbale Mini Wini — Respingerea opoziției de către camera de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Risc de confuzie — Nivelul atenției publicului relevant — Poziție distinctivă autonomă — Caracter dominant — Criterii de evaluare a similitudinii vizuale — Obligația de motivare]

10

2017/C 309/14

Cauzele conexate C-196/16 și C-197/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 iulie 2017 (cereri de decizie preliminară formulate de Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Italia) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) și alții/Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente (Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 85/337/CEE — Directiva 2011/92/UE — Posibilitatea de a efectua, a posteriori, o evaluare a impactului asupra mediului al unei instalații de producere de energie pe bază de biogaz, aflată în funcțiune, în vederea obținerii unei noi autorizații)

11

2017/C 309/15

Cauza C-225/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Procedură penală împotriva Mossa Ouhrami [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală — Directiva 2008/115/CE — Articolul 11 alineatul (2) — Decizie privind o interdicție de intrare adoptată înainte de intrarea în vigoare a acestei directive și care vizează o durată mai lungă decât cea prevăzută de directiva menționată — Punctul de plecare al perioadei interdicției de intrare]

12

2017/C 309/16

Cauza C-348/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Milano – Italia) – Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Trimitere preliminară — Politica privind azilul — Directiva 2013/32/UE — Articolele 12, 14, 31 și 46 — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Acțiune împotriva unei decizii de respingere a unei cereri de protecție internațională — Posibilitatea instanței de a se pronunța fără audierea solicitantului)

12

2017/C 309/17

Cauza C-386/16: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Lituania) – „Toridas” UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [„Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 138 alineatul (1) — Calificarea unei operațiuni drept livrare intracomunitară — Scutirea livrărilor intracomunitare de bunuri — Intenția persoanei care achiziționează bunurile de a revinde bunurile cumpărate unei persoane impozabile într-un alt stat membru înaintea ieșirii lor de pe teritoriul primului stat membru — Eventuala incidență a prelucrării unei părți a bunurilor înaintea expedierii lor”]

13

2017/C 309/18

Cauza C-471/16 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 26 iulie 2017 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Meissen Keramik GmbH [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative care cuprinde elementul verbal „meissen” — Respingerea opoziției — Elemente de probă prezentate pentru prima dată — Denaturarea — Utilizare serioasă a mărcilor anterioare — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 7 alineatul (3) — Articolul 8 alineatul (5) — Legătura dintre mărcile care trebuie comparate]

14

2017/C 309/19

Cauza C-490/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – A.S./Republica Slovenia [Trimitere preliminară — Regulamentul (UE) nr. 604/2013 — Determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe — Sosirea unui număr excepțional de ridicat de resortisanți ai unor țări terțe dorind să obțină o protecție internațională — Organizarea trecerii frontierei de către autoritățile unui stat membru în vederea tranzitării către un alt stat membru — Intrare autorizată prin derogare pentru motive umanitare — Articolul 13 — Trecerea ilegală a unei frontiere externe — Termen de 12 luni de la trecerea frontierei — Articolul 27 — Cale de atac — Întinderea controlului jurisdicțional — Articolul 29 — Termen de șase luni în vederea executării transferului — Calculul termenelor — Exercitarea unei căi de atac — Efect suspensiv]

14

2017/C 309/20

Cauza C-519/16: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalia) – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública [Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Regulamentul (CE) nr. 882/2004 — Controale oficiale privind hrana pentru animale și produsele alimentare — Finanțarea controalelor oficiale — Articolele 26 și 27 — Impozitare — Onorarii sau taxe — Taxă asupra unităților comerciale din sectorul alimentar]

15

2017/C 309/21

Cauza C-646/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – procedură inițiată de Khadija Jafari și Zainab Jafari [Trimitere preliminară — Regulamentul (UE) nr. 604/2013 — Determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe — Sosirea unui număr excepțional de ridicat de resortisanți ai unor țări terțe dorind să obțină o protecție internațională — Organizarea trecerii frontierei de către autoritățile unui stat membru în vederea tranzitării către un alt stat membru — Intrare autorizată prin derogare pentru motive umanitare — Articolul 2 litera (m) — Noțiunea „viză” — Articolul 12 — Eliberarea unei vize — Articolul 13 — Trecere ilegală a unei frontiere externe]

16

2017/C 309/22

Cauza C-670/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 iulie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Minden – Germania) – Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland [Trimitere preliminară — Regulamentul (UE) nr. 604/2013 — Determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe — Articolul 20 — Începutul procesului de determinare — Prezentarea unei cereri de protecție internațională — Proces-verbal întocmit de autorități, care a ajuns la autoritățile competente — Articolul 21 alineatul (1) — Termenele prevăzute pentru formularea unei cereri de preluare — Transferul responsabilității către un alt stat membru — Articolul 27 — Cale de atac — Întinderea controlului jurisdicțional]

17

2017/C 309/23

Cauza C-262/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 10 mai 2017 – Solvay Chimica Italia SpA și alții/Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Cauza C-263/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 10 mai 2017 – Whirlpool Europe Srl și alții/Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Cauza C-273/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 10 mai 2017 – Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Cauza C-297/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 23 mai 2017 – Bashar Ibrahim/Republica Federală Germania

20

2017/C 309/27

Cauza C-299/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Berlin (Germania) la 23 mai 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

21

2017/C 309/28

Cauza C-312/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesarbeitsgericht Hamm (Germania) la 29 mai 2017 – Surjit Singh Bedi/Republica Federală Germania, Republica Federală Germania în nume propriu, dar reprezentând Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

22

2017/C 309/29

Cauza C-318/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 30 mai 2017 – Mahmud Ibrahim și alții/Republica Federală Germania

23

2017/C 309/30

Cauza C-319/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 30 mai 2017 – Nisreen Sharqawiși alții/Republica Federală Germania

24

2017/C 309/31

Cauza C-328/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italia) la 31 mai 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA și alții/Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Cauza C-331/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte d’appello di Roma (Italia) la 1 iunie 2017 – Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Cauza C-342/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) la 8 iunie 2017 – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Cauza C-368/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Düsseldorf (Germania) la 16 iunie 2017 – Hüsken și alții/Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Cauza C-374/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 21 iunie 2017 – Finanzamt B/A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Cauza C-389/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 29 iunie 2017 – UAB „EVP International”/Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Cauza C-400/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Dolj (România) la data de 30 iunie 2017 – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Cauza C-402/17 P: Recurs introdus la 4 iulie 2017 de JYSK sp. z o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 4 mai 2017 în cauza T-403/15, JYSK sp. z o.o./Comisia Europeană

29

2017/C 309/39

Cauza C-413/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 10 iulie 2017 – UAB „Roche Lietuva”/VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Cauza C-431/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) la 17 iulie 2017 – Monachos Eirinaios (călugărul Ireneos), pe numele laic Antonios Iakumakis/Baroul din Atena

30

2017/C 309/41

Cauza C-443/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 24 iulie 2017 – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Cauza C-458/17 P: Recurs introdus la 31 iulie 2017 de Rami Makhlouf împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 18 mai 2017 în cauza T-410/16, Rami Makhlouf/Consiliul Uniunii Europene

31

 

Tribunalul

2017/C 309/43

Cauza T-371/17 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 12 iulie 2017 – Qualcomm și Qualcomm Europe/Comisia [„Măsuri provizorii — Concurență — Antitrust — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 18 alineatul (3) — Decizie de solicitare de informații — Cerere de măsuri provizorii — Lipsa urgenței”]

33

2017/C 309/44

Cauza T-429/17: Acțiune introdusă la 11 iulie 2017 – Laboratoires Majorelle/EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Cauza T-438/17: Acțiune introdusă la 17 iulie 2017 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Cauza T-456/17: Acțiune introdusă la 21 iulie 2017 – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Cauza T-459/17: Acțiune introdusă la 21 iulie 2017 – Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Cauza T-464/17: Acțiune introdusă la 26 iulie 2017 – TP/Comisia

36

2017/C 309/49

Cauza T-465/17: Acțiune introdusă la 26 iulie 2017 – VKR Holding/EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Cauza T-469/17: Acțiune introdusă la 28 iulie 2017 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Cauza T-470/17: Acțiune introdusă la 26 iulie 2017 – Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Cauza T-471/17: Acțiune introdusă la 28 iulie 2017 – Edison/EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Cauza T-488/17: Acțiune introdusă la 3 august 2017 – Ghost – Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Cauza T-489/17: Acțiune introdusă la 2 august 2017 – Windspiel Manufaktur/EUIPO (Reprezentarea unui dop de sticlă)

40

2017/C 309/55

Cauza T-13/16: Ordonanța Tribunalului din 18 iulie 2017 – Gauff/EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Cauza T-260/17: Ordonanța Tribunalului din 7 iulie 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


RO

 

Top