Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 309, 18. září 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 309

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
18. září2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 309/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 309/02

Věc C-599/14 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 – Rada Evropské unie v. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Nizozemské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Boj proti terorismu — Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům — Zmrazení finančních prostředků — Společný postoj 2001/931/SZBP — Článek 1 odst. 4 a 6 — Nařízení (ES) č. 2580/2001 — Článek 2 odst. 3 — Ponechání organizace na seznamu osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů — Podmínky — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků — Rozhodnutí přijaté příslušným orgánem — Povinnost uvést odůvodnění“

2

2017/C 309/03

Posudek 1/15: Posudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 – Evropský parlament „Posudek vydaný na základě čl. 218 odst. 11 SFEU — Návrh dohody mezi Kanadou a Evropskou unií — Předávání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě z Unie do Kanady — Náležitý právní základ — Článek 16 odst. 2, čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) SFEU — Slučitelnost s články 7 a 8 a s čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie“

3

2017/C 309/04

Věc C-79/15 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 – Rada Evropské unie v. Hamas, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Boj proti terorismu — Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům — Zmrazení finančních prostředků — Společný postoj 2001/931/SZBP — Článek 1 odst. 4 a 6 — Nařízení (ES) č. 2580/2001 — Článek 2 odst. 3 — Ponechání organizace na seznamu osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů — Podmínky — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků — Rozhodnutí přijaté příslušným orgánem — Povinnost uvést odůvodnění“

4

2017/C 309/05

Věc C-517/15 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. července 2017 – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Článek 101 a 102 SFUE — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Článek 30 — Rozhodnutí Evropské komise konstatující protiprávní kartelovou dohodu na evropském trhu se skly určenými pro motorová vozidla — Zveřejnění nedůvěrné verze tohoto rozhodnutí — Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s některými informacemi — Mandát úředníka pro slyšení — Rozhodnutí 2011/695/EU — Článek 8 — Důvěrnost — Informace pocházející z žádosti o shovívavost — Částečné zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení — Legitimní očekávání — Rovné zacházení“

5

2017/C 309/06

Věc C-560/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Europa Way Srl, Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze „Řízení o předběžné otázce — Sítě a služby elektronických komunikací — Telekomunikační služby — Směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES — Přidělování práv na užívání frekvencí pro digitální pozemní rádiové a televizní vysílání — Zrušení probíhajícího bezplatného výběrové řízení (soutěž krásy) a nahrazení uvedeného řízení dražbou — Zásah vnitrostátního zákonodárce — Nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů — Předchozí konzultace — Kritéria zadávání — Legitimní očekávání“

5

2017/C 309/07

Věc C-670/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht – Německo) – řízení zahájené na návrh Jana Šalplachty „Řízení o předběžné otázce — Oblast svobody, bezpečnosti a práva — Přístup k spravedlnosti v přeshraničních sporech — Směrnice 2003/8/ES — Minimální společná pravidla pro právní pomoc v těchto sporech — Oblast působnosti — Právní úprava členského státu, jež stanoví, že se náklady na překlad podkladů potřebných k vyřízení žádosti o právní pomoc nenahrazují“

6

2017/C 309/08

Věc C-696/15 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 – Česká republika v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Doprava — Směrnice 2010/40/EU — Zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy — Článek 7 — Přenesení pravomoci na Evropskou komisi — Meze — Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 — Poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla — Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 — Údaje a postupy pro bezplatné poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům — Článek 290 SFEU — Výslovné vymezení cílů, obsahu, rozsahu a doby trvání přenesení pravomoci — Podstatný prvek předmětné oblasti — Zřízení kontrolního orgánu“

7

2017/C 309/09

Věc C-80/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Montreuil – Francie) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine v. Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a odst. 1 — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Přidělování bezplatných povolenek — Rozhodnutí 2011/278/EU — Platnost — Zásada řádné správy — Určení referenční úrovně produktu pro tekutý kov — Použití údajů pocházejících z ‚BREF‘ pro železo a ocel a pokynů pro určení referenčních úrovní pro tekutý kov — Pojem ‚podobné produkty‘ — Referenční zařízení — Povinnost uvést odůvodnění“

7

2017/C 309/10

Věc C-84/16 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. července 2017 – Continental Reifen Deutschland GmbH v. Compagnie générale des établissements Michelin, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odstavec 1 písm. b) — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek ‚XKING‘ — Námitky majitele národních ochranných známek a mezinárodního zápisu obsahujících slovní prvek ‚X‘ — Zamítnutí námitek odvolacím senátem — Nebezpečí záměny — Zkreslení důkazů“

8

2017/C 309/11

Věc C-112/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Persidera SpA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Elektronické komunikace — Telekomunikační služby — Směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES — Rovné zacházení — Stanovení počtu digitálních rádiových frekvencí, které je nutno přidělit každému držiteli analogových rádiových frekvencí — Zohlednění analogových rádiových frekvencí, které byly doposud užívány protiprávně — Soulad mezi počtem držených analogových rádiových frekvencí a počtem získaných digitálních rádiových frekvencí“

9

2017/C 309/12

Věc C-175/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus – Finsko) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik v. SOS-Lapsikylä ry „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2003/88/ES — Článek 17 — Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků — Úprava pracovní doby — Doplňkové příplatky — Spolek na ochranu dětí — ‚Náhradní rodiče v dětské vesničce‘ — Dočasná nepřítomnost ‚náhradních rodičů‘ — Pracovnice zaměstnané coby ‚zástupkyně náhradních rodičů‘ — Pojem“

10

2017/C 309/13

Věc C-182/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. července 2017 – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek ‚STICK MiniMINI Beretta‘ — Námitka majitelky slovní ochranné známky Evropské unie Mini Wini — Zamítnutí námitky odvolacím senátem Úřadem Evropské unie pro dušení vlastnictví (EUIPO) — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odstavec 1 písm. b) — Nebezpečí záměny — Úroveň pozornosti relevantní veřejnosti — Samostatná rozlišovací role — Dominantní charakter — Kritéria pro posouzení obrazové podobnosti — Povinnost uvést odůvodnění“

10

2017/C 309/14

Spojené věci C-196/16 a C-197/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Itálie) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) a další v. Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 85/337/EHS — Směrnice 2011/92/EU — Možnost provést dodatečné posouzení vlivů, které má zařízení na výrobu elektrické energie z bioplynu v provozu, na životní prostředí, za účelem získání nového povolení“

11

2017/C 309/15

Věc C-225/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – trestní řízení proti Mossovi Ouhramimu „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí — Směrnice 2008/115/ES — Článek 11 odst. 2 — Rozhodnutí o zákazu vstupu přijaté před vstupem této směrnice v platnost a vztahující se na delší dobu, než je doba stanovená uvedenou směrnicí — Počátek běhu doby zákazu vstupu“

12

2017/C 309/16

Věc C-348/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Milano – Itálie) – Moussa Sacko v. Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano „Řízení o předběžné otázce — Azylová politika — Směrnice 2013/32/EU — Články 12, 14, 31 a 46 — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47 — Právo na účinnou soudní ochranu — Žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu — Možnost soudu rozhodnout bez nařízení výslechu žadatele“

12

2017/C 309/17

Věc C-386/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Toridas“ UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 138 odst. 1 — Kvalifikace plnění jako dodání zboží uvnitř Společenství — Osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně — Záměr pořizovatele zakoupené zboží dále prodat osobě povinné k dani v jiném členském státě před tím, než toto zboží opustí území prvního členského státu — Případný vliv zpracování části zboží před jeho odesláním“

13

2017/C 309/18

Věc C-471/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. července 2017 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Meissen Keramik GmbH „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek ‚meissen‘ — Zamítnutí námitek — Poprvé předložené důkazy — Zkreslení — Skutečné užívání starších ochranných známek — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 7 odst. 3 — Článek 8 odst. 5 — Vztah mezi porovnávanými ochrannými známkami“

14

2017/C 309/19

Věc C-490/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – A.S. v. Republika Slovenija „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států — Příchod mimořádně vysokého počtu státních příslušníků třetích zemí dožadujících se získání mezinárodní ochrany — Zorganizování překročení hranice orgány jednoho členského státu za účelem průjezdu do jiného členského státu — Oprávněný vstup na základě výjimky z humanitárních důvodů — Článek 13 — Překročení vnější hranice nedovoleným způsobem — Dvanáctiměsíční lhůta, která počíná běžet od okamžiku překročení hranice — Článek 27 — Opravné prostředky — Rozsah soudního přezkumu — Článek 29 — Šestiměsíční lhůta k provedení přemístění — Počítání lhůt — Podání opravného prostředku — Odkladný účinek“

14

2017/C 309/20

Věc C-519/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalsko) – Superfoz – Supermercados Lda v. Fazenda Pública „Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Nařízení (ES) č. 882/2004 — Úřední kontroly krmiv a potravin — Financování úředních kontrol — Články 26 a 27 — Všeobecné zdanění — Poplatky — Poplatek z prodejen potravin“

15

2017/C 309/21

Věc C-646/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – řízení zahájené Khadijou Jafari a Zainab Jafari „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států — Příchod mimořádně vysokého počtu státních příslušníků třetích zemí dožadujících se získání mezinárodní ochrany — Zorganizování překročení hranice orgány jednoho členského státu za účelem průjezdu do jiného členského státu — Oprávněný vstup na základě výjimky z humanitárních důvodů — Článek 2 písm. m) — Pojem ‚vízum‘ — Článek 12 — Udělení víza — Článek 13 — Překročení vnější hranice nedovoleným způsobem“

16

2017/C 309/22

Věc C-670/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. července 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Minden – Německo) – Tsegezab Mengesteab v. Spolková republika Německo „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států — Článek 20 — Zahájení postupu určení — Podání žádosti o mezinárodní ochranu — Úřední zápis sepsaný orgánem, který obdržely příslušné orgány — Článek 21 odst. 1 — Lhůty, které jsou stanoveny pro předložení žádosti o převzetí — Přesun příslušnosti na jiný členský stát — Článek 27 — Opravné prostředky — Rozsah soudního přezkumu“

17

2017/C 309/23

Věc C-262/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 10. května 2017 – Solvay Chimica Italia SpA a další v. Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Věc C-263/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 10. května 2017 – Whirlpool Europe Srl a další v. Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Věc C-273/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 10. května 2017 – Sol Gas Primari Srl v. Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Věc C-297/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 23. května 2017 – Bašar Ibrahim v. Spolková republika Německo

20

2017/C 309/27

Věc C-299/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Berlin (Německo) dne 23. května 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH v. Google Inc.

21

2017/C 309/28

Věc C-312/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesarbeitsgericht Hamm (Německo) dne 29. května 2017 – Surjit Singh Bedi v. Spolková republika Německo, Spolková republika Německo jménem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v rámci tzv. Prozessstandschaft

22

2017/C 309/29

Věc C-318/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 30. května 2017 – Mahmud Ibrahim a další v. Spolková republika Německo

23

2017/C 309/30

Věc C-319/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 30. května 2017 – Nišrén Šarkáví a další v. Spolková republika Německo

24

2017/C 309/31

Věc C-328/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Itálie) dne 31. května 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA a další v. Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Věc C-331/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte d’appello di Roma (Itálie) dne 1. června 2017 – Martina Sciotto v. Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Věc C-342/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Itálie) dne 8. června 2017 – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia v. Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Věc C-368/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Düsseldorf (Německo) dne 16. června 2017 – Hüsken a další v. Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Věc C-374/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 21. června 2017 – Finanzamt B v. A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Věc C-389/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo (Litva) dne 29. června 2017 – UAB „EVP International“ v. Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Věc C-400/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Dolj (Rumunsko) dne 30. června 2017 – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă v. SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Věc C-402/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. července 2017 společností JYSK sp. z o.o. proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 4. května 2017 ve věci T-403/15, JYSK sp. z o.o. v. Evropská komise

29

2017/C 309/39

Věc C-413/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Litva) dne 10. července 2017 – UAB „Roche Lietuva“ v. VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Věc C-431/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 17. července 2017 – Monachos Eirinaios (bratr Ireneos), občanským jménem Antonios Iakumakis v. Advokátní komora v Aténách

30

2017/C 309/41

Věc C-443/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 24. července 2017 – Abraxis Bioscience LLC v. Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Věc C-458/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 31. července 2017 Rami Makhloufem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 18. května 2017 ve věci T-410/16, Rami Makhlouf v. Rada Evropské unie

31

 

Tribunál

2017/C 309/43

Věc T-371/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 12. července 2017 – Qualcomm a Qualcomm Europe v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Antimonopolní opatření — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Článek 18 odst. 3 — Rozhodnutí o žádosti o informace — Návrh na vydání předběžného opatření — Neexistence naléhavosti“

33

2017/C 309/44

Věc T-429/17: Žaloba podaná dne 11. července 2017 – Laboratoires Majorelle v. EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Věc T-438/17: Žaloba podaná dne 17. července 2017 – The Scotch Whisky Association v. EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Věc T-456/17: Žaloba podaná dne 21. července 2017 – Lupu v. EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Věc T-459/17: Žaloba podaná dne 21. července 2017 – Fifth Avenue Entertainment v. EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Věc T-464/17: Žaloba podaná dne 26. července 2017 – TP v. Komise

36

2017/C 309/49

Věc T-465/17: Žaloba podaná dne 26. července 2017 – VKR Holding v. EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Věc T-469/17: Žaloba podaná dne 28. července 2017 – The Scotch Whisky Association v. EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Věc T-470/17: Žaloba podaná dne 26. července 2017 – Sensotek v. EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Věc T-471/17: Žaloba podaná dne 28. července 2017 – Edison v. EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Věc T-488/17: Žaloba podaná dne 3. srpna 2017 – Ghost – Corporate Management v. EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Věc T-489/17: Žaloba podaná dne 2. srpna 2017 – Windspiel Manufaktur v. EUIPO (Vyobrazení uzávěru láhve)

40

2017/C 309/55

Věc T-13/16: Usnesení Tribunálu ze dne 18. července 2017 – Gauff v. EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Věc T-260/17: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2017 – Bank of New York Mellon v. EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


CS

 

Top