Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 309, 2017. szeptember 18.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 309

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. szeptember 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 309/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 309/02

C-599/14. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete – Az Európai Unió Tanácsa kontra Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus elleni küzdelem — Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — 2001/931/KKBP közös álláspont — Az 1. cikk (4) és (6) bekezdése — 2580/2001/EK rendelet — A 2. cikk (3) bekezdése — Valamely szervezetnek a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek listáján való fenntartása — Feltételek — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja — Hatáskörrel rendelkező hatóság által elfogadott határozat — Indokolási kötelezettség)

2

2017/C 309/03

1/15. sz. vélemény: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i véleménye – Európai Parlament (Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján adott vélemény — A Kanada és az Európai Unió közötti megállapodás tervezete — A légiutas-nyilvántartási adatállomány adatainak az Unióból Kanadába történő továbbítása — Megfelelő jogalapok — Az EUMSZ 16. cikk (2) bekezdése, az EUMSZ 82. cikk (1) bekezdése második albekezdésének d) pontja és az EUMSZ 87. cikk (2) bekezdésének a) pontja — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével való összeegyeztethetőség)

3

2017/C 309/04

C-79/15 P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete – az Európai Unió Tanácsa kontra Hamas, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus elleni küzdelem — Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — 2001/931/KKBP közös álláspont — Az 1. cikk (4) és (6) bekezdése — 2580/2001/EK rendelet — A 2. cikk (3) bekezdése — Valamely szervezetnek a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek listáján való fenntartása — Feltételek — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja — Hatáskörrel rendelkező hatóság által elfogadott határozat — Indokolási kötelezettség)

4

2017/C 309/05

C-517/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 26-i ítélete – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk — 1/2003/EK rendelet — 30. cikk — A járműipari üveg európai piacán jogellenes kartellt megállapító bizottsági határozat — E határozat nem bizalmas változatának közzététele — Bizonyos információk bizalmas kezelése iránti kérelem elutasítása — A meghallgatási tisztviselő megbízatása — 2011/695/EU határozat — 8. cikk — Bizalmas kezelés — Engedékenység iránti kérelemből származó információk — Bizalmas kezelés iránti kérelem részleges elutasítása — Jogos bizalom — Egyenlő bánásmód)

5

2017/C 309/06

C-560/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Europa Way Srl, Persidera SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Előzetes döntéshozatal — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — Távközlési szolgáltatások — 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/77/EK irányelvek — Földfelszíni digitális rádiós és televíziós műsorszolgáltatási rádiófrekvenciák használatához fűződő jogok odaítélése — Folyamatban lévő ingyenes kiválasztási eljárás („beauty contest”) érvénytelennek nyilvánítása és ezen eljárás árverési eljárással való felváltása — A nemzeti jogalkotó beavatkozása — A nemzeti szabályozó hatóságok függetlensége — Előzetes konzultáció — Az odaítélés szempontjai — Jogos bizalom)

5

2017/C 309/07

C-670/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Jan Šalplachta által indított eljárásban (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén — 2003/8/EK irányelv — Az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok — Hatály — A költségmentesség iránti kérelem elbírálásához szükséges, csatolt iratok fordítási költségeinek megtérítését kizáró tagállami szabályozás)

6

2017/C 309/08

C-696/15 P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Cseh Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Közlekedés — 2010/40/EU irányelv — Intelligens közlekedési rendszerek kiépítése a közúti közlekedés területén — 7. cikk — Valamely jogkörnek az Európai Bizottság részére történő átruházása — Korlátok — 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet — A tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtása — 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet — A közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások — EUMSZ 290. cikk — A felhatalmazás céljának, tartalmának, alkalmazási körének és időtartamának kifejezett meghatározása — Az érintett szabályozási terület alapvető eleme — Ellenőrző szerv létrehozása)

7

2017/C 309/09

C-80/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunal administratif de Montreuil [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine kontra Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 2003/87/EK irányelv — A 10a. cikk (1) bekezdése — Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere — Kibocsátási egységek ingyenes kiosztása — 2011/278/EU határozat — Érvényesség — A megfelelő ügyintézés elve — A forró fémre vonatkozó termék-referenciaérték meghatározása — A vas- és acéltermelésre vonatkozó „BREF”-ből és az iránymutatásokból származó adatokra történő hivatkozás a forró fém referenciaértékeinek meghatározása érdekében — A „hasonló termékek” fogalma — Referencialétesítmények — Indokolási kötelezettség)

7

2017/C 309/10

C-84/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Compagnie générale des établissements Michelin, Continental Reifen Deutschland GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Az „XKING” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy — Az „X” szóelemet tartalmazó ábrás nemzeti védjegy és nemzetközi lajstromozás jogosultjának felszólalása — A felszólalás fellebbezési tanács általi elutasítása — Összetéveszthetőség — Bizonyítékok elferdítése)

8

2017/C 309/11

C-112/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Persidera SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Előzetes döntéshozatal — Elektronikus hírközlés — Távközlési szolgáltatások — A 2002/20/EK, a 2002/21/EK és a 2002/77/EK irányelv — Egyenlő bánásmód — Analóg rádiófrekvenciák működtetésére már jogosult egyes gazdasági szereplőknek kiosztandó digitális rádiófrekvenciák számának meghatározása — A jogellenesen használt analóg rádiófrekvenciák figyelembevétele — A már működtetett analóg rádiófrekvenciák száma és az elnyert digitális rádiófrekvenciák száma közötti kölcsönös megfelelés)

9

2017/C 309/12

C-175/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik kontra SOS-Lapsikylä ry (Előzetes döntéshozatal — 2003/88/EK irányelv — 17. cikk — A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme — Munkaidő-szervezés — Bérpótlékok — Gyermekvédelmi egyesület — „Gyermekfalvak nevelőszülői” — A „nevelőszülők” átmeneti távolléte — „Helyettesítő nevelőszülőként” alkalmazott munkavállalók — Fogalom)

10

2017/C 309/13

C-182/16 P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — A „STICK MiniMINI Beretta” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy — A Mini Wini európai uniós szóvédjegy jogosultjának a felszólalása — A felszólalásnak az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) fellebbezési tanácsa által történő elutasítása — 207/2009/EK rendelet — 8. cikk,(1) bekezdés, b)pont — Összetéveszthetőség kockázata — Az érintett vásárlóközönség figyelmi szintje — Önálló megkülönböztető pozíció — Domináns jelleg — A vizuális hasonlóságának mérlegelésének kritériumai — Indokolási kötelezettség)

10

2017/C 309/14

C-196/16. és C-197/16. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2017. július 26-i ítélete (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Olaszország) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) és társai kontra Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 85/337/EGK irányelv — 2011/92/EU irányelv — Üzemben lévő, biogáz felhasználásával energiát termelő létesítmény környezeti hatásvizsgálatának utólagos lehetősége új engedély megszerzése érdekében)

11

2017/C 309/15

C-225/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mossa Ouhrami elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése — 2008/115/EK irányelv — A 11. cikk (2) bekezdése — Az ezen irányelv hatálybalépése előtt meghozott, beutazási tilalmat elrendelő és az említett irányelv által előírtnál hosszabb időtartamra vonatkozó határozat — A beutazási tilalom időszakának kezdő időpontja)

12

2017/C 309/16

C-348/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunale di Milano [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Moussa Sacko kontra Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Előzetes döntéshozatal — Menekültpolitika — 2013/32/EU irányelv — 12., 14., 31. és 46. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító határozattal szemben benyújtott jogorvoslati kérelem — A bíróság azon lehetősége, hogy a kérelmező meghallgatása nélkül döntsön)

12

2017/C 309/17

C-386/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Toridas” UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Előzetes döntéshozatal — Közös hozzáadottértékadó-rendszer (héa) — 2006/112/EK irányelv — A 138. cikk (1) bekezdése — Valamely ügylet Közösségen belüli értékesítésnek minősítése — Közösségen belüli termékértékesítésekre vonatkozó adómentesség — A beszerző arra irányuló szándéka, hogy a megvásárolt terméket valamely másik tagállamban azt megelőzően értékesítse tovább valamely adóalanynak, hogy a termék elhagyta volna az első tagállam területét — A termékek egy részén a feladásukat megelőzően történt feldolgozás esetleges hatásai)

13

2017/C 309/18

C-471/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. július 26-i ítélete – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Meissen Keramik GmbH (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A „meissen” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy bejelentése — A felszólalás elutasítása — A Törvényszékhez első alkalommal benyújtott bizonyítékok — Elferdítés — A korábbi védjegyek tényleges használata — 207/2009/EK rendelet — A 7. cikk (3) bekezdése — A 8. cikk (5) bekezdése — Az összehasonlítandó védjegyek közötti kapcsolat)

14

2017/C 309/19

C-490/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A.S. kontra Szlovén Köztársaság (Előzetes döntéshozatal — 604/2013/EU rendelet — Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — Nemzetközi védelemben részesülni kívánó kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár érkezése — Határátlépés valamely tagállam hatóságai általi megszervezése egy másik tagállamba való átutazás céljából — Humanitárius okokon alapuló eltérés értelmében engedélyezett beutazás — 13. cikk — Külső határ szabálytalan átlépése — A határátlépéstől számított tizenkét hónapos határidő — 27. cikk — Jogorvoslat — A bírósági felülvizsgálat terjedelme — 29. cikk — Az átadás végrehajtására rendelkezésre álló hat hónapos határidő — A határidők számítása — Jogorvoslat igénybevétele — Halasztó hatály)

14

2017/C 309/20

C-519/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. július 26-i ítélete (a Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Superfoz – Supermercados Lda kontra Fazenda Pública (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — 882/2004/EK rendelet — A takarmányokra és az élelmiszerekre vonatkozó hatósági ellenőrzések — A hatósági ellenőrzések finanszírozása — 26. és 27. cikk — Általános adózás — Illetékek vagy adók — Élelmiszer-kereskedelmi létesítményeket sújtó adó)

15

2017/C 309/21

C-646/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Khadija Jafari, Zainab Jafari által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal — 604/2013/EU rendelet — Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — Nemzetközi védelemben részesülni kívánó kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár érkezése — Határátlépés valamely tagállam hatóságai általi megszervezése egy másik tagállamba való átutazás céljából — Humanitárius okokon alapuló eltérés értelmében engedélyezett beutazás — A 2. cikk m) pontja — A „vízum” fogalma — 12. cikk — Vízum kibocsátása — 13. cikk — Külső határ szabálytalan átlépése)

16

2017/C 309/22

C-670/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Verwaltungsgericht Minden [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tsegezab Mengesteab kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — 604/2013/EU rendelet — Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — 20. cikk — A meghatározásra irányuló eljárás kezdete — Nemzetközi védelem iránti kérelem benyújtása — A hatóságok által készített jelentés, amely megérkezett az illetékes hatóságokhoz — A 21. cikk (1) bekezdése — Az átvétel iránti megkeresés előterjesztésére biztosított határidők — A felelősség más tagállamra történő átszállása — 27. cikk — Jogorvoslat — A bírósági felülvizsgálat terjedelme)

17

2017/C 309/23

C-262/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Solvay Chimica Italia SpA és társai kontra Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

C-263/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Whirlpool Europe Srl és társai kontra Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

C-273/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sol Gas Primari Srl kontra Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

C-297/17. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bashar Ibrahim kontra Bundesrepublik Deutschland

20

2017/C 309/27

C-299/17. sz. ügy: A Landgericht Berlin (Németország) által 2017. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH kontra Google Inc.

21

2017/C 309/28

C-312/17. sz. ügy: A Landesarbeitsgericht Hamm (Németország) által 2017. május 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Surit Singh Bedi kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága nevében és érdekében eljáró Budesrepublik Deutschland

22

2017/C 309/29

C-318/17. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mahmud Ibrahim és társai kontra Bundesrepublik Deutschland

23

2017/C 309/30

C-319/17. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nisreen Sharqawi és társai kontra Bundesrepublik Deutschland

24

2017/C 309/31

C-328/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Olaszország) által 2017. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA és társai kontra Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

C-331/17. sz. ügy: A Corte d’appello di Roma (Olaszország) által 2017. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Martina Sciotto kontra Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

C-342/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Olaszország) által 2017. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia kontra Comune di Padova

26

2017/C 309/34

C-368/17. sz. ügy: Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hüsken és társai kontra Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

C-374/17. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2017. június 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzamt B kontra A-Brauerei

27

2017/C 309/36

C-389/17. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2017. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „EVP International” kontra Lietuvos Bankas

28

2017/C 309/37

C-400/17. sz. ügy: A Tribunalul Dolj (Románia) által 2017. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghița, Vasilica Gheorghița kontra SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

C-402/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-403/15. sz., JYSK sp. z o.o. kontra Európai Bizottság ügyben 2017. május 4-én hozott ítélete ellen a JYSK sp. z o.o. által 2017. július 4-én benyújtott fellebbezés

29

2017/C 309/39

C-413/17. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2017. július 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Roche Lietuva” kontra VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

C-431/17. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2017. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Μοnachos Eirinaios (Iréneusz testvér), világi nevén Antonios Iakumakis kontra Dikigorikos Syllogos Athinon

30

2017/C 309/41

C-443/17. sz. ügy: High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2017. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Abraxis Bioscience LLC kontra Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

C-458/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-410/16. sz., Rami Makhlouf kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2017. május 18-án hozott ítélete ellen a Rami Makhlouf által 2017. július 31-én benyújtott fellebbezés

31

 

Törvényszék

2017/C 309/43

T-371/17. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2017. július 12-i végzése – Qualcomm és Qualcomm Europe kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés — Verseny — Antitröszt — 1/2003/EK rendelet — A 18. cikk (3) bekezdése — Információkérő határozat — Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A sürgősség hiánya)

33

2017/C 309/44

T-429/17. sz. ügy: 2017. július 11 -én benyújtott kereset – Laboratoires Majorelle kontra EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

T-438/17. sz. ügy: 2017. július 17-én benyújtott kereset – The Scotch Whisky Association kontra EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

T-456/17. sz. ügy: 2017. július 21-én benyújtott kereset – Lupu kontra EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

T-459/17. sz. ügy: 2017. július 21-én benyújtott kereset – Fifth Avenue Entertainment kontra EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

T-464/17. sz. ügy: 2017. július 26-án benyújtott kereset – TP kontra Bizottság

36

2017/C 309/49

T-465/17. sz. ügy: 2017. július 26 -án benyújtott kereset – VKR Holding A/S kontra EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

T-469/17. sz. ügy: 2017. július 28-án benyújtott kereset – The Scotch Whisky Association kontra EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

T-470/17. sz. ügy: 2017. július 26-án benyújtott kereset – Sensotek kontra EUIPO – Senso Technologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

T-471/17. sz. ügy: 2017. július 28-án benyújtott kereset – Edison kontra EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

T-488/17. sz. ügy: 2017. augusztus 3-án benyújtott kereset – Ghost – Corporate Management kontra EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

T-489/17. sz. ügy: 2017. augusztus 2-án benyújtott kereset – Windspiel Manufaktur kontra EUIPO (palack kupak ábrázolása)

40

2017/C 309/55

T-13/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 18-i végzése – Gauff kontra EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

T-260/17. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 7-i végzése – Bank of New York Mellon kontra EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


HU

 

Top