EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0709

2007/709/CE: Decizia Comisiei din 31 octombrie 2007 de modificare a Deciziei 2007/554/CE privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Regatul Unit [notificată cu numărul C(2007) 5284] (Text cu relevanță pentru SEE)

JO L 287, 1.11.2007, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/709/oj

1.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 287/29


DECIZIA COMISIEI

din 31 octombrie 2007

de modificare a Deciziei 2007/554/CE privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Regatul Unit

[notificată cu numărul C(2007) 5284]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/709/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controalele veterinare aplicabile în schimburile intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În urma apariției recente a unor focare de febră aftoasă în Marea Britanie, a fost adoptată Decizia 2007/554/CE a Comisiei din 9 august 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Regatul Unit (3) în vederea sporirii măsurilor de combatere a febrei aftoase luate de statul membru respectiv în cadrul Directivei 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase (4).

(2)

Decizia 2007/554/CE stabilește norme aplicabile expedierii din zonele cu risc sporit și din cele cu risc scăzut de pe teritoriul Marii Britanii a produselor considerate sigure, care au fost fabricate înainte de introducerea restricțiilor în Regatul Unit din materii prime originare din afara zonelor cu restricții sau au fost supuse unui tratament care s-a dovedit eficient în neutralizarea unui eventual virus al febrei aftoase.

(3)

Ca urmare a adoptării Deciziei 2007/664/CE, Comisia a stabilit norme pentru expedierea anumitor categorii de carne din anumite zone menționate într-o anexă suplimentară III, care nu au înregistrat niciun focar de febră aftoasă pe parcursul a cel puțin 90 de zile înainte de sacrificare și care îndeplinesc anumite condiții specifice.

(4)

Pe baza informațiilor furnizate de Regatul Unit, este necesar în prezent, după mai bine de o perioadă de incubație ulterioară ultimului focar confirmat, să se ridice în continuare anumite restricții aplicate cărnii și materialului seminal congelat, ovulelor și embrionilor produse de la animale situate în zone care nu au fost afectate de apariția unor focare de febră aftoasă în 2007.

(5)

Cu toate acestea, dată fiind situația epidemiologică din Regatul Unit și regionalizarea acestei țări, și luând în considerare condițiile recuperării statutului de zonă indemnă de febra aftoasă, este necesară extinderea aplicării Deciziei 2007/554/CE până la data de 15 decembrie 2007.

(6)

Prin urmare, Decizia 2007/554/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/554/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu se aplică în cazul cărnii care poartă marca de sănătate în conformitate cu capitolul III din secțiunea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

carnea a fost identificată cu precizie și, începând cu data la care a fost produsă, a fost transportată și depozitată separat de carnea care nu poate fi expediată, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, în afara zonelor enumerate la anexa I;

(b)

carnea îndeplinește una dintre condițiile următoare:

(i)

a fost obținută înainte de 15 iulie 2007; sau

(ii)

provine de la animale care au fost crescute timp de cel puțin 90 de zile înainte de data sacrificării și au fost sacrificate; sau, în cazul cărnii obținute din vânat sălbatic din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă («vânat sălbatic»), au fost vânate în afara zonelor prevăzute în anexele I și II; sau

(iii)

îndeplinește condițiile stabilite la literele (c), (d) și (e);

(c)

carnea a fost obținută din ungulate domestice sau din vânat de crescătorie din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă («vânat de crescătorie»), în conformitate cu dispozițiile pentru categoria respectivă de carne menționată la una dintre coloanele relevante 4-7 din anexa III, și îndeplinește următoarele condiții:

(i)

animalele au fost crescute timp de cel puțin 90 de zile înainte de data sacrificării în unități situate în zonele menționate la coloanele 1, 2 și 3 din anexa III, în care nu s-au înregistrat focare de febră aftoasă cel puțin în perioada respectivă;

(ii)

pe parcursul a 21 de zile înainte de data transportului către abator sau, în cazul vânatului de crescătorie, înainte de data sacrificării în incinta exploatației, animalele s-au aflat sub supravegherea autorităților veterinare competente pe teritoriul unei singure exploatații situate în centrul unei circumferințe cu o rază de cel puțin 10 km, în care nu s-au înregistrat focare de febră aftoasă pe parcursul a cel puțin 30 de zile înainte de data încărcării;

(iii)

niciun animal din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă nu a fost introdus în exploatația menționată la punctul (ii) pe parcursul a 21 de zile înainte de data încărcării sau, în cazul vânatului de crescătorie, înainte de data sacrificării în incinta exploatației, cu excepția porcilor proveniți dintr-o exploatație care îndeplinește condițiile stabilite la punctul (ii), caz în care perioada de 21 de zile poate fi redusă la 7 zile;

Cu toate acestea, autoritatea competentă poate autoriza introducerea în exploatația menționată la punctul (ii) a animalelor din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă care îndeplinesc condițiile stabilite la punctele (i) și (ii) și care

provin dintr-o exploatație în care niciun animal din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă nu a fost introdus pe parcursul celor 21 de zile înainte de data transportului către exploatația menționată la punctul (ii), cu excepția porcilor proveniți dintr-o exploatație, caz în care perioada de 21 de zile poate fi redusă la 7 zile; sau

au fost supuse, cu rezultat negativ, unui test pentru detectarea anticorpilor virusului febrei aftoase realizat pe un eșantion de sânge prelevat în decurs de 10 zile înainte de data transportului către exploatația menționată la punctul (ii); sau

provin dintr-o exploatație care a fost supusă, cu rezultat negativ, unui studiu serologic în conformitate cu un protocol de eșantionare adecvat pentru detectarea unei prevalențe de 5 % a febrei aftoase cu un nivel de încredere de cel puțin 95 %;

(iv)

animalele sau carcasele, în cazul vânatului de crescătorie sacrificat în incinta exploatației, au fost transportate sub supraveghere oficială în mijloace de transport care au fost curățate și dezinfectate înainte de încărcare din exploatația menționată la punctul (ii) către abatorul desemnat;

(v)

animalele au fost sacrificate cu mai puțin de 24 de ore după sosirea la abator și separat de animalele a căror carne nu poate fi expediată din zonele menționate în anexa I;

(d)

carnea, în cazul în care este indicată cu un semn pozitiv în coloana 8 din anexa III, provine din vânat sălbatic sacrificat în zone în care nu s-au înregistrat focare de febră aftoasă pe parcursul a 90 de zile înainte de data sacrificării și la o distanța de cel puțin 20 km de la zonele nemenționate în coloanele 1, 2 și 3 din anexa III;

(e)

Carnea menționată la literele (c) și (d) trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele condiții:

(i)

expedierea acestor categorii de carne poate fi autorizată numai de autoritățile veterinare competente din Regatul Unit, dacă:

animalele menționate la litera (c) punctul (iv) au fost transportate către unitate fără a avea contact cu exploatațiile situate în zonele nemenționate în coloanele 1, 2 și 3 din anexa III; și

unitatea nu este situată în comitatul Surrey;

(ii)

în orice moment, carnea este identificată cu precizie, manipulată, depozitată și transportată separat de carnea care nu poate fi expediată din zonele menționate la anexa I;

(iii)

nu s-au constatat semne clinice sau leziuni post-mortem care să dovedească prezența febrei aftoase în timpul inspecției post-mortem efectuate de medicul veterinar oficial în cadrul unității de expediere sau, în cazul vânatului de crescătorie sacrificat în incinta exploatației, în cadrul exploatației menționate la litera (c) punctul (ii) sau, în cazul vânatului sălbatic, în cadrul unităților de prelucrare a vânatului;

(iv)

carnea a rămas în unitățile sau în exploatațiile menționate la litera (e) punctul (iii) timp de cel puțin 24 de ore după inspecția post-mortem a animalelor menționate la literele (c) și (d):

(v)

orice altă activitate de prelucrare a cărnii destinate a fi expediată în afara zonelor enumerate în anexa I este suspendată:

în cazul în care s-a constatat prezența febrei aftoase în unitățile sau exploatațiile menționate la litera (e) punctul (iii), până când a avut loc sacrificarea tuturor animalelor prezente, eliminarea întregii cantități de carne și a tuturor animalelor moarte și nu mai devreme de 24 de ore de la terminarea tuturor activităților de curățare și dezinfectare a unităților și exploatațiilor respective sub supravegherea unui medic veterinar oficial; și

în cazul sacrificării în aceeași unitate a animalelor susceptibile să contacteze febra aftoasă provenind din exploatații situate în zonele enumerate în anexa I care nu îndeplinesc condițiile stabilite la punctul 4 litera (c) sau (d), până când a avut loc sacrificarea tuturor acestor animale și terminarea tuturor activităților de curățare și dezinfectare a respectivelor unități sub supravegherea unui medic veterinar oficial;

(vi)

autoritățile veterinare centrale comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a unităților și exploatațiilor pe care le-au aprobat în scopul aplicării literelor (c), (d) și (e).”

2.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Interdicțiile stabilite la alineatul (1) nu se aplică:

(a)

materialului seminal, ovulelor și embrionilor produse înainte de 15 iulie 2007;

(b)

materialului seminal și embrionilor congelați de bovine, materialului seminal congelat de porcine și materialului seminal și embrionilor congelați de ovine și caprine importați în Regatul Unit în conformitate cu condițiile prevăzute în Directivele 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE sau respectiv 92/65/CEE și care, de la introducerea lor în Regatul Unit, au fost depozitați și transportați separat de materialul seminal, ovulele și embrionii care nu sunt eligibili să fie expediați în conformitate cu alineatul (1);

(c)

materialului seminal și embrionilor congelați de bovine, porcine, ovine și caprine păstrat pentru cel puțin 90 de zile înainte de data și în timpul colectării în zonele menționate în coloanele 1, 2 și 3 din anexa III și care:

(i)

a fost depozitat în condiții aprobate pe parcursul unei perioade de minimum 30 de zile înainte de data expedierii; și

(ii)

a fost colectat de la animalele donatoare situate în centre sau exploatații care au fost indemne de febra aftoasă pentru cel puțin trei luni înainte de data colectării materialului seminal și 30 de zile după data colectării și care este situat în centrul unei zone cu o rază de 10 kilometri în care nu a fost înregistrat niciun caz de febră aftoasă pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării.

Înainte de expedierea materialului seminal menționat la punctele (a), (b) și (c), autoritățile centrale veterinare comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a centrelor și echipelor aprobate în scopul aplicării prezentului alineat.”

3.

La articolul 17, data de „15 noiembrie 2007” se înlocuiește cu data de „15 decembrie 2007”.

4.

Anexa III se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Statele membre modifică măsurile pe care le aplică schimburilor comerciale pentru a asigura conformitatea lor cu prezenta decizie. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33); versiune corectată (JO L 195, 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 210, 10.8.2007, p. 36. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/664/CE (JO L 270, 13.10.2007, p. 21).

(4)  JO L 306, 22.11.2003, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).


ANEXĂ

„ANEXA III

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPĂ

ADNS

Unitate administrativă

B

O/C

P

VC

VS

Scottish Islands

131

Shetland Islands

+

+

+

+

+

123

Orkney Islands

+

+

+

+

+

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

+

+

Scotland

121

Highland

+

+

+

+

 

122

Moray

+

+

+

+

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

+

 

128

Aberdeen City

+

+

+

+

 

79

Angus

+

+

+

+

 

81

Dundee City

+

+

+

+

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

+

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

+

 

127

Fife

+

+

+

+

 

85

Falkirk

+

+

+

+

 

88

Midlothian

+

+

+

+

 

96

West Lothian

+

+

+

+

 

129

City of Edinburgh

+

+

+

+

 

130

East Lothian

+

+

+

+

 

92

Scottish Borders

+

+

+

+

 

94

Stirling

+

+

+

+

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

+

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

+

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

+

 

86

City of Glasgow

+

+

+

+

 

87

Inverclyde

+

+

+

+

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

+

 

91

Renfrewshire

+

+

+

+

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

+

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

+

 

82

East Ayrshire

+

+

+

+

 

132

North Ayrshire

+

+

+

+

 

133

South Ayrshire

+

+

+

+

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

+

 

England

141

Cumbria

+

+

+

+

 

169

Northumberland

+

+

+

+

 

10

Gateshead

+

+

+

+

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

+

 

17

North Tyneside

+

+

+

+

 

26

South Tyneside

+

+

+

+

 

29

Sunderland

+

+

+

+

 

144

Durham

+

+

+

+

 

52

Darlington

+

+

+

+

 

55

Hartlepool

+

+

+

+

 

58

Middlesbrough

+

+

+

+

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

+

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

+

 

151

Lancashire

+

+

+

+

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

+

 

39

Blackpool

+

+

+

+

 

176

North Yorkshire excluding Selby

+

+

+

+

 

177

Selby District

+

+

+

+

 

78

York

+

+

+

+

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

+

 

45

City of Kingston upon Hull

+

+

+

+

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

+

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

+

 

 

West Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

32

Wakefield District

+

+

+

+

 

11

Kirklees District

+

+

+

+

 

6

Calderdale District

+

+

+

+

 

4

Bradford

+

+

+

+

 

13

Leeds

+

+

+

+

 

 

South Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

1

Barnsley District

+

+

+

+

 

8

Doncaster District

+

+

+

+

 

20

Rotherham District

+

+

+

+

 

24

Sheffield District

+

+

+

+

 

 

Greater Manchester consisting of

 

 

 

 

 

30

Tameside District

+

+

+

+

 

18

Oldham District

+

+

+

+

 

19

Rochdale District

+

+

+

+

 

5

Bury District

+

+

+

+

 

3

Bolton District

+

+

+

+

 

21

Salford District

+

+

+

+

 

31

Trafford District

+

+

+

+

 

15

Manchester District

+

+

+

+

 

27

Stockport District

+

+

+

+

 

34

Wigan District

+

+

+

+

 

 

Merseyside consisting of

 

 

 

 

 

12

Knowsley District

+

+

+

+

 

14

Liverpool District

+

+

+

+

 

23

Sefton District

+

+

+

+

 

28

St. Helens District

+

+

+

+

 

74

Warrington

+

+

+

+

 

140

Cheshire County

+

+

+

+

 

54

Halton

+

+

+

+

 

35

Wirral District

+

+

+

+

 

142

Derbyshire County

+

+

+

+

 

44

City of Derby

+

+

+

+

 

157

Nottinghamshire County

+

+

+

+

 

47

City of Nottingham

+

+

+

+

 

153

Lincolnshire

+

+

+

+

 

159

Shropshire

+

+

+

+

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

+

 

161

Staffordshire County

+

+

+

+

 

50

City of Stoke-on-Trent

+

+

+

+

 

170

Devon County

+

+

+

+

 

73

Torbay

+

+

+

+

 

136

Plymouth

+

+

+

+

 

171

Cornwall County

+

+

+

+

 

143

Dorset County

+

+

+

 

 

62

Poole

+

+

+

 

 

40

Bournemouth

+

+

+

 

 

160

Somerset County

+

+

+

 

 

120

North Somerset

+

+

+

 

 

37

Bath and North East Somerset

+

+

+

 

 

43

City of Bristol

+

+

+

 

 

68

South Gloucestershire

+

+

+

 

 

51

Herefordshire County

+

+

+

 

 

167

Worcestershire County

+

+

+

 

 

9

Dudley District

+

+

+

 

 

2

Birmingham District

+

+

+

 

 

22

Sandwell District

+

+

+

 

 

36

Wolverhampton District

+

+

+

 

 

33

Walsall District

+

+

+

 

 

25

Solihull District

+

+

+

 

 

7

Coventry District

+

+

+

 

 

152

Leicestershire County

+

+

+

 

 

46

City of Leicester

+

+

+

 

 

65

Rutland

+

+

+

 

 

48

City of Peterborough

+

+

+

 

 

154

Norfolk County

+

+

+

 

 

162

Suffolk County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

+

 

114

Isle of Wight

+

+

+

+

 

Wales

115

Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey

+

+

+

+

 

116

Gwynedd

+

+

+

+

 

103

Conwy

+

+

+

+

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

+

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

+

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

+

 

173

North Powys

+

+

+

+

 

174

South Powys

+

+

+

+

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

+

 

110

Sir Gaerfyrddin — Carmarthen

+

+

+

+

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

+

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

+

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

+

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend

+

+

+

+

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

+

 

99

Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan

+

+

+

+

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

+

 

112

Tor-Faen – Tor Faen

+

+

+

+

 

101

Casnewydd — Newport

+

+

+

+

 

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

+

+

+

+

 

100

Caerffili — Caerphilly

+

+

+

+

 

117

Caerdydd — Cardiff

+

+

+

+

 

109

Sir Fynwy — Monmouthshire

+

+

+

+

 

ADNS

=

Sistem de notificare a bolilor animalelor (Decizia 2005/176/CE)

B

=

carne de bovine

O/C

=

carne de oaie și de capră

P

=

carne de porc

VC

=

vânat de crescătorie din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă

VS

=

vânat sălbatic din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă”


Top