EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0709

2007/709/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2007 , για την τροποποίηση της απόφασης 2007/554/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5284] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 287 της 1.11.2007, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/709/oj

1.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 287/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2007

για την τροποποίηση της απόφασης 2007/554/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5284]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/709/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την πρόσφατη εμφάνιση εστιών αφθώδους πυρετού στη Μεγάλη Βρετανία εκδόθηκε η απόφαση 2007/554/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο (3) με σκοπό να ενισχυθούν τα μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού τα οποία έλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού (4).

(2)

Με την απόφαση 2007/554/ΕΚ θεσπίζονται κανόνες που διέπουν την αποστολή, από περιοχές υψηλού και χαμηλού κινδύνου στη Μεγάλη Βρετανία, προϊόντων που θεωρούνται ασφαλή και τα οποία είτε παρήχθησαν, πριν από την επιβολή των περιορισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, από πρώτες ύλες που προέρχονταν από περιοχές εκτός των περιοχών στις οποίες επιβλήθηκαν αυτοί οι περιορισμοί, είτε είχαν υποστεί επεξεργασία που αποδείχθηκε αποτελεσματική για την αδρανοποίηση πιθανού ιού του αφθώδους πυρετού.

(3)

Με την έκδοση της απόφασης 2007/664/ΕΚ, η Επιτροπή θέσπισε κανόνες για την αποστολή ορισμένων κατηγοριών κρεάτων από ορισμένες περιοχές που παρατίθενται στο πρόσθετο παράρτημα ΙΙΙ, στις οποίες δεν είχαν εκδηλωθεί εστίες αφθώδους πυρετού για τουλάχιστον ενενήντα ημέρες πριν από τη σφαγή και οι οποίες πληρούν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.

(4)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται πλέον διάστημα μεγαλύτερο από την περίοδο επώασης μετά την τελευταία επιβεβαιωμένη εκδήλωση κρούσματος, για την άρση ορισμένων περιορισμών που ισχύουν για το κρέας και το κατεψυγμένο σπέρμα, ωάρια και έμβρυα που παράγονται από ζώα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί κρούσμα αφθώδους πυρετού το 2007.

(5)

Ωστόσο, λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης του Ηνωμένου Βασιλείου και της περιφεριοποίησής του και λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων για την αποκατάσταση του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου ως χώρας απαλλαγμένης από τον αφθώδη πυρετό, είναι αναγκαία η επέκταση της εφαρμογής της απόφασης 2007/554/ΕΚ έως τις 15 Δεκεμβρίου 2007.

(6)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2007/554/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2007/554/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν εφαρμόζεται για κρέατα που φέρουν το σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του τμήματος Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004, υπό τον όρο ότι:

α)

το κρέας μπορεί σαφώς να ταυτοποιηθεί και έχει, μετά την ημερομηνία παραγωγής, μεταφερθεί και αποθηκευθεί χωριστά από τα κρέατα τα οποία δεν πληρούν, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, τις προϋποθέσεις για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

β)

το κρέας πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

είχε παραχθεί πριν από τις 15 Ιουλίου 2007· ή

ii)

προέρχεται από ζώα που είχαν εκτραφεί για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία σφαγής και τα οποία εσφάγησαν· ή προέρχεται από είδη άγριων θηραμάτων ευπαθή στον αφθώδη πυρετό (“άγρια θηράματα”) που θανατώθηκαν εκτός των περιοχών που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ· ή

iii)

πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία γ), δ) και ε)·

γ)

το κρέας προέρχεται από οικόσιτα οπληφόρα ή από είδη εκτρεφόμενων θηραμάτων ευπαθή στον αφθώδη πυρετό (“εκτρεφόμενα θηράματα”), όπως αναφέρεται για την αντίστοιχη κατηγορία κρέατος σε μια από τις κατάλληλες στήλες 4 έως 7 του παραρτήματος ΙΙΙ, και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

τα ζώα είχαν εκτραφεί για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία σφαγής σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στις στήλες 1, 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙΙ, στις οποίες δεν εκδηλώθηκε εστία αφθώδους πυρετού τουλάχιστον κατά την εν λόγω περίοδο·

ii)

κατά τις 21 ημέρες που προηγούνται της ημερομηνίας μεταφοράς στο σφαγείο, ή στην περίπτωση εκτρεφόμενων θηραμάτων, της ημερομηνίας σφαγής στο αγρόκτημα, τα ζώα παρέμειναν υπό την επίβλεψη των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών σε μια και μόνο εκμετάλλευση που βρίσκεται στο κέντρο ενός κύκλου που περιβάλλει την εκμετάλλευση σε ακτίνα τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων, στον οποίο δεν εíχε εκδηλωθεί εστία αφθώδους πυρετού για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία φόρτωσης·

iii)

κανένα ζώο των ευπαθών στον αφθώδη πυρετό ειδών δεν εισήλθε στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο ii) κατά τις 21 ημέρες που προηγούνται της ημερομηνίας φόρτωσης ή, στην περίπτωση εκτρεφόμενων θηραμάτων, της ημερομηνίας σφαγής στο αγρόκτημα, εκτός από την περίπτωση χοίρων που προέρχονται από προμηθεύτρια εκμετάλλευση που πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου ii), περίπτωση στην οποία η περίοδος των 21 ημερών μπορεί να μειωθεί στις 7 ημέρες·

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την είσοδο στο αγρόκτημα που αναφέρεται στο σημείο ii) ζώων των ειδών που είναι ευπαθή στον αφθώδη πυρετό που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σημεία i) και ii) και τα οποία:

προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κανένα ζώο των ευπαθών στον αφθώδη πυρετό ειδών δεν εισήλθε τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία φόρτωσης στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο ii) εκτός από την περίπτωση χοίρων που προέρχονται από προμηθεύτρια εκμετάλλευση, περίπτωση στην οποία η περίοδος των 21 ημερών μπορεί να μειωθεί στις 7 ημέρες· ή

υποβλήθηκαν με αρνητικό αποτέλεσμα σε δοκιμασία αντισωμάτων κατά της νόσου του αφθώδους πυρετού, που διεξάχθηκε σε δείγμα αίματος που είχε ληφθεί 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία μεταφοράς στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο ii)· ή

προέρχονται από εκμετάλλευση που υποβλήθηκε με αρνητικό αποτέλεσμα σε ορολογική εξέταση με βάση δειγματοληπτικό πρωτόκολλο κατάλληλο να ανιχνεύει επιπολασμό 5 % της νόσου του αφθώδους πυρετού με ελάχιστο ποσοστό εμπιστοσύνης 95 %·

iv)

τα ζώα ή, στην περίπτωση εκτρεφομένων θηραμάτων που έχουν σφαγεί στο αγρόκτημα, τα σφάγια έχουν μεταφερθεί απευθείας στο καθορισμένο σφαγείο υπό επίσημο έλεγχο με μεταφορικά μέσα που είχαν υποβληθεί σε καθαρισμό και απολύμανση πριν από τη φόρτωση από την εκμετάλλευση που αναφέρεται στο σημείο ii)·

v)

τα ζώα εσφάγησαν εντός διαστήματος μικρότερου των 24 ωρών από την άφιξη στο σφαγείο, χωριστά από ζώα των οποίων το κρέας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποστολή από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

δ)

το κρέας, εάν σημειώνεται με θετική ένδειξη στη στήλη 8 του παραρτήματος ΙΙΙ, προήλθε από άγρια θηράματα που θανατώθηκαν σε περιοχές στις οποίες δεν είχε εκδηλωθεί εστία αφθώδους πυρετού για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών πριν από την ημερομηνία της θανάτωσης και σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων από περιοχές που δεν προσδιορίζονται στις στήλες 1, 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ε)

το κρέας που αναφέρεται στα στοιχεία γ) και δ) πρέπει επιπροσθέτως να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

η αποστολή αυτού του κρέατος εγκρίνεται μόνο από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν

τα ζώα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) σημείο iv) μεταφέρθηκαν στην εγκατάσταση χωρίς να έχουν εισέλθει προηγουμένως σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές που δεν αναφέρονται στις στήλες 1, 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙΙ· και

η εγκατάσταση δεν βρίσκεται στην κομητεία του Surrey·

ii)

το κρέας πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ταυτοποιηθεί σαφώς και να αποτελεί αντικείμενο χειρισμών, να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται χωριστά από το κρέας το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αποστολή από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

iii)

κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή από τον επίσημο κτηνίατρο στην εγκατάσταση αποστολής ή, στην περίπτωση σφαγής του εκτρεφόμενου θηράματος στο αγρόκτημα, στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) σημείο (ii) ή, στην περίπτωση άγριου θηράματος, στην εγκατάσταση επεξεργασίας θηραμάτων, δεν διαπιστώθηκαν κλινικά συμπτώματα ή μεταθανάτιες ενδείξεις αφθώδους πυρετού·

iv)

το κρέας παρέμεινε στις εγκαταστάσεις ή στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) σημείο iii) για διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών μετά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή των ζώων που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ)·

v)

κάθε περαιτέρω προετοιμασία του κρέατος για αποστολή εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι πρέπει να ανασταλεί:

στην περίπτωση διάγνωσης αφθώδους πυρετού στις εγκαταστάσεις ή στις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) σημείο iii), έως τη σφαγή όλων των ζώων που βρίσκονται στην εγκατάσταση ή εκμετάλλευση και την ολοκλήρωση της μεταφοράς όλων των κρεάτων και των νεκρών ζώων και εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 ώρες από τον καθαρισμό και την απολύμανση αυτών των εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου, και

στην περίπτωση σφαγής στην ίδια εκμετάλλευση ζώων ευπαθών στον αφθώδη πυρετό που προέρχονται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις περιοχές του παραρτήματος Ι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου 4 στοιχεία γ) ή δ), έως τη σφαγή όλων αυτών των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης αυτών των εγκαταστάσεων υπό την επίβλεψη επίσημου κτηνίατρου·

vi)

οι κεντρικές κτηνιατρικές αρχές κοινοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων και των εκμεταλλεύσεων που έχουν εγκριθεί για τους σκοπούς εφαρμογής των στοιχείων γ), δ) και ε).»

2.

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι απαγορεύσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 δεν ισχύουν για:

α)

το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα που είχαν παραχθεί πριν από τις 15 Ιουλίου 2007·

β)

το κατεψυγμένο σπέρμα και έμβρυα βοοειδών, το κατεψυγμένο σπέρμα χοίρων και το κατεψυγμένο σπέρμα και έμβρυα αιγοπροβάτων που εισάχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τους όρους των οδηγιών 88/407/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ ή 92/65/ΕΟΚ αντιστοίχως και τα οποία μετά την είσοδό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο αποθηκεύτηκαν και μεταφέρθηκαν χωριστά από σπέρμα, ωάρια και έμβρυα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αποστολής σύμφωνα με την παράγραφο 1·

γ)

το κατεψυγμένο σπέρμα και έμβρυα που συλλέχθηκαν από βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα που είχαν παραμείνει τουλάχιστον για διάστημα 90 ημερών πριν από τη λήψη και κατά τη διάρκειά της εντός των περιοχών που αναφέρονται στις στήλες 1, 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙΙ και τα οποία:

i)

αποθηκεύτηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία αποστολής, και

ii)

συλλέχθηκαν από ζώα δότες που παρέμειναν σε κέντρα ή σε εκμεταλλεύσεις που είναι απαλλαγμένες από τον αφθώδη πυρετό για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος και για 30 ημέρες μετά την ημερομηνία συλλογής και οι οποίες βρίσκονται στον κέντρο ενός κύκλου με ακτίνα 10 χιλιομέτρων στον οποίο δεν εκδηλώθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού για τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία συλλογής.

Πριν από την αποστολή του σπέρματος που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ) οι κεντρικές κτηνιατρικές αρχές κοινοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κατάλογο των κέντρων και των ομάδων που έχουν εγκριθεί για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.»

3.

Στο άρθρο 17, η ημερομηνία «15 Νοεμβρίου 2007» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «15 Δεκεμβρίου 2007».

4.

Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζουν στις εμπορικές συναλλαγές έτσι ώστε να συμμορφώνονται τα μέτρα αυτά με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33)· διορθωμένη έκδοση (ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(3)  ΕΕ L 210 της 10.8.2007, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/664/ΕΚ (ΕΕ L 270 της 13.10.2007, σ. 21).

(4)  ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

1

2

3

4

5

6

7

8

ΟΜΑΔΑ

ADNS

Διοικητική μονάδα

B

Α/Π

Χ

ΕΘ

ΑΘ

Scottish Islands

131

Shetland Islands

+

+

+

+

+

123

Orkney Islands

+

+

+

+

+

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

+

+

Scotland

121

Highland

+

+

+

+

 

122

Moray

+

+

+

+

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

+

 

128

Aberdeen City

+

+

+

+

 

79

Angus

+

+

+

+

 

81

Dundee City

+

+

+

+

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

+

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

+

 

127

Fife

+

+

+

+

 

85

Falkirk

+

+

+

+

 

88

Midlothian

+

+

+

+

 

96

West Lothian

+

+

+

+

 

129

City of Edinburgh

+

+

+

+

 

130

East Lothian

+

+

+

+

 

92

Scottish Borders

+

+

+

+

 

94

Stirling

+

+

+

+

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

+

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

+

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

+

 

86

City of Glasgow

+

+

+

+

 

87

Inverclyde

+

+

+

+

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

+

 

91

Renfrewshire

+

+

+

+

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

+

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

+

 

82

East Ayrshire

+

+

+

+

 

132

North Ayrshire

+

+

+

+

 

133

South Ayrshire

+

+

+

+

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

+

 

England

141

Cumbria

+

+

+

+

 

169

Northumberland

+

+

+

+

 

10

Gateshead

+

+

+

+

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

+

 

17

North Tyneside

+

+

+

+

 

26

South Tyneside

+

+

+

+

 

29

Sunderland

+

+

+

+

 

144

Durham

+

+

+

+

 

52

Darlington

+

+

+

+

 

55

Hartlepool

+

+

+

+

 

58

Middlesbrough

+

+

+

+

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

+

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

+

 

151

Lancashire

+

+

+

+

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

+

 

39

Blackpool

+

+

+

+

 

176

North Yorkshire excluding Selby

+

+

+

+

 

177

Selby District

+

+

+

+

 

78

York

+

+

+

+

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

+

 

45

City of Kingston upon Hull

+

+

+

+

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

+

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

+

 

 

West Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

32

Wakefield District

+

+

+

+

 

11

Kirklees District

+

+

+

+

 

6

Calderdale District

+

+

+

+

 

4

Bradford

+

+

+

+

 

13

Leeds

+

+

+

+

 

 

South Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

1

Barnsley District

+

+

+

+

 

8

Doncaster District

+

+

+

+

 

20

Rotherham District

+

+

+

+

 

24

Sheffield District

+

+

+

+

 

 

Greater Manchester consisting of

 

 

 

 

 

30

Tameside District

+

+

+

+

 

18

Oldham District

+

+

+

+

 

19

Rochdale District

+

+

+

+

 

5

Bury District

+

+

+

+

 

3

Bolton District

+

+

+

+

 

21

Salford District

+

+

+

+

 

31

Trafford District

+

+

+

+

 

15

Manchester District

+

+

+

+

 

27

Stockport District

+

+

+

+

 

34

Wigan District

+

+

+

+

 

 

Merseyside consisting of

 

 

 

 

 

12

Knowsley District

+

+

+

+

 

14

Liverpool District

+

+

+

+

 

23

Sefton District

+

+

+

+

 

28

St. Helens District

+

+

+

+

 

74

Warrington

+

+

+

+

 

140

Cheshire County

+

+

+

+

 

54

Halton

+

+

+

+

 

35

Wirral District

+

+

+

+

 

142

Derbyshire County

+

+

+

+

 

44

City of Derby

+

+

+

+

 

157

Nottinghamshire County

+

+

+

+

 

47

City of Nottingham

+

+

+

+

 

153

Lincolnshire

+

+

+

+

 

159

Shropshire

+

+

+

+

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

+

 

161

Staffordshire County

+

+

+

+

 

50

City of Stoke-on-Trent

+

+

+

+

 

170

Devon County

+

+

+

+

 

73

Torbay

+

+

+

+

 

136

Plymouth

+

+

+

+

 

171

Cornwall County

+

+

+

+

 

143

Dorset County

+

+

+

 

 

62

Poole

+

+

+

 

 

40

Bournemouth

+

+

+

 

 

160

Somerset County

+

+

+

 

 

120

North Somerset

+

+

+

 

 

37

Bath and North East Somerset

+

+

+

 

 

43

City of Bristol

+

+

+

 

 

68

South Gloucestershire

+

+

+

 

 

51

Herefordshire County

+

+

+

 

 

167

Worcestershire County

+

+

+

 

 

9

Dudley District

+

+

+

 

 

2

Birmingham District

+

+

+

 

 

22

Sandwell District

+

+

+

 

 

36

Wolverhampton District

+

+

+

 

 

33

Walsall District

+

+

+

 

 

25

Solihull District

+

+

+

 

 

7

Coventry District

+

+

+

 

 

152

Leicestershire County

+

+

+

 

 

46

City of Leicester

+

+

+

 

 

65

Rutland

+

+

+

 

 

48

City of Peterborough

+

+

+

 

 

154

Norfolk County

+

+

+

 

 

162

Suffolk County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

+

 

114

Isle of Wight

+

+

+

+

 

Wales

115

Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey

+

+

+

+

 

116

Gwynedd

+

+

+

+

 

103

Conwy

+

+

+

+

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

+

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

+

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

+

 

173

North Powys

+

+

+

+

 

174

South Powys

+

+

+

+

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

+

 

110

Sir Gaerfyrddin — Carmarthen

+

+

+

+

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

+

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

+

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

+

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend

+

+

+

+

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

+

 

99

Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan

+

+

+

+

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

+

 

112

Tor-Faen – Tor Faen

+

+

+

+

 

101

Casnewydd — Newport

+

+

+

+

 

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

+

+

+

+

 

100

Caerffili — Caerphilly

+

+

+

+

 

117

Caerdydd — Cardiff

+

+

+

+

 

109

Sir Fynwy — Monmouthshire

+

+

+

+

 

ADNS

=

Κωδικός του συστήματος γνωστοποίησης ασθενειών των ζώων (Απόφαση 2005/176/ΕΚ)·

B

=

κρέας βοοειδών

Α/Π

=

κρέας αιγοπροβάτων

Χ

=

χοίρειο κρέας

ΕΘ

=

είδη εκτρεφόμενων θηραμάτων ευπαθή στην εκδήλωση αφθώδους πυρετού

ΑΘ

=

είδη άγριων θηραμάτων ευπαθή στην εκδήλωση αφθώδους πυρετού»


Top