EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:287:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 287, 01. marraskuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 287

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
1. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1286/2007, annettu 31 päivänä lokakuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1287/2007, annettu 31 päivänä lokakuuta 2007, vilja-alalla 1 päivästä marraskuuta 2007 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1288/2007, annettu 31 päivänä lokakuuta 2007, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla V b ja VI a

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1289/2007, annettu 31 päivänä lokakuuta 2007, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Kattegatissa

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1290/2007, annettu 31 päivänä lokakuuta 2007, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen aloittamisesta uudelleen Skagerrakissa

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1291/2007, annettu 31 päivänä lokakuuta 2007, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 88. kerran

12

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/706/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 2007 vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamatta jättämisestä sähkön tuotantoon ja myyntiin Ruotsissa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5197)  (1)

18

 

 

2007/707/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2007, kolmen lisäpäivän myöntämisestä tehostetun tarkkailun vuoksi Saksalle neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteen II A mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5221)

23

 

 

2007/708/EY

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2007, kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla perustettujen tiedekomiteoiden jäseniksi nimitettyjen asiantuntijoiden luettelon muuttamisesta ja heidän toimikautensa pidentämisestä

25

 

 

2007/709/EY

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2007, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2007/554/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5284)  (1)

29

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top