EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:287:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 287, 01. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 287

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
1. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1286/2007 z 31. októbra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2007 z 31. októbra 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. novembra 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1288/2007 z 31. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky jednoškvrnej vo vodách ES zón Vb a VIa Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1289/2007 z 31. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v Kattegate

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2007 z 31. októbra 2007 o obnovení lovu tresky plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska v Skagerraku

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2007 z 31. októbra 2007, ktorým sa osemdesiaty ôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/706/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2007, ktorým sa vyníma výroba a predaj elektrickej energie vo Švédsku z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom K(2007) 5197]  (1)

18

 

 

2007/707/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2007 o pridelení troch dodatočných dní rybolovu Nemecku za program na zvýšenú účasť pozorovateľov v súlade s prílohou IIA k nariadeniu Rady (ES) č. 41/2007 [oznámené pod číslom K(2007) 5221]

23

 

 

2007/708/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam odborníkov vymenovaných za členov vedeckých výborov v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, zdravia obyvateľstva a životného prostredia a predlžuje sa ich funkčné obdobie

25

 

 

2007/709/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/554/ES o určitých ochranných opatreniach proti slintačke a krívačke v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2007) 5284]  (1)

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top