EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 66, 20 marzec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 66E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
20 marca 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

Parlament Europejski
SESJA 2008 — 2009
Posiedzenia od 11 do 13 marca 2008 r.
TEKSTY PRZYJĘTE
Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 113 E z 8.5.2008.

 

 

Wtorek, 11 marca 2008 r.

2009/C 066E/01

Zrównoważona europejska polityka transportowaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zrównoważonej europejskiej polityki transportowej uwzględniającej europejską politykę energetyczną i europejską politykę ochrony środowiska (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

System wczesnego ostrzegania obywateli w przypadku poważnych katastrofOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie systemu wczesnego ostrzegania obywateli w przypadku poważnych katastrof

6

 

Środa, 12 marca 2008 r.

2009/C 066E/03

Ocena funkcjonowania reformy WPRRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich UE (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Zrównoważone rolnictwo i biogaz: przegląd prawodawstwa UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazu: potrzeba przeglądu prawodawstwa UE (2007/2107(INI))

29

 

Czwartek, 13 marca 2008 r.

2009/C 066E/06

Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

Wyzwania wspólnotowej polityki współpracy na rzecz rozwoju dla nowych państw członkowskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wyzwań wspólnotowej polityki współpracy na rzecz rozwoju dla nowych państw członkowskich (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

Kodeks postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broniRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni — brak przyjęcia przez Radę wspólnego stanowiska i przekształcenia kodeksu w prawnie wiążący instrument

48

2009/C 066E/09

Szczególna sytuacja kobiet w więzieniach oraz wpływ uwięzienia rodziców na życie społeczne i rodzinneRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie szczególnej sytuacji kobiet w więzieniach oraz wpływu pobytu rodziców w więzieniu na życie społeczne i rodzinne (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie równości płci oraz równouprawnienia kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

ArmeniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Armenii

67

2009/C 066E/12

RosjaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie Rosji

69

2009/C 066E/13

Afgański dziennikarz Perwiz KambachszRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie afgańskiego dziennikarza Perwiza Kambachsza

71

2009/C 066E/14

Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdi KazemiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie obywatela irańskiego Seyeda Mehdi Kazemi

73

 

ZALECENIA

 

Czwartek, 13 marca 2008 r.

2009/C 066E/15

Rola Unii Europejskiej w IrakuZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w Iraku (2007/2181(INI))

75


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Środa, 12 marca 2008 r.

2009/C 066E/16

Wniosek o uchylenie immunitetu Hansa-Petera MartinaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2007/2215(IMM))

82


 

III   Akty przygotowawcze

 

Parlament Europejski

 

Wtorek, 11 marca 2008 r.

2009/C 066E/17

Zarządzanie aktywami EWWiS i Funduszu Badawczego Węgla i Stali *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i — po zakończeniu likwidacji — majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali (COM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

Umowa WE/Emiraty Arabskie dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej niektórych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Wspólna organizacja rynków rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (COM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Wspólna organizacja rynków rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (COM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (wersja ujednolicona) (COM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Identyfikacja i rejestracja świń (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (wersja ujednolicona) (COM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

Obrót materiałem nasadzeniowym warzyw (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż materiał siewny (wersja ujednolicona) (COM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wykonaniu pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0014 — C6-0036/2008 — 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Projekt budżetu korygującego nr 1/2008Poprawka do projektu budżetu korygującego nr 1/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Budżet korygujący nr 1/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

Umowa WE/Gwinea Bissau o partnerstwie w sprawie połowów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

Umowa WE/Wybrzeże Kości Słoniowej o partnerstwie w sprawie połowów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Wybrzeżem Kości Słoniowej z drugiej strony (COM(2007)0648 — C6-0429/2007 — 2007/0226(CNS))

95

 

Środa, 12 marca 2008 r.

2009/C 066E/31

Statystyka dotycząca energii ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki dotyczącej energii (COM(2006)0850 — C6-0035/2007 — 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki dotyczącej energii

97

2009/C 066E/32

Statystyki dotyczące środków ochrony roślin ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

98

2009/C 066E/33

Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych (COM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))

124

 

Czwartek, 13 marca 2008 r.

2009/C 066E/34

Poprawa jakości życia osób starszych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2007)0329 — C6-0178/2007 — 2007/0116 (COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest podwyższenie jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, podjętym przez kilka państw członkowskich

128

2009/C 066E/35

Opodatkowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w odniesieniu do dostosowania szczególnych przepisów podatkowych dotyczących oleju napędowego stosowanego jako paliwo silnikowe do celów handlowych oraz koordynacji opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego stosowanych jako paliwo silnikowe (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

129


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Poprawki polityczne: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▐ sygnalizuje skreślenia.

Poprawki lub zmiany techniczne wprowadzone przez służby językowe: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony zwykłą kursywą; symbol ║ sygnalizuje skreślenia.

PL

 

Top