EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:066E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 66, 2009. gada 20. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 66E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 20. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

Eiropas Parlaments
2008.–2009. GADA SESIJA
2008. gada 11.–13. marta sēdes
PIEŅEMTIE TEKSTI
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 113 E, 8.5.2008.

 

 

Otrdiena, 2008. gada 11. marts

2009/C 066E/01

Ilgtspējīga transporta politika EiropāEiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta rzolūcija par ilgtspējīgu transporta politiku Eiropā, ņemot vērā Eiropas enerģētikas un vides politiku (2007/2147(INI))

1

2009/C 066E/02

Iedzīvotāju agrīna brīdināšana lielās ārkārtējās situācijāsEiropas Parlamenta deklarācija par iedzīvotāju agrīno brīdināšanu lielās ārkārtējās situācijās

6

 

Trešdiena, 2008. gada 12. marts

2009/C 066E/03

KLP “veselības pārbaude”Eiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta rezolūcija par KLP “veselības pārbaudi” (2007/2195(INI))

9

2009/C 066E/04

Sieviešu stāvoklis ES lauku apvidosEiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta rezolūcija par sieviešu stāvokli ES lauku apvidos (2007/2117(INI))

23

2009/C 066E/05

Ilgtspējīga lauksaimniecība un biogāze: ES tiesību aktu pārskatīšanaEiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta rezolūcija par ilgtspējīgu lauksaimniecību un biogāzi — nepieciešamība pārskatīt ES tiesību aktus (2007/2107(INI))

29

 

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts

2009/C 066E/06

Pasaules energoefektivitāte un atjaunojamās enerģijas fondsEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcija par Pasaules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondu (2007/2188(INI))

35

2009/C 066E/07

ES sadarbības politikas attīstības jomā mērķi jaunajās dalībvalstīsEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcija par ES sadarbības politikas attīstības jomā mērķi jaunajās dalībvalstīs (2007/2140(INI))

38

2009/C 066E/08

ES Rīcības kodekss par ieroču eksportuEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcija par ES Rīcības kodeksu par ieroču eksportu — Padomes nespēja pieņemt kopēju nostāju un pārveidot kodeksu par juridiski saistošu instrumentu

48

2009/C 066E/09

Cietumā ieslodzīto sieviešu īpašā situācija un vecāku atrašanās ieslodzījumā ietekme uz sociālo un ģimenes dzīviEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcija par cietumā ieslodzīto sieviešu īpašo situāciju un vecāku atrašanās ieslodzījumā ietekmi uz sociālo un ģimenes dzīvi (2007/2116(INI))

49

2009/C 066E/10

Dzimumu līdztiesība un sieviešu lomas pastiprināšanās attīstības sadarbībāEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcija par dzimumu līdztiesību un sieviešu lomas pastiprināšanu attīstības sadarbībā (2007/2182(INI))

57

2009/C 066E/11

ArmēnijaEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcija par Armēniju

67

2009/C 066E/12

KrievijaEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcija par Krieviju

69

2009/C 066E/13

Afgāņu žurnālists Perwiz KambakhshEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcija par afgāņu žurnālista Perwiz Kambakhsh lietu

71

2009/C 066E/14

Irānas pilsoņa Seyed Mehdi Kazemi lietaEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcija par Irānas pilsoņa Seyed Mehdi Kazemi lietu

73

 

IETEIKUMI

 

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts

2009/C 066E/15

Eiropas Savienības loma IrākāEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta ieteikums Padomei par Eiropas Savienības lomu Irākā (2007/2181(INI))

75


 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Trešdiena, 2008. gada 12. marts

2009/C 066E/16

Pieprasījums atcelt Hans-Peter Martin imunitātiEiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta lēmums par pieprasījumu atcelt Hans-Peter Martin imunitāti (2007/2215(IMM))

82


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2008. gada 11. marts

2009/C 066E/17

EOTK aktīvu un Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu pārvaldīšana *Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2003/77/EK, ar ko nosaka daudzgadu finanšu pamatnostādnes likvidējamās EOTK aktīvu pārvaldīšanai un Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu pārvaldīšanai, pabeidzot likvidāciju (COM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS))

83

2009/C 066E/18

Eiropas Kopienu un Apvienoto Arābu Emirātu Nolīgums par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem *Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Apvienotajiem Arābu Emirātiem par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem (COM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))

84

2009/C 066E/19

Lauksaimniecības tirgu kopīga organizācija (“Vienotās TKO regulas” grozīšana) *Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar kuru izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (COM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS))

84

2009/C 066E/20

Lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju izveide un īpaši noteikumi dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”)*Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar kuru izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (COM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS))

85

2009/C 066E/21

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā (kodificēta versija) ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (kodificēta versija) (COM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))

86

2009/C 066E/22

Cūku identificēšana un reģistrēšana (kodificēta versija) *Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par cūku identificēšanu un reģistrēšanu (kodificēta versija) (COM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))

86

2009/C 066E/23

Tirdzniecība ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas (kodificēta versija) *Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas (kodificēta versija) (COM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS))

87

2009/C 066E/24

Kopīgi noteikumi civilās aviācijas drošības jomā ***IIIEiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopīgo projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191(COD))

88

2009/C 066E/25

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ***IIEiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Kopējai nostājai, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))

89

2009/C 066E/26

ES Solidaritātes fonda mobilizēšanaEiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu, piemērojot 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2008)0014 — C6-0036/2008 — 2008/2019(ACI))

89

2009/C 066E/27

Budžeta grozījums Nr. 1/2008Grozījums Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2008 projektam, III Iedaļa — Komisija (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

91

2009/C 066E/28

Budžeta grozījums Nr. 1/2008Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta rezolūcija par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2008 projektu, III Iedaļa — Komisija (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))

92

2009/C 066E/29

Eiropas Kopienas un Gvinejas-Bisavas Republikas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē *Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Gvinejas-Bisavas Republikas partnerattiecību nolīguma noslēgšanu zivsaimniecības nozarē (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

93

2009/C 066E/30

Zivsaimniecības nozares partnerattiecību nolīguma noslēgšana starp Eiropas Kopienu un Kotdivuāru *Eiropas Parlamenta 2008. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par zivsaimniecības nozares partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kotdivuāru, no otras puses (COM(2007)0648 — C6-0429/2007 — 2007/0226(CNS))

95

 

Trešdiena, 2008. gada 12. marts

2009/C 066E/31

Enerģētikas statistika ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par enerģētikas statistiku (COM(2006)0850 — C6-0035/2007 — 2007/0002(COD))

97

P6_TC1-COD(2007)0002
Eiropas Parlamenta Nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008 par enerģētikas statistiku

97

2009/C 066E/32

Satistika par augu aizsardzības līdzekļiem ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz statistiku par augu aizsardzības līdzekļiem (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

98

P6_TC1-COD(2006)0258
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008, attiecībā uz statistiku par pesticīdiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

98

2009/C 066E/33

Vienotās KTO regulas grozīšana attiecībā uz valstu piena kvotām *Eiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā KTO regula) attiecībā uz valstu piena kvotu (COM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))

124

 

Ceturtdiena, 2008. gada 13. marts

2009/C 066E/34

Vecāku cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana ***IEiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas piedalīšanos pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir uzlabot vecāku cilvēku dzīves kvalitāti, izmantojot jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), un kuru īsteno vairākas dalībvalstis (COM(2007)0329 — C6-0178/2007 — 2007/0116(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0116
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (EK) Nr. …/2008 par Kopienas līdzdalību pētniecības un attīstības programmā, kurā piedalās vairākas dalībvalstis un kuras mērķis ir uzlabot vecāku cilvēku dzīves kvalitāti, izmantojot jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

128

2009/C 066E/35

Nodokļu sistēma bezsvina benzīnam un gāzeļļai *Eiropas Parlamenta 2008. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK attiecībā uz īpaša nodokļu režīma koriģēšanu gāzeļļai, ko izmanto par degvielu komerciāliem mērķiem, un nodokļu sistēmas saskaņošanu bezsvina benzīnam un gāzeļļai, ko izmanto par degvielu (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

129


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top